#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Binnenland

Groen Geloven snel uitverkocht

Groen Geloven, het christelijke evenement over duurzaamheid dat op 5 oktober plaatsvindt is twee maanden voor aanvang uitverkocht. Ruim vijfhonderd mensen komen naar het Dominicanenklooster in Zwolle om inspiratie op te doen over duurzaam leven. ‘Fascinerend om te zien dat steeds meer christenen op dit vlak “wakker worden”.’

De organiserende partners zijn zeer tevreden over de 530 aanmeldingen voor Groen Geloven. Op eerdere duurzaamheidsevents (GroenGelovig en GroeneKerkendag) kwamen respectievelijk ruim 130 en 230 mensen af. ‘Ik vind het fascinerend om te zien dat steeds meer christenen en kerken op dit vlak “wakker worden”, zegt projectleider Hanna van der Horst. ‘Het lijkt steeds meer tot ons door te dringen dat duurzaam leven een Bijbelse opdracht is. In een tijd van “maakbaarheid” en “alles tot je beschikking hebben” komen we tot het besef dat onze levensstijl vaak geen recht doet aan onze Maker en Zijn schepping.’

Groen Geloven bestaat uit prikkelende speeches, verdiepende colleges en tal van workshops. Hoofdsprekers zijn onder andere klimatoloog en weerpresentator Reinier van den Berg en theologe en auteur van het boek Groene Theologie Trees van Montfoort.

In een workshopronde kunnen deelnemers meer te weten komen over allerlei duurzame initiatieven en praktische leefstijlkeuzes. Ook helpt een quickscan hen te ontdekken hoe groen hun kerk is en welke duurzame acties bij hun kerk(tuin) passen.
 
Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerkenactie, en wordt georganiseerd door: Tear, Kerk in Actie, ChristenUnie, A Rocha, Micha Nederland, CCA, CGMV en Laudato SI werkgroep Nederland en de Evangelische Omroep.

Reageren


frits

12-08-2019 05:03
Ik erger mij groen en geel aan zulke evenementen.
Waar is het zoeken naar diepgang in Jezus Christus.
We moeten eerder naar opwekkingstijd...

Kommers

10-08-2019 08:38
Triest dat bij de organisatoren ook de CU staat, deze partij is geheel in links vaarwater terecht gekomen en laat zich verdoven door Groen Links. Over de EO wil ik geen woorden vuil maken.

Theo

08-08-2019 07:36
Deze totaal verblinde mensen laten zien hoe de One World Religion eruit ziet . Het zijn in feite Baal dienaars .
Arme verblinde mensen . Laten we bidden dat hun ogen geopend worden .

vader Jakob

07-08-2019 06:33
Goed dat de organisatoren worden genoemd. Daar gaat dus geen cent meer naar toe. Wereldgelijkvormigheid 2.0.

Duurzaamheid? Deze wereld gaat voorbij. Eeuwig leven, dát is pas duurzaam. De enige manier waarop je recht kunt doen aan God is om te geloven wat Hij gezegd en beloofd heeft.

BASTIAAN

07-08-2019 08:31
Belachelijk: Een Groen Evangelie? Ruim Vijfhonderd mensen komen naar het Dominicanenklooster in Zwolle om inspiratie op te doen over duurzaam leven?

Is groen niet de lievelingskleur van de Islam? Zie de groene vlag van Saudie-Arabië, met over de volle breedte daarvan een groot SLAGZWAARD met daaronder de spreuk dat er geen god is dan allah en Mohammed zijn profeet.

De Oecumenische Pausgezinde, Islamgezinde Wereldraad van Kerken is tot stand gekomen in 1948 te Amsterdam met Visser ' t Hooft, met de omstreden Billy Graham en David Du Plessis in het kielzog.

Deze zeer omstreden Wereldraad van Kerken heeft zijn tentakels [verbaast mij niets] blijkt wel, al vele jaren niet alleen in Rooms/Protestantse en Evangelische kerken maar vooral ook in Politieke Partijen en EO las ik:

"Groen Geloven is een initiatief van GroenGelovig en GroeneKerkenactie, en wordt georganiseerd door: Tear, Kerk in Actie, ChristenUnie, A Rocha, Micha Nederland, CCA, CGMV en Laudato SI werkgroep Nederland en de Evangelische Omroep."

Brave kerkgangers die niet meer weten wat de Bijbel echt leert, ondersteunen deze misleidende Wereldraad van Kerken met hun vaste Jaarlijkse Kerkelijke Bijdragen.

Ik weigerde Goddank ooit een cent aan deze omstreden organisaties te doneren toen ik nog Gereformeerd was.

Tot mijn verrassing las ik dat Paulus dat ook NOOIT gedaan zou hebben. Een Groen Evangelie? Smalend zou hij bovengenoemde organisaties geantwoord hebben zoals hij de Gemeente in Galatië berispte.

Er is maar één evangelie!!!

GALATEN 1:6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de Genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een Ander Evangelie, 7 en dat is Geen Evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, Afwijkend van hetgeen Wij u verkondigd hebben, die zij Vervloekt!

9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien Iemand u een evangelie predikt, Afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij Vervloekt!

10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik Geen dienstknecht van Christus zijn.

Het zuivere echte Evangelie verkondigde Jeshua en zijn 12 Apostelen: Jeshua?s opdracht aan zijn leerlingen

Mattheus 10:1 Jeshua riep zijn Twaalf leerlingen en gaf hun macht om boze geesten te verjagen en alle ziekten en kwalen te genezen.

5 Jeshua stuurde deze Twaalf erop-uit met de opdracht:

Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; 6 begeeft u liever tot de verloren schapen van het Huis Israëls.

7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

9 Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels,
[PAUSEN EN WERELDRAAD BULKEN VAN HET GELD] 10 van geen reiszak voor onderweg, geen Twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard.

11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin Waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de Vredegroet;

13 en indien het huis het Waard is, zo kome Uw Vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. 14 En indien iemand u Niet ontvangt of uw woorden Niet hoort, Verlaat dat huis of die stad en schudt het Stof uwer voeten af.

15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des Oordeels dan voor die stad. Meer details in Mattheus 7, 13, 24 en 25.