#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Radio & Tv tips

Nieuw seizoen ‘Andries en de wetenschappers’ met wetenschappelijke sterrencast

Wat hebben een oud-adviseur van Obama, een van de meest invloedrijke nanotechnologiewetenschapper van het moment en een prijswinnend neurobioloog gemeen? Ze zijn alle drie christen en een greep uit de (inter)nationale gasten die Andries Knevel spreekt in de tweede serie van ‘Andries en de Wetenschappers’.

wetenschap gaat bedrijven, je je geloof kwijtraakt? In het tweede seizoen van de spraakmakende serie gaat Andries Knevel op bezoek bij de absolute top van de wetenschap om deze vragen te beantwoorden.

Knevel: “Het is vrij makkelijk om gelovige wetenschappers te vinden. Ze zitten overal. Het jammere is alleen dat mensen denken dat ze er niet zijn, en dat een gelovige wetenschapper een uitzondering is, die je met een lantaarntje moet zoeken. Ik betreur die beeldvorming, want daardoor denken studenten en hun ouders misschien wel dat wetenschap iets is, waardoor je je geloof zou kunnen verliezen.”

In de serie spreekt Knevel een hele reeks christelijke wetenschappers. Onder andere Katharine Hayhoe. Volgens Time Magazine (2014) behoort zij tot de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld en wordt ze beschouwd als een van de belangrijkste stemmen in het klimaatdebat. Ze adviseerde onder meer oud-president Barack Obama.

Ard Louis is opgegroeid in Gabon en studeerde onder meer in Utrecht. Inmiddels is Louis hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Oxford. Onlangs was hij te zien als medepresentator van de Engelse tv-serie ‘Why we are here’ en werkte hij mee aan de documentaire van Morgan Freeman, ‘The story of God’.

James Tour is hoogleraar nanotechnologie en scheikunde aan Rice University in Houston. Tour heeft meer dan 650 wetenschappelijke artikelen geschreven en wordt gezien als een van de meest invloedrijke wetenschappers van dit moment. Hij is afkomstig uit een seculier Joodse familie en kwam op zijn 18e tot geloof.

Eveline van Leeuwen is hoogleraar urbane economie aan Wageningen University, waar zij studie doet naar duurzaamheid op het grensgebied van stad en platteland. Eveline kwam in haar tienerjaren tot geloof en was een aantal jaren voorzitter van een kerkenraad.

Bill Newsome is hoogleraar neurowetenschappen aan Stanford University in Palo Alto (California). Hij heeft tal van artikelen en boeken op het gebied van de breinwetenschappen op zijn naam staan. Als neurobioloog won hij diverse prijzen, waaronder de prestigieuze Laskar Award. Hij opponeert tegen de stelling ‘Wij zijn ons brein’. Newsome is lid van de Episcopaalse kerk.

Vanaf 17 september, vanaf 23.15 uur, 6 weken op NPO 2.

Bron: Evangelische Omroep

Reageren


BASTIAAN

09-08-2019 09:23
Dat wetenschappers lid zijn van een kerk betekent nog niet dat je het geloof van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen deelt en verkondigt!!! Was dat maar waar!

Andries Knevel is al decennia het gezicht van de EO maar hij LOOCHENT dat God/JHWH de wereld in Zes dagen schiep en op de Zevende Dag de Sjabbat rustte. Genesis 3:1-3 en Exodus 20 en 31.

Ik herinner me nog de rel in 2009 van EO coryfee Drs. Andries Knevel die niet langer geloofde in de Zes Scheppingsdagen van Genesis 1-3. Andries Knevel werd als gevolg hiervan door EO-Directie 3 maanden op Non Actief gezet voor zijn Grievende Stelling.

Hij was niet de enige EO coryfee die dat beweerde: Prof. dr. Willem Ouweneel, prof. dr. Cees Dekker, deelden ook Knevels theses over de Schepping.

De EO die in haar programma deze discussie had aangezwengeld wilde hiermee verschillende meningen omtrent de schepping in beeld brengen. Genesis 3:1-3, Exodus 20 en 31 betekent niets meer voor deze heren!

Trouw schreef dat "EO-gezicht Andries Knevel afscheid nam van het ’Creationistische’ verleden van de Omroep." Andries Knevel zei in het programma: "Je kan orthodox gelovige zijn en toch zeggen: ik geloof NIET dat de wereld Zesduizend jaar geleden in Zes maal 24 uur geleden geschapen is.” Over de Zevende Dag de Sjabbat sprak hij niet!!!

Knevel was stellig in zijn nieuwe overtuiging en tekende op tv een ’verklaring’ [Word-document] „Vroeger was ik creationist en kortgeleden geloofde ik nog in Intelligent Design. Ik HERROEP al mijn uitspraken daarover – daar heb ik SPIJT van.”

DAAR HEB IK SPIJT VAN? Hoe kun je spijt hebben van Gods uitspraken in de Bijbel?

In 2007 onderzocht de EO de volgende stelling: ’God gebruikt de evolutie’. De score: slechts één procent van de EO’ ers stemde er mee in. Twintig jaar geleden vond de EO dat het Genesis-verhaal letterlijk begrepen moest worden, zegt woordvoerder Jop Douma.
’Eindelijk is er een debat over’, zeggen zij.” Ja, maar wel zonder de Open StatenBijbel!

Gelukkig waren er ook tegengeluiden: Volgens Kees van Helden, drijvende kracht achter de zes miljoen scheppingsfolders kan de huidige koers ervoor zorgen dat het de EO veel leden kan gaan kosten. Dat bleek daarna dan ook wel. De EO halveerde bijna van 604.000 leden naar 300.000 in 2019.

Voormalig EO directeur Bert Dorenbos zei in Trouw dat hij het ondertekenen van de verklaring door Andries Knevel "een daad van agressie" vindt.” Einde citaat.

Wat waren de gevolgen voor Andries Knevel? Hij raakte al snel zijn succesprogramma HET ELFDE UUR kwijt. Knevel is op TV verhuist naar programma’s omstreeks Middernacht. TIJS VAN DE BRINK OOK met zijn tenenkrommende EO-onwaardige Adieu God!!!

Nu de prangende vraag Pro-Darwinisten [Darwin werd Atheïst vanaf zijn 40-ste] in 2019:

Is De God van Israël en Bijbel nog wel betrouwbaar? Is Genesis 1-3 en Job 38-42 dan allemaal achterhaald?

De evolutie-theorie is gemakkelijk vanuit de Bijbel, Wetenschap [Immanuel Velikovsky] en het gezonde verstand te weerleggen. Lees in detail in het Boek Job 38 t/m 42 JHWH vertelt Job hoe Hij al het leven schiep op aarde. Vergeet ook de Psalmen 104- 106 niet.

Zie ook Hebreeën 11:3: spreekt door de geleerde Paulus wijze woorden: Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

In de tijd van de Apostel Paulus werd er door de Grieken/Romeinen al over evolutie, het ontstaan van de wereld gesproken vanuit Wetenschappelijk oogpunt. Lees maar mee hoe Paulus hen met gemak weerlegt.

1 Corinthe 15:38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is NIET hetzelfde, maar dat van mensen is ANDERS dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer ANDERS dan dat van vissen. [Lees zelf maar verder]

Mijnheer Knevel, ik las een wijze Joodse Spreuk:
De hand die een ander wast mag zelf niet ONREIN zijn.

Nog een dan: Ga eerst zelf goed gekleed en knap dan pas uw broeder op. U krijgt met deze Wetenschappelijke serie een nieuwe kans om uw ongeloofstheorie plain publiek te herroepen. Doe het!!!

Er is feest in de hemel over één zondaar die zich Bekeert. Ik bid voor u!