#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Palestijnse christenen contra Jodendom

Op de site is een stevige discussie ontstaan n.a.v. het artikel ‘Palestijnse christenen contra Jodendom’. Klik hier om het artikel en de daarop volgende discussie te lezen.

In de Uitdaging krant, die 11 september bij de abonnees in de bus valt, een gesprek van Jacco Stijkel met Ds. Kees Kant over zijn boek ‘Van Eisenach naar Betlehem’. De titel van het artikel in de krant: ‘Aversie tegen Israël zit heel diep bij Palestijnse christenen’.

Een korte voorproef van dat interview: Kant: “Daar komt de dezionisering dus om de hoek kijken. De Palestijnse theoloog Naim Ateek doet daar concrete voorstellingen voor. Teksten waarin de Here Jezus als de zoon van David wordt gezien, moeten uit de Bijbel worden geschrapt. Zoon van David kan niet. David was een terrorist. Het kan niet zijn dat Jezus zo’n koning is. Alle teksten over een toekomst voor Israël moeten universeel worden gelezen. De nazi’s deden dat ook en kwamen met een eigen bijbel: Die Botschaft Gottes.


Reageren