#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Overdenking Rineke

Geneest God nog wel?

Bidden voor genezing. Het valt ons soms zo moeilijk, want hoe vaak hebben we voor genezing gebeden, en is de situatie toch niet beter geworden? We kunnen teleurgesteld raken in God en tegelijk willen we dat niet zeggen, dus zeggen we dat het Zijn wil was dat iemand niet genezen is. Hoe moeten wij met dit dilemma omgaan? Is God echt goed? Is ziek zijn soms beter voor ons? Moeten wij eigenlijk nog wel bidden voor genezing, of hoort ziek zijn bij Gods raadsbesluit?

Door Rineke Peterson

Dit zijn prangende vragen die bij de meeste gelovigen leven. Jarenlang ben ik al bezig met onderzoek naar dit onderwerp. Ik heb niet alleen de theorie onderzocht, maar ook de praktijk. Daarbij heb ik veel dingen geleerd en gezien. Ik heb wonderlijke genezingen gezien en ook heb ik mensen zien sterven nadat er voor ze gebeden was. Het lijkt op het eerste gezicht willekeurig, alsof God in Zijn soevereiniteit bepaalt wie wel en wie niet geneest, maar toch is dat niet zo. Als je speurt naar de waarheid als naar een verborgen schat, dan ga je die vinden. Je kunt weten wat God voor jouw leven wil. Graag wil ik iets delen van wat ik geleerd heb, zodat het kan helpen om de zaken in een juist perspectief te plaatsen.

Gods volmaakte wil
Gods wil kun je leren kennen. Daarvoor heeft hij de Bijbel geschreven. Hij wil graag dat wij Zijn wil kennen, want hoe kunnen we Hem anders gehoorzamen? Ook als het gaat om genezing kunnen wij Zijn wil kennen. In psalm 103 staat het volgende: Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.

Daar staat nog al wat. Er staat dat God al onze zonden vergeeft en al onze ziekten geneest. Laat me beginnen te zeggen dat als God één ziekte niet zou genezen, Hij niet meer betrouwbaar zou zijn en de Bijbel ook niet. Maar God is 100% betrouwbaar en Zijn Woord ook. Er staat in de Bijbel dat Gods woord zuiver is, zeven keer gelouterd. Gods Woord heeft de vuurproef doorstaan en is bewezen 100% betrouwbaar te zijn. Wat God hier heeft laten opschrijven is dus 100% waar.

Redenatie
Maar nu kun je zeggen: ‘Het kan er wel staan, maar ik zie het niet gebeuren!’ En dus is het niet waar? Nu plaats je je eigen redenatie boven Gods Woord en daarmee verhef jij jezelf boven God. Eigenlijk zeg je dat God liegt. God zegt dat Hij iedere ziekte geneest en jij zegt: ‘God, dat is niet waar.’ Nederigheid zegt: ‘God, U zegt dat het zo is, maar ik zie het met mijn beperkte verstand niet. Wilt U de ogen van mijn verstand openen, zodat ik het zie zoals U het ziet?’ Misschien klink ik wat bot, maar om te leren denken als God moeten je eigen redenaties afgebroken worden, waar ze tegen Gods woord ingaan. Wat je wel kunt vragen is: ‘Hoe kan ik Gods belofte rijmen met wat ik zie?’ Dat is een heel goede vraag. En daar wil ik op verder gaan.

Vooruitblik
Psalm 103 is geschreven door David, honderden jaren voor Jezus geboren, gestorven en opgestaan was. Maar David leefde al wel in het geloof in wat nog komen zou. David keek als het ware vooruit en zei: ‘God gaat al mijn zonden vergeven en al mijn ziekten genezen.’ En dat is ook gebeurd. Wanneer? Zo’n 2000 jaar geleden. In Jesaja 53 staat profetisch wat Jezus voor hem en voor ons allen heeft gedaan. Daar staat: Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Toen Jezus geslagen en verbrijzeld werd, is de prijs voor onze genezing betaald. De doornenkroon die Hij droeg was het teken dat de vloek die er sinds de zondeval op de wereld lag, door Hem gedragen werd, zodat wij die niet meer hoeven te dragen. David keek dus vooruit en zei: Hij gaat al mijn zonden vergeven en al mijn ziekten genezen en wij kunnen nu terug kijken en zeggen: Hij heeft al mijn zonden vergeven en al mijn ziekten gedragen.

Waarheid
God heeft alle zonden van alle mensen van alle tijden vergeven in Christus, maar niet iedereen ontvangt die vergeving. Wanneer kun je die vergeving ontvangen? Simpelweg door te geloven dat het ook voor jou is en het in geloof aan te nemen en te belijden. Als jij het offer van Jezus voor de vergeving van je zonden aanneemt, mag je weten dat je gered ben. Maar je redding kun je niet zien met je fysieke ogen. Vaak zie je wel een verschil in iemands leven nadat hij tot geloof is gekomen, maar de vergeving werkt niet altijd zo door dat iemand helemaal vrij is. Er blijven vaak op meerdere terreinen van iemands leven schuld en veroordeling achter, ook al is iemand tot geloof gekomen. Is zo iemand dan niet vergeven? Jawel, maar soms duurt het even voor jouw ziel de waarheid begrijpt.

Geloven
Hoe zit het dus? God heeft ons 2000 jaar geleden vergeven, wij mogen het nu ontvangen in geloof en het manifesteert zich in ons leven wanneer wij er in onze ziel ook echt van overtuigd zijn, wanneer wij het ‘zien in de geest’. Maar of het in ons leven zichtbaar is of niet, wanneer wij sterven, zien wij wat waar is. Dan zijn we gered en gaan we naar de hemel. Hetzelfde geldt voor genezing. God gaf de genezing 2000 jaar geleden, wij mogen het nu in geloof ontvangen en het moment dat die genezing werkelijk in jouw lichaam doorbreekt, is het moment dat je er met je hart van overtuigd bent dat jij genezen bent. Markus 11:23 zegt: ‘Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het ontvangen hebt en het zal gebeuren. God heeft de genezing gegeven, in geloof mag jij het aannemen, maar het is pas als jij met je ziel er van overtuigd bent dat het ook voor jou voor nu is, dat het zichtbaar wordt in de fysieke wereld. Dat kan heel snel gaan en daar kan heel veel tijd overheen gaan. Dit is niet alleen theorie. Dit heb ik in de praktijk van heel dichtbij meegemaakt. Het moment dat iemand geneest is, voor wat ik heb gezien, altijd direct nadat die persoon ervan overtuigd is dat hij is genezen, of nadat de bidder het in geloof al zag.

Het gaat dus eigenlijk om de geest. Wanneer jij tot geloof in Jezus komt, wordt jij wedergeboren. Dan ben jij een nieuwe schepping, zoals Paulus dat zegt. En die nieuwe schepping is een nieuwe, perfecte, 100% gezonde geest. Er staat in Hebreeën dat het zichtbare is voortgekomen uit het onzichtbare. Dat is Gods manier van werken. Dat wat jij gelooft van de onzichtbare wereld, wordt zichtbaar als jij het gelooft en belijdt. En dan heb ik het over geloven met je hart.

Bidden
Voor al jouw ziekten is de prijs voor genezing betaald. Maar hoe moeten we dan bidden voor genezing? Kijk naar Jezus. Jezus bad nooit: ‘Vader, zou u deze dochter van Jairus levend willen maken?’ Jezus zei simpel: ‘Meisje, sta op.’  Jezus vroeg nooit aan Zijn Vader of hij iemand beter wilde maken. Hij gaf alleen korte bevelen. Zo hoeven wij God ook niet meer te vragen of Hij iemand beter wil maken. Als we dat doen zegt God: ‘Ja maar lieverd, dat heb ik 2000 jaar geleden al gedaan.’ Wij hoeven God dus niet te vragen om dingen te doen die Hij al heeft gedaan. En je hoeft ook niet te bidden: ‘Laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Dat is een gebed van ongeloof. Mensen die dat bidden bedoelen te zeggen: ‘Ik weet niet of U het wilt doen, dus als U het wilt of het niet wilt, dan voeg ik mij toch naar Uw wil.’

Zo’n gebed klinkt heel nederig, maar het tegenovergestelde is waar. Je bent namelijk in ongeloof. Je zegt eigenlijk: ‘God, ik weet niet of U deze persoon wil genezen.’ Dat is een gebed van ongeloof, omdat God heeft gezegd dat Hij al onze ziekten geneest. We bidden immers ook niet: ‘Heer, wilt u mijn zonden vergeven, maar als het niet Uw wil is, laat dan Uw wil geschieden en niet de mijne.’ Nee, we weten dat God al onze zonden heeft vergeven en dat als wij dat in geloof aannemen, het een feit is. Dat is geloof. En dat is echte nederigheid. Want echte nederigheid zegt: Het is zoals U het zegt dat het is, of ik het nu met mijn fysieke ogen zie of niet. Wat U zegt is waar.

Uitspreken
In Romeinen staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ Niet door ongeloof dus. Ook staat er geschreven: Leven en dood zijn in de macht van de tong. Wat jij in geloof uitspreekt gaat gebeuren. Dus als jij in geloof uitspreekt dat je denkt dat een persoon zal sterven aan een bepaalde ziekte, dan is de kans groot dat dat gaat gebeuren.

Nou zullen de meeste mensen in de weerstand schieten en denken: ‘Dus je zegt dat het probleem bij mij ligt?’ Even heel bot gezegd: Ja. Die kans is heel groot. Maar dat is geen veroordeling. Dat is een bevrijding. Dat zal ik uitleggen. Wat duidelijk is dat het probleem dat iemand niet geneest niet bij God ligt. Hij heeft Zijn deel al gedaan en het is ook altijd Zijn wil dat iemand geneest. Als God hierin niet altijd Dezelfde is, zou Hij onduidelijk en onvoorspelbaar zijn. Maar op God kun je vertrouwen. Voor 100%.

Veranderen
Als het probleem bij ons mensen ligt, dan kan dat verholpen worden. De discipelen vroegen aan Jezus: ‘Waarom konden wij hem niet genezen?’ Jezus antwoordde: ‘Vanwege uw ongeloof.’ Dat klonk niet erg pastoraal van Jezus, maar dat was het juist wel, want het was de waarheid, en de waarheid maakt vrij. Met ongeloof kun je namelijk afrekenen. Jij kunt veranderen. Als jij nog ongeloof in je leven hebt, kun je net als die vader die bij Jezus kwam, zeggen: ‘Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.’ En dan heb je een eerlijk gebed. Dan zeg je: Ik geloof (met mijn verstand) dat U wilt dat ik genees en dat U de prijs er al voor betaald heb, maar ik heb nog zo’n ongeloof in mijn leven. Wilt u mij daarin tegemoet komen?’

Groeien
Wat ik heb geleerd in de jaren van onderzoek is dat genezing altijd, altijd, altijd komt door geloof. Of het nu is door jouw geloof of het is door het geloof van degene die voor jou bidt. Maar het werkt door geloof. En geloof kan groeien. Het startpunt voor geestelijke groei is je voor 100% over te geven aan God en te zeggen: ‘Wat U zegt is waar, of ik het nu zie of niet.’ En als je dat gaat belijden, dan ga je merken dat je gaat groeien in je geloof en dan ga je de dingen langzaam aan zien zoals God ze ziet. Dan ga je zien dat het in de geestelijke wereld al waarheid is. En wat jij gaat geloven van de geestelijke waarheid, gaat zichtbaar worden in de fysieke wereld, als je het belijdt. Kijk maar naar God. Hij zei: ‘Er zij licht,’ en het was zo. Toen God het uitsprak, was het nog niet zichtbaar in de wereld, maar God zag het in de geest al wel. Als Hij naar de omstandigheden zou hebben gekeken, zou Hij gezegd hebben: ‘Er zij duisternis.’ Maar Hij zag het in de geest al anders. En toen Hij dat uitsprak, was het een feit in de zichtbare wereld. Het is zoals de Hebreeën-schrijver zegt: ‘Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.’

Vragen
Er valt nog veel mee te zeggen over genezing, zoals: Waarom genas Jezus maar één persoon in Bethesda? Simpel. Dat staat er niet. Er staat maar één genezing beschreven, maar elders in de Bijbel staat dat Jezus allen genas, dus het is logischer te veronderstellen dat Jezus ook in Bethesda iedereen genezen heeft die genezing wilde. Bovendien staat er geschreven dat als alles wat Jezus gedaan heeft beschreven zou zijn, de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten. Niet alles wat in Bethesda is gebeurd is dus opgeschreven.

Zo zijn er nog vele andere vragen die om een antwoord vragen, maar als eerste stap op weg naar genezing is het nodig te weten dat God in Zijn woord heeft gezegd dat Hij al onze ziekten geneest en dat God 100% betrouwbaar is. En dat als jij er voor kiest om Gods Woord boven jouw redenatie te plaatsen en als jij die die genezing in geloof aanvaardt, het waarheid is in de geestelijke wereld.

Reageren


BASTIAAN

12-03-2019 08:45
Er bestaan gelukkig goede boeken over genezing. Een boek dat ik u van harte kan aanbevelen is GENEZEN MET DE BIJBEL.

Uit de inhoud...
Job en de zin van het lijden
Ziekte als straf op de zonde?
Uw geloof heeft u behouden
De wijsheid van oude geneesheren
De zonde van de vrees
Reine en onreine seksualiteit
Door gewetensconflicten ziek worden
Harmonie en gezondheid -Leviticus 11. Wat eet u?

God houdt niet van schijnheiligheid
Genezing uit de gaven van de natuur
Geneeskundige kruiden, reinigende kruiden
Hysop, het wonderlijke kruid
Hij bereidde de heilige zalfolie

De genezende damp
Kanker - Rebellie in het lichaam
In harmonie met het sterven
Gezondheid met vreugde
Het dagelijkse wonder van het leven. Enz.

Kurt Allgeier uit München 1929 studeerde theologie en filosofie aan de universiteiten van Freiburg en Insbruck en is publicist op het gebied van gezondheid en natuurgeneeswijzen.

Genezen met de Bijbel een Must!

fokko

15-08-2016 09:15
Markus 11:23 zegt: ‘Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het ontvangen hebt en het zal gebeuren.
Dit geloof ik met geheel mijn hart en ziel. Ik ben deze ervaring rijk. Wanneer je heel dicht bij de Heer leeft gaat ook psalm 103 :3 wonderbaarlijk in vervulling. Dit is realiteit en geen hoogmoed.

Toon

26-08-2015 02:24
bijbels gezien kunnen we de situaties totaal niet vergelijken met toen en nu, ik wil voorop stellen dat God goed is en het beste wil voor ons, Jezus zei aan het kruis het is volbracht en gaf de geest, dit betekend letterlijk dat alles is volbracht en dat wij alles hebben ontvangen als je wedergeboren wordt. wat een rijkdom als je in het boek v/h leven staat. de stelling dat God dezelfde is toen en nu klopt maar de tijden zijn wel anders en dat willen mensen niet zien, 99% van de wonderen en tekenen die God heeft gedaan in OT was voor het Joodse volk, 99% van de wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan was ook voor het joodse volk, om de grootheid van God te laten zien en dat Hij Zijn zoon was en om mensen tot geloof te laten komen. Als wij God vragen om genezing is daar niets mis mee, maar wij mogen het niet vragen op grond van dat God en Jezus dat vroeger deden in de bijbel dus nu ook wel zullen doen, met deze opvattingen wordt je teleurgesteld in God en ga je zijn vreugde verliezen omdat je focus verkeerd is.
er is heel veel teleurstelling in met name charismatische kringen omdat genezingen uitblijven, als je alleen al kijkt dat b.v. Jan Zijlstra "adverteert" met een wonder in zijn blad van 15 jaar geleden zegt dat genoeg.. hoe blind kun je zijn . en nogmaals God geneest en er gebeurgen genezingen maar zoals in de bijbel gebeuren die vaak samen met andere wonderen en met een speciaal doel,en het doel is vaak mensen redden !

Theo

16-07-2015 02:31
Afgezien van de talloze op grond van de Bijbel zeer aanvechtbare inzichten van Rineke, constateer ik dat zij in elk geval niet door ziekte zal sterven, misschien wel eeuwig in haar aardse lichaam blijven, omdat zij - anders dan Paulus - daaraan kennelijk de voorkeur geeft. Ervan uit te gaan dat de perfectie door geloof in Christus het aardse aan verval onderhevige lichaam betreft, is compleet nonsens. Maar de 'veronderstelling' dat er in Bathesda niet één maar iedereen werd genezen (omdat de Heer dat elders deed) ligt ongeveer op wat verdedigers van de kinderdoop gaat als het om Cornelius gaat, wiens 'gehele huis' werd gedoopt. Dan wordt gezegd dat daar heus ook wel baby's bij zijn geweest. Inlegkunde, m.i

Denis

16-07-2015 01:20
Beste Harry,

Jezus zegt nadrukkelijk... Vader ik dank u,.. dat gij mij hebt verhoord.

God kan geen bevelen verhoren... alleen verzoeken en vragen. Je kunt God niets bevelen.. ook de Zoon kan de Vader niets bevelen. Dus iets wat verhoord wordt is een vraag.

(Johannes 5:19) ". . .Daarom gaf Jezus hun verder ten antwoord: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: De Zoon kan niets uit zichzelf doen. . ."

Jezus zegt soms woordelijk (Johannes 14:16) . . ."ik zal de Vader een verzoek doen" . . .

Jezus wonderen van gezondmaking hadden ten doel hem als de Messias te identificeren. En na zijn dood waren ze een hulp om te bewijzen dat Gods zegen op de nieuwe christelijke gemeente rustte.

Houd ook in gedachte dat Jezus’ eerste-eeuwse discipelen zelf leden aan kwalen die niet op wonderbare wijze werden genezen. Dat is nog een bewijs dat de door Jezus en de apostelen verrichte wonderbare genezingen bedoeld waren om belangrijke waarheden duidelijk te maken, en niet om medische hulp te verlenen. Toen Paulus een behandeling adviseerde voor Timotheüs’ veelvuldige ziektegevallen, raadde hij het gebruik van wijn als medicijn aan, geen gebedsgenezing. Paulus, die wonderen van gezondmaking verrichtte, kreeg geen verlichting van de „doorn in het vlees” die hem bleef „slaan”.

Na de dood van de apostelen hield de gave van gezondmaking op. Paulus zelf maakte duidelijk dat dit zou gebeuren. Daarom verklaarde hij: „Ze [wonderbare gaven] zullen worden weggedaan.” — 1 Korinthiërs 13:8-11.

Het is absurd om heden ten dage te denken dat men d.m.v geloof en gebed alle kwalen en ziekten kan genezen. Dat zeggen en volhouden is de reinste oplichterij en kwetsend voor een ieder die niet geneest.

Want het overgrote deel van de mensheid bezwijkt aan gruwelijke ziekten. In zulke gevallen ontbrak het die mensen aan geloof? In tegenstelling tot de reguliere arts hoeft een bovennatuurlijke genezer nooit de verantwoordelijkheid te dragen voor het mislukken van zijn therapie. Hij beschuldigt gewoon de gelovige van kleingelovigheid wanneer die niet geneest.

Is geloof wel een vereiste voor genezing?

In de tijd van Jezus in ieder geval niet !

Jezus bracht nooit iets in rekening voor zijn wonderen (Mattheüs 10:8). Zijn pogingen tot genezing slaagden ook altijd. Alle zieken die naar hem toe kwamen, werden volkomen genezen, en de genezing was niet afhankelijk van hun mate van geloof (Lukas 6:19; Johannes 5:5-9, 13).

Dat zie je ook terug in het oude testament. In sommige gevallen werden zelfs mensen genezen die kennelijk te kort schoten in geloof. De Syrische legeroverste Naäman bijvoorbeeld geloofde niet van harte dat hij van zijn melaatsheid kon worden genezen op de wijze die de profeet Elisa aangaf. Pas na zijn genezing erkende hij: „Zie toch, ik weet stellig dat er op de gehele aarde geen God is behalve in Israël” (2 Koningen 5:11-13, 15)

Tot slot het volgende,... zelfs de mensen waarvan heden ten dage wordt beweerd dat ze wel 'genezen' zijn door geloof en heilige geest worden gewoon weer ziek en sterven net als ieder ander.

De gezondmaking waar God het over heeft in zijn woord.. ligt nog in het verschiet. Dan zal er sprake zijn van een blijvende gezondmaking en de dood zal dan niet meer zijn. Die tijd is nog niet aangebroken gezien de florerende markt op het gebied van zorgverzekeringen en zogenaamde christelijke wedergeboren kwakzalvers.
Harry Sleijster

15-07-2015 12:21
Denis, Natuurlijk bad Jezus. Bidden, of beter: danken, want dat deed Hij, is goed. Maar Jezus vroeg niets. Hij genas, Hij beval.
--
Dat is wat normaal onder bidden verstaan wordt: vragen. Maar de opdracht 'Geneest de zieken!' is geen opdracht om te vragen, maar iets doen: genezen, vanuit de autoriteit die elke wedergeboren christen ontvangen heeft. Want God heeft alles al gedaan.

Denis

11-07-2015 10:57
De auteur van dit artikel zegt: "Kijk naar Jezus. Jezus bad nooit: ‘Vader, zou u deze dochter van Jairus levend willen maken?’ Jezus zei simpel: ‘Meisje, sta op.’ "

Dat is niet waar ! Lees Johannes hoofdstuk 11 maar eens waar Jezus staat bij het graf van Lazarus. Hier een kort citaat waaruit duidelijk blijkt dat Jezus bad hetzij woordelijk verstaanbaar, hetzij in stilte voor zichzelf.

(Johannes 11:41, 42-44) . . .. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: „Vader, ik dank u dat gij mij hebt verhoord.?42?Ik wist wel dat gij mij altijd verhoort; maar ter wille van de schare die rondom staat, heb ik gesproken, opdat zij zouden geloven dat gij mij hebt uitgezonden. 43?En toen hij deze dingen had gezegd, riep hij met een luide stem: „La?zarus, kom naar buiten!”?44?De [man] die dood was geweest, kwam naar buiten, zijn voeten en handen met zwachtels omwonden en een doek om zijn gelaat gebonden. Jezus zei tot hen: „Maakt hem los en laat hem gaan.”