#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Verslagen

GlobalRize staat voor uitdaging dankzij gebedsverhoring

De zendingsorganisatie GlobalRize maakt een onstuimige groei door en dat gaat niet zonder groeipijn. “Het lijkt een contrast, maar Gods voorziening is soms zo overvloedig dat het ons voor nieuwe uitdagingen stelt”, aldus operationeel directeur Frans de Lange.

De laatste weken groeide de Engelstalige pagina Biblword sterk waardoor het aantal chatgesprekken iedere week toenam. Welkome gesprekken, maar het chatteam kon de toestroom niet meer aan. Dit leidde tot een noodkreet op Facebook en het werven van vrijwilligers als hoofddoel op Opwekking.

Nu, in de week na Opwekking, kan teruggekeken worden op een bijzonder periode. Sinds begin juni hebben 180 mensen zich aangemeld om een taak bij GlobalRize te gaan vervullen. De vele chatters, mentors en andere vrijwilligers die zich hebben aangemeld, zijn een stevige impuls voor het internationale zendingswerk van de stichting.

De komende tijd staat GlobalRize voor de taak om al deze mensen een plek te geven binnen de organisatie. “Dit vraagt wijsheid en inzicht en kost ook tijd” geeft directeur de Lange aan. “God heeft ons meer gegeven dan waar we om vroegen. Dat maakt dankbaar en biedt nieuwe kansen voor het evangelie.”

Reageren


Marten Dek

15-06-2019 08:55
Ik zal nooit deelnemen naan een organisatie die de zondag als de vervanging van het Vierde Gebod.
Zondag is een mensengebod en niet door God gegeven.
satan heeft Rome gebruikt om dat te vervolmaken. Constantijn anno 321. Jodenhaat zoals ook nu nog het geval is.
Mattheus 13:15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Costantijn 321
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
Met vr. gr.
Marten Dek.

Berrie Hoes

15-06-2019 07:28
Heb interesse om deel te nemen.