#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Recensies

Strijd om overleving

Stel dat je een hardloper bent die betrokken raakt bij de Tweede Wereldoorlog en verzeilt raakt in een Jappenkamp. Dat is wat Louis Zamperini overkwam en dit waargebeurde verhaal is verfilmd. De Dvd ‘Unbroken’ laat zijn strijd voor overleving, doorzettingsvermogen en verlossing zien. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

B-24 bommerwerper
Louis, bijgenaamd Louie (Jack O’Connell), is tijdens de Tweede Wereldoorlog gestationeerd op Hawaï. Hij is de officier die verantwoordelijk is om bommen op Japanse doelen te werpen vanuit een B-24 bommenwerper, bijgenaamd ‘De vliegende doodskist’. De film begint als hij, met een groep andere bommenwerpers, op weg is naar een doel in Japan. Hun missie slaagt, maar ze keren niet zonder ‘kleerscheuren’ terug op hun basis. Tijdens deze vlucht krijgt Louie een ‘flashback’ uit zijn jeugd.

Zijn jeugd
Hij leefde in een gelukkig gezin, maar was aan het afglijden. Hij raakte steeds meer betrokken bij allerlei misdaad. Dan vraagt zijn broer Pete om, net als hem, zich toe te leggen op hardlopen. Dat slaat zo goed aan dat hij Amerika vertegenwoordigt op de Olympische Spelen in Berlijn (1936).

De crash
Ook op Hawaï neemt Louie tijd op te trainen. Maar dan krijgen ze een bevel om uit te gaan om een bommenwerper van hun kameraden op te zoeken. Onderweg erheen krijgen ze ernstige problemen met hun gerepareerde B-24. Ze storten neer in zee. Door geluk weten drie bemanningsleden, waaronder Louie, de crash te overleven. Ze verblijven meer dan een maand in een rubberboot op de Gele Zee. Louie zweert dat als hij dit overleefd hij zijn leven aan God zal geven. Dat zal nog moeilijk worden …

Japans gevangenkamp
Na 47 dagen worden ze gevonden door een Japans oorlogsschip. Ze worden gevangen genomen en naar een gevangenkamp gebracht vlakbij Tokyo. Het is zomer 1943. In het kamp heerst een terreur van de kampleiding, maar de commandant Mutsuhiro Watanabe (Miyavi) heeft het special op Louie gemunt. Het wordt winter, maar ondertussen krijgen de gevangen in de gaten dat Japan zwaar te lijden heeft van Amerikaanse bombardementen en hun opmars.

Dwangarbeid
In de winter van 1944 wordt hun kamp ontruimd en komen ze in een scheepswerf terecht waar ze zwaar dwangarbeid moeten verrichten. Ook richt Watanabe, die ook hier commandant is, zich opnieuw speciaal tegen Louie. Het wordt steeds zwarter in zijn leven. Hoe zal dit aflopen …?

Evaluatie
Dit professionele oorlogsdrama, geregisseerd door Angelina Jolie, is heel goed geacteerd en begeleidt door mooie muziek. Het is de voorloper van de in 2019 uitgekomen film ‘Path to redemption’. Er is veel rust in deze film, maar het verhaal is heel meeslepend. De film sluit af met een stukje documentaire materiaal over hoe Louie zijn belofte inlost en zijn leven wijdt aan God. Getoond wordt hoe hij dat gedaan heeft. Deze Dvd is een aanrader.


Unbroken: A World War II story of survival, resilience and redemption. 2015, Universal Pictures Benelux, Amsterdam, c.137 min, € 9,99, 2750038632381.

Reageren


Marten Dek

15-06-2019 09:11
Kan men zich niet beter op God richten.
Ja ik heb heel duidelijk ook de oorlog meegemaakt, zeker de laatste jaren.
Gij zult niet doden.
Onderstaand is meer belangrijk wil je mee met Jezus als Hij de zijnen komt halen.
Grootste crisis van Nederland !!!!

Crisis !!!!

Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan.
Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven.
Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting!
Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar vele wetten zijn volledig uit de hand gelopen.
Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet.
Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen.
Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan.
Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen.
Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk.
In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden.
Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen.
Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.

En God zegende het volk.
Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit.
De kringen worden steeds groter.

Deze crisis brengt mensen naar een groot verval.
Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen.
Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld.
Maar ook in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten.
Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God.
Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!

Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders.
Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat.
Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet.
Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof????
Denk daar maar eens over na.

Met vr. gr.
Marten Dek

Zijn komst is zeer spoedig!

www.martendek.nl

Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

De 11:18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen; 26 ¶ Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede;
28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.

Eze 20:12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

Eze 20:20 En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.
====
Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
Jesaja 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
Mattheus 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
Mattheus 24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat
Handelingen 13:27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld;
Handelingen 13:42 En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.
Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.