#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Recensies

Grote volksprediker in beeld

Iemand die zich volledig ellendig voelt door zondebesef zal een enorme verlichting vinden in het besef dat de Here Jezus juist dat weg kan nemen. Dat overkwam Spurgeon. Zijn ‘bekering’ was het begin van een bediening die als een lopend vuurtje vanuit Cambridge naar Londen ging en grote invloed kreeg op het Britse rijk. De docudrama ‘De volksprediker C.H. Spurgeon’ brengt dit in beeld. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Verloren ziel vindt heil
De film begint in op 6 januari 1850 als de 16 jarige Spurgeon warmte zoekt in een kerk in Colchester (zuid Engeland). Daar hoort hij een preek die was alsof God Zelf tegen hem sprak. Hij voelde zich zo hopeloos ellendig door zijn zondebesef en had al overal gezocht voor verlichting, maar dat nergens gevonden. Echter, dit keer was het anders. De predikant in die kerk zei dat zoeken naar verlichting in jezelf zinloos is. In jezelf vindt je enkel donkerheid en vuiligheid. Het enige dat een gelovige moest doen was op de Here Jezus zien. Die boodschap overrompelde hem volledig. Was het zo simpel? Was verlichting gewoon binnen handbereik? Hij was zo vol van Gods genade en liefde dat hij zich kort daarna in mei liet onderdompelen tijdens een doopbijeenkomst van een Baptistengemeente.

Zijn voorgeschiedenis
Charles Huddon Spurgeon werd geboren in een plaatsje in Essex (zuidoost Engeland). Het was 1834. In zijn familie waren diverse predikanten, zoals zijn eigen vader. Alleen zijn ouders kampte met financiële problemen, dus kwam hij bij familie ergens anders te wonen. Pas later wordt het gezin weer herenigd. Maar al vroeg in zijn leven krijgt Spurgeon een groeiend zondebesef waar hij maar niet overheen kon komen.

Een jonge predikant
Nadat zijn diepere inkering tot de Here Jezus in 1850 ging hij in Cambridge studeren (niet aan de universiteit daar). In een Baptistenkerk mocht hij zondagsschoollessen geven. Maar zijn onderwijs raakt de kinderen zo, dat spoedig ook andere mensen kwamen luisteren. Besloten werd dat hij ook moest gaan prediken. Zijn eerste ‘preek’ was in een boerderij op het platte land. Hij wist de gewone mensen zo aan te spreken dat hij overal werd gevraagd. Dit werd bekend en zo kwam hij als predikant in een plaats waar heel veel sociale problemen waren. De 17-jarige Spurgeon wist de mensen zo aan te spreken dat er een grote verbeteringen volgden. Kort daarna werd hij gevraagd om als predikant in een kerk in zuid-Londen te komen, omdat ook daar grote sociale problemen waren en de Baptisten kerk leeg liep. Spurgeon begon er te preken en het sloeg wonderwel aan. Spoedig was de kerk veel te klein voor de enorme toeloop. Hoe verliep zijn bediening verder…?

Evaluatie
Deze indrukwekkende, inspireerde en rakende dramadocumentaire brengt heel het leven van lekenprediker Spurgeon in beeld (deels nagespeeld). Kosten nog moeite zijn gespaard zoals blijkt uit de bijgeleverde ‘Making of …’. Deze film is zeker een aanrader.


C.H. Spurgeon. De volksprediker. 2010, Christian Television Association. Harderwijk, Transvision, c.75 min, € 6,05. ISBN: 9789057983795.

Reageren


BASTIAAN

06-09-2019 08:44
Beste Marco, ik hoop dat de film, docudrama, van Spurgeon de Volksprediker net zo inspirerend zal zijn als zijn boeken!!!

Wonderlijk: Charles Haddon Spurgeon werd geboren 1834 in een plaatsje in Essex (zuidoost Engeland).

Het was ook in 1834 toen in N-Groningen de Afscheiding begon met een geestelijke Opwekking in het dorp Ulrum, en onder leiding van orthodoxe ds. Hendrik de Cock een feit werd. IPV die zoetsappige gezangen in die tijd werden voortaan weer de Psalmen gezongen! De vrijzinnige Hervormde Staatskerk van koning Willem I trilde op zijn grondvesten!.

Ik kwam tot bekering in een evangelische dienst. Op de boekentafel lagen vele inspirerende boeken. Een trok mijn aandacht: Charles Haddon Spurgeon - Prins der Predikers. Dit boek en vele andere boeken van hem heb ik in de loop der jaren stuk gelezen.

Spurgeon was een autodidact...door de Bijbel goed te lezen en te bestuderen, door de kerkgeschiedenis te onderzoeken, synodebesluiten te lezen en vooral door de boeken van de Martelaren voor Jezus en het boek van de Christenreize naar de Eeuwigheid van John Bunyan te lezen en te herlezen [Spurgeon] las dat boek honderd keer] vormde hem tot de Opwekkings-Predikant van zijn tijd.

Hi was niet alleen een groot predikant met een geweldig melodisch stemgeluid, hij schreef ook veel boeken en spande zich in voor jongeren die predikant wilde worden.

Spurgeon sprak grote menigte mensen toe in Concertzalen, in de Openlucht waar wel 20.000 personen ademloos naar zijn preken luisterden en dat zonder luidsprekers. Kom daar nu maar eens om. Zelfs in een kleine kerk zijn predikanten soms nauwelijks te verstaan of te volgen.

Boeken die mij geholpen hebben om ook een moedig getuige voor mijn grote Meester Jeshua te worden zijn:

De 2 delen Pastorale Adviezen van C.H. Spurgeon. Alle theologiestudenten zouden deze boeken in de kast moeten hebben.

Hij schreef ook boeken vol over de wonderen en de gelijkenissen van de Heiland. Ik lees ze regelmatig weer door.

Toen Spurgeon stierf kwam heel Londen tot stilstand. Op de dag van zijn begrafenis stonden wel honderdduizend Londenaren op de route naar de Begraafplaats om hem de laatste eer te bewijzen. Alle details in zijn boek De Prins Der Predikers!

Ik las ook het lezenswaardige proefschrift [300 pagina's] van Dr. C. A. van der Sluijs: Charles Haddon Spurgeon een Baptist tussen Hypercalvinisme en Modernisme. In Veritate Victoria!!!