#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Homoseksualiteit

‘Homohuwelijk VS door kerk in crisis’

De profeten lijken soms ook nogal eens verschillende boodschappen van God door te krijgen. Althans in Amerika. Terwijl sommigen in christelijke kring Gods oordeel over de natie aankondigen, wegens legalisering door het Hooggerechtshof van het homohuwelijk (wat Obama tot de uitspraak bracht dat liefde heeft overwonnen), meldt Jeremiah Johnson van God te hebben gehoord dat Hij een opwekking door de Heilige Geest in de Gemeente zal sturen. Zijn ‘Bruid’ noemt God die, zegt Johnson. Hij is stichter van de ‘Hart van de Vader’ organisatie in Lakeland (Florida), internationaal spreker en auteur.

Door Johan Bos

Onmiddellijk na de uitspraak door het hof heeft hij, naar zijn zeggen, zich tot God gewend en te horen gekregen dat degenen die nu massaal baden en zich verootmoedigden voor Amerika het eigenlijk fout deden. Dat meldt hij in het Amerikaanse blad Charisma. De Gemeente moet zich naar binnen keren, profeteert Johnson. God zou tegen hem hebben gezegd: “Het is tijd voor berouw en vasten voor Mijn volk. Heeft hun luiheid en blindheid over het onderwerp seksuele immoraliteit in hun midden, de homoseksuele agenda niet zijn ware macht gegeven? Amerika heeft nu gelegaliseerde homoseksuele immoraliteit omdat de Amerikaanse Kerk heteroseksuele immoraliteit legaliseerde.”

Verkeerd gebed
Het massale gebed van voorbidders dat als gevolg van de gerechtelijke uitspraak ontstond, was verkeerd gericht, meldt Johnson, naar zijn zeggen namens God. ‘Ik heb zorgvuldig geluisterd naar het roepen en de gebeden van de voorbidders. Zij roepen uit: "Vader, wij hebben berouw van de zonden van Amerika. Wij vragen U de harten van homoseksuelen aan te raken. Vader, breng gerechtigheid tot deze mensen."

Fout gebeden, liet God aan Johnson weten, omdat zij zijn gericht op de oproep tot Amerika zich te bekeren. ‘Terwijl Ik Mijn Bruid heb opgeroepen tot berouw’, zou God er aan hebben toegevoegd. Waarna Johnson de opdracht kreeg de voorbidders te melden dat zij hun focus van Amerika naar de gemeente moeten verleggen. ‘Hun eigen gerechtigde harten en blindheid voor eigen zonden zijn als een stank in Mijn neus. Het is geen Amerikaans probleem, maar een probleem van de Amerikaanse kerk. Amerika verkeert in een crisis, maar de Amerikaanse kerk in een veel grotere.’

Volgens Johnson is er geen andere hoop voor haar dan dat de kerk tot berouw en vasten komt. Hij herinnert in dat verband aan de uitspraak van de farizeeër om de Bijbel: "Ik dank U God, dat ik niet ben als zij.”


Reageren