#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Recensies

De Eindtijd geactualiseerd

De meeste Evangelische christenen kennen de belangrijkste gebeurtenissen van de ‘Eindtijd’. Maar hoe zal het zijn als je het zelf meemaakt? Daarover gaat het in de twee filmseries van de 6 Dvd-box ‘Apocalypse’. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Twee filmseries
De eerste serie zijn de drie films van de ‘Left Behind’ serie. Daarna volgt de driedelige filmserie van de ‘Revelation Road’ serie. De films spelen op het moment dat de laatste dagen in vervulling staan, zoals dit het meest gedetailleerd door Johannes is beschreven in het boek Openbaring. Centraal in deze films staan de dogma’s van de ‘Opname van de Gemeente’ en ‘de Grote Verdrukking’. De filmmakers gaan ervan uit dat de ‘weeën’ beginnen vóór de ‘Opname’. Vraagstelling in de films is wie de ware christenen zijn en hoe achterblijvers overleven als ‘de verdrukking’ van de eindtijd begint.

Left Behind
Deze filmserie bestaat uit de films ‘The Movie’, ‘Tribulation force’ en ‘World at war’. De hoofdrol wordt gespeeld door Buck Williams, een journalist bij een fictieve Amerikaanse nieuwsorganisatie GNN. In deze films hebben het opkomen van de antichrist (de secretaris-generaal van de VN), de ‘weeën’ en de ‘Opname van de Gemeente’ een belangrijke plaats. Interessant is dat veel belangrijke gebeurtenissen in deze films in Israël plaatsvinden.

Revelation Road
Deze filmserie bestaat uit de films ‘The beginning of the end’, The sea of glass and fire’ en ‘The black rider’. In deze serie heeft Joshua McManus, een verkoper, de hoofdrol. Dit zijn eerder ‘vechtfilms’ die zich op een lokale situatie (ergens in de Verenigde Staten van Amerika) in de Eindtijd richten. Daar vinden, net als elders in de wereld, vreemde en angstaanjagende natuurverschijnselen plaats, zoals voortdurende bliksems op klaarlichte dag en aardbevingen. Josh raakt in conflict met een motorbende, genaamd ‘The Barbarians’. Dat geeft de films enigszins een ‘Mad Max’ gehalte (voor wie daarmee bekend is). Dan vindt de ‘Opname van de Gemeente’ plaats. Josh wordt echter niet opgenomen.

Evaluatie
In deze films wordt het belangrijke onderwerp van de Eindtijd naar de hedendaagse actualiteit gebracht. Opvallend is dat de productenten veel oog hebben voor intermenselijke relaties, die ondanks het vooruitzicht van het gesuggereerde einde van de wereld, grote aandacht krijgen. In de films doen zich opmerkelijke wendingen voor, waarmee de producenten lijken aan te geven dat dingen zich ook ten goede kunnen keren. De films vallen in de categorie drama, maar hebben ook aandacht voor romantiek. Vooral de films van de Revelation Road serie zijn ook als actiefilms te typeren. Diverse bekende acteurs zijn in de films te zien, zoals Bruce Marchiano (bekend van diverse films over het leven van de Here Jezus), Eric Robberts (Suits), Ray Wise (Fargo) en Kevin Sorbo (Caged no more). In deze films komen echter allerlei zaken naar voren, die niet worden verklaard. Dat geeft het geheel een mysterieus karakter, maar het is ook verwarrend en laat de kijker met vragen achter. Ongetwijfeld is dat ook de bedoeling.


Apocalypse. Filmcollectie. 2019, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c. 675 min, € 29,99, ISBN: 9789492925114.

Reageren


BASTIAAN

14-07-2019 08:44
Beste Peter, heeft u de kranten en kerkgeschiedenis niet gelezen?

Sinds het tweede Vaticaans Concilie 1962 olv paus Johannes XXIII zijn Katholieken [Jezuïeten] op listige wijze met goedgelovige pinksterchristenen die niets van de kerkgeschiedenis wisten/weten vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in alle stilte en geheimzinnigheid in dialoog gegaan over zaken van gemeenschappelijk belang?

Niet alleen Evangelischen hebben zich laten paaien maar door de Evangelische Peter Sleebos, hoofdman Broederschap Pinkstergemeenten werd ook al snel de PKN, NCRV en EO daarbij betrokken met medewerkers als o.a. Willem Ouweneel, Andries Knevel en Henk Medema. Allemaal goed bevriend met roomsen.

Tel daarbij ook op het Nederlands Dagblad dat zes jaar geleden fuseerde met de roomse Volkskrant. En o ja, de Christen Unie die tegenwoordig ook roomsen op de kieslijst heeft staan en zelfs moslims zijn nu toegelaten. Snapt u nu een beetje hoe deze rampzalige Rooms/Protestantse/Evangelische ontwikkeling kon plaatsvinden?

Protestanten en Evangelischen hebben in bijzijn van bisschop de Korte de Reformatie vernacheld al op 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag en opnieuw in de Domkerk te Utrecht 2017 op 31 oktober toen de 500-jarige Reformatie werd herdacht. Kijk even naar uitzending gemist!!!

Weet u nog? De paus werd uitgenodigd in Wittenberg 2017 en nog een keer welkom geheten in Genève 2018 tijdens een bijeenkomst van de Wereldraad van kerken.

Heel veel goedgelovige Evangelischen staan nu met de handen in het haar, zijn verbijsterd hoe het zo ver heeft kunnen komen. Zie het verval van EO van 604.000 leden tot nu 300.000.

Welke geest heeft al die leiders kunnen betoveren? Paulus sprak er over in Handelingen 20 en Galaten 1. Jeshua sprak over vele valse profeten die in de eindtijd komen. Nu dus!!!Mattheus 7, 13 en 24.

Openbaring 16 t/m 20 vertelt nog veel meer alarmerende details over het falen van deze kerkleiders.

Doof de Geest niet uit!

God heeft een Gedenkboek, straks zullen we het verschil zien tussen wie God [JHWH] gediend heeft en wie niet. Maleachi 3:16-18.


Het zijn vooral de Jezuïeten werkzaam in alle kerken en kringen ook bij de EO vormen nog steeds het geheime leger van de paus ook in 2018. Zij waren de inspirators op het Concilie van Trente 1545-1563.

Iedere zitting werd geopend en gesloten door een Jezuïet. 126 vervloekingen werden door Jezuïeten over Protestanten uitgesproken. Kardinaal Eijk heeft ze in alle media nog eens hardop bevestigd in 2014.

Zie nog meer info in Deel Vier P. A. de Rover: De Strijdende Kerk. Blz 232-272.

Jezuïeten haatten Joden, Protestanten en Evangelischen omdat zij de paus afwezen en hun valse Latijnse bijbel de Vulgata. Wyclif, Luther vertaalde de Bijbel in het Engels en Duits. De roomse Inquisitie maakte jacht op hen en allen die de Bijbel vertaalden en lazen.

Paus Paulus VI haalde de Bijbel pas IN 1967 af van de lijst/index van Verboden Boeken. Eeuwenlang had Rome de Bijbel verstopt voor gelovigen en laten buikspreken.

Goddank, de Waarheid Overwint Altijd. Gods Woord is de Waarheid. Psalm 119 en Johannes 14.

Peter

14-07-2019 06:24
@Bastiaan ... en Evangelischen stemden van harte in..

over welke Evangelischen hebt u het?
De VPE? Spreekt die namens Evangelischen? Dacht het niet

BASTIAAN

08-07-2019 09:01
EINDTIJD GEACTUALISEERD!!!

Er zijn hopelijk nog Kerken/Gemeenten wereldwijd waar de Woorden van de Bijbel luid en duidelijk verkondigt worden!

Wat is er aan de hand in 2019?

1 Timoteüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden [NU] sommigen zullen afvallen van het geloof, [Der Schriften 1 Corinthe 15] doordat zij dwaalgeesten [RKK, PKN en Wereldraad van Kerken] en leringen van boze geesten volgen, [Yoga en Mindfulness]

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen
geweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden [De Paus en zijn on-Bijbelse Celibaat] en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

Paulus spreekt daarom over de zware tijden van 2019...

Tekening der dwaalleraars
2 Timoteüs 3:1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, [Handelingen 20] roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, [2 Petrus 2;22]

5 die met een schijn van godsvrucht [Matth. 23] de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Weet u nog? Op 3 februari 2019 werd in Abu Dhabi de CHRISLAM een feit. We zagen het op TV en lazen het in kranten: Paus Bergoglio bezocht het VN interreligieus evenement op uitnodiging van de kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan!

Deze Wereld Interreligieuze Harmonie Week, een initiatief van de Verenigde Naties is bedoeld om de tolerantie tussen verschillende religies te bevorderen.

Was dit ook niet altijd het streven van o.a. Billy Graham met de Wereldraad van kerken die in 2018 haar Zeventigjarig Jubileum vierde met Paus Bergoglio in Genève?

Tot veler afgrijzen: EO en NCRV - PKN - TROUW - Nederlands Dagblad, CU - en Evangelischen stemden van harte in met die bevordering van tolerantie tussen de verschillende religies.

Hoogtepunt was de mis op dinsdag in het Zayed Sports City Stadium in de stad Abu Dhabi met 175.000 RK en interreligieuze gelovigen. Nog nooit eerder vertoond:
De staatstelevisie van de Verenigde Arabische Emiraten deed verslag van de mis.

Is God [JHWH] dan de Vader van al die Israël vijandige religies in Abu Dhabi?

De Koran leert toch dat god geen zoon heeft?

De Bijbel wel in o.a. Psalm 2 en Johannes 3:16.

Toch: In Abu Dhabi tekenden paus Franciscus en Sheikh Ahmed al-Tayeb, beschouwd als de belangrijkste imam van de Soennitische islam, een Historisch Verbond. Dat deden ze hand in hand, als symbool van hun ‘interreligieuze broederschap’.

Wie zwijgt die stemt toe!!! Jesaja 56 vertelt waarom!!!

Ik las in een commentaar: Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het feitelijk niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft."

ECHT NIET!!! Psalm 18.

Paulus leert in .1 Korinthiërs 8:6 (NBG51)
voor ons [BijbelGetrouwe Gelovigen] nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, JeshuaHaMasjiach, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.