#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Binnenland

Verspreiding huis-aan-huis boodschap tijdens de Week van het Leven

De alweer vierde Week van het Leven vindt plaats van D.V. 11 november tot en met 16 november 2019. De organisaties achter deze week willen dit jaar een flyer huis-aan-huis laten verspreiden waarin aandacht gevraagd wordt voor de grote nood van vrouwen die een abortus overwegen, de bescherming die een ongeboren kindje verdient én de hulp die er mogelijk. Om de verspreiding van deze boodschap mogelijk te maken, gaat vandaag een crowdfundingsactie van start op de website weekvanhetleven.nl.
 
Nog steeds vinden er ieder jaar opnieuw 30.000 abortussen plaats in Nederland. Met de verspreiding van de flyer wil het Platform Zorg voor Leven het maatschappelijke gesprek op gang brengen over de nood die hierachter voor de moeder en haar kindje schuilgaat. Het platform hoopt dat de samenleving en de politiek zich hierdoor bewust worden van de nood en dat er meer en betere hulp beschikbaar komt.
 
Soms ondergaan moeders onder druk of onder dwang van de partner of de familie een abortus. Anderen zien door financiële problemen of door een instabiele relatie geen andere uitweg dan abortus. Te vaak krijgen zij geen informatie over de hulp die mogelijk is bij het uitdragen van de zwangerschap.
 
Ook het kindje verdient zorg en bescherming. Bij iedere zwangerschap ontstaat nieuw leven en groeit er een uniek mensje. Bij vijf weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Als het kindje elf weken oud is, zijn alle organen in beginsel gevormd en hoeft het alleen nog maar verder te groeien. Abortus maakt hier een einde aan. Beginnend leven, gebroken in de knop.
 
De organisaties die betrokken zijn bij het Platform Zorg voor Leven willen laten zien dat er alternatieven voor abortus zijn. Als er goede zorg is voor moeder en kind - of dat nu praktische steun, gezondheidszorg of financiële hulp is - heeft iedere vrouw nog een andere keuze!
 
Crowdfundingsactie
Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven: 'Om de flyer huis-aan-huis te kunnen verspreiden - en daarmee een breed publiek te kunnen bereiken - is veel geld nodig. Daarom starten we vandaag een crowdfundingsactie op weekvanhetleven.nl. We roepen iedereen op om de campagne financieel mogelijk te maken.' Naast het geven van financiële steun attendeert Van Dijk op meeleven in gebed én meeleven met vrouwen die ongewenst zwanger zijn. 'Bidt u mee of de ogen in Nederland geopend mogen worden voor de nood van ongewenst zwangere vrouwen en de bescherming die het ongeboren leven verdient?'

Meer informatie over de Week van het Leven vindt u op www.weekvanhetleven.nl

Reageren


BASTIAAN

13-09-2019 08:34
Abortus?

Voorkomen is beter dan genezen! Er zou beter een campagne gestart kunnen worden om burgers weer te leren dat het huwelijk dat door God JHWH werd ingesteld de beste garantie biedt voor kinderen. Genesis 2 en 3 en Mattheus 19.

De vrije seks heeft tot een explosie van abortussen geleid.

Paulus heeft Gemeenten niet voor niets duidelijke richtlijnen gegeven voor een gelukkig gezin in 1 Corinthe 5, 6, 7.

Slechte omgang, bederft Goede zeden, zou de kop van de Flyers, kunnen zijn. 1 Corinthe 15:33.

Ongehuwde moeders en hun ouders zijn niet te benijden. Hoe dat te vermijden? Lees hardop het boek Spreuken en Prediker.

Nogmaals, de Stichting Week van het Leven zou beter Gods Woord kunnen verkondigen in de Weekbladen met de tekst: Weest niet Ontrouw - God haat de echtscheiding en roekeloze seks = One Night Stand! Maleachi 2:13-16.

Gebruik in ieder geval een condoom om ongewenste zwangerschap te voorkomen!

Kinderen groeien alleen gelukkig op in een warm hecht gezin.

Daarom leert Paulus dan ook:

Hebreeën 13:4 Het Huwelijk zij in ere bij allen en het Bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen!