#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Christenvervolging

Christen vervolging in India

Sinds de dagen van Gandhi staat India bij veel mensen bekend als een verdraagzaam land met vredelievende bewoners. Maar de laatste jaren komen er steeds vaker onrustwekkende berichten als het gaat over de godsdienstvrijheid voor christenen. India is een immens groot land, met de op een na grootste bevolking ter wereld. Wat voor het ene deel van het land geldt, gaat niet altijd op voor de andere kant van het land. Maar een aantal tendensen zijn duidelijk. Vooral sinds vorig jaar, toen Narendraz Modi de nieuwe premier werd, lijken de aanvallen op christenen in aantal zijn toegenomen evenals het aantal arrestaties van de gelovigen.

India is een overwegend hindoeïstisch land, en wanneer mensen zich tot het christendom bekeren, ligt dat heel gevoelig. Zeven Indische staten kennen anti-bekeringswetten, die vooral gebruikt worden om christenen te vervolgen en straffen op te leggen. Radicale hindoes zetten zich actief in voor ‘herbekeringen’, waarbij bekeerde christenen – en overigens ook moslims – gedwongen worden om terug te keren naar hun vroegere geloof.

Toen de Amerikaanse president Obama begin dit jaar India bezocht, benadrukte hij het belang van de rechten van religieuze minderheden en vroeg hij ook respect voor andersgelovigen in het hindoeland. Daarbij verwees hij expliciet naar de Indische traditie van tolerantie, door Gandhi te citeren: ‘voor mij zijn de verschillende religies mooie bloemen uit dezelfde tuin of verschillende takken van dezelfde majestueuze boom’. In de aanloop naar het bezoek van Obama hadden christenen van verschillende denominaties een ‘helpdesk’ opgezet waar incidenten gemeld konden worden. Op 19 januari werd de ‘United Christian Forum for Human Rights’ opgericht, met de bedoeling ‘juridische ondersteuning te bieden aan de gemeenschap die de laatste maanden getraumatiseerd werd door geweld in verschillende staten’, aldus John Dayal, een vooraanstaand christelijk activist en woordvoerder van de nieuwe beweging. Ook vanuit de Rooms-katholieke kerk kwam de oproep om India een seculiere staat te laten blijven en niet een ‘hindoe-natie’ te laten worden.

Dat de gewelddadigheid ernstige vormen kunnen aannemen, is onder andere te lezen in de nieuwsbrief van HVK, die het verhaal van voorganger Moses vertelt. Midden in de nacht werd er bij hem aangeklopt, en voordat hij het goed besefte, werd hij aangevallen en vele malen met een mes gestoken. Tien dagen lag hij in coma en werd er gevreesd voor zijn leven. Uiteindelijk duurde het maanden voordat hij hersteld was van zijn verwondingen. Zijn vrouw vertelde: ‘Wij wisten dat het doel van de aanvallers was dat mijn man zou stoppen met zijn werk. Daarom bleven we juist samenkomsten houden toen hij in het ziekenhuis lag’.
Inmiddels zijn dankzij de hulp van een partnerorganisatie van HVK de ziekenhuisrekeningen betaalt, en werd verf aangekocht om over de bloedvlekken op de muur te schilderen. Maar de littekens van de vele steekwonden blijven.

Het geweld neemt de laatste maanden zeker niet af. De Evangelical Fellowship of India, de Indische evangelische alliantie zeg maar, maakt melding van een reeks incidenten. Zo werden vijf christelijke families verdreven uit hun dorp Kulli in het Chanho Blocj of Ranchi district. De uittocht van de gezinnen vond plaats op 4 juni 2015. Meer dan 20 jaar behoorden ze tot de North Western Gossner Evangelical Lutheran Church. Een week later moest ook de voorganger van de plaatselijke kerk, Moosa Minj, vluchten nadat hij met de dood bedreigd was en zijn bezittingen uit zijn huis werden gegooid. De gebeurtenissen werden bij de lokale politie aangegeven, maar tot nu toe werd daar geen gevolg aan gegeven.

In dezelfde maand werd een gebedssamenkomst aangevallen in Attingal, Kerala. Acht christenen raakten gewond toen ze door meer dan 50 aanhangers van de Bharatiya Janata Party werden aangevallen. Meubilair, muziekinstrumenten en dergelijke werden bij de aanslag vernield. Hier heeft de politie 5 daders aangehouden.
Verder werd in West-Bengalen een zendingsschool aangevallen. Daarbij werd ook het waterzuiveringssysteem van de school vergiftigd. Het was het tweede incident rond een christelijke school in West-Bengalen dit jaar.

Het is duidelijk dat op veel plaatsen in India christen zijn of worden niet zonder gevaar is. Daarom roep de EFI van India christenen overal ter wereld op om te bidden voor de moeilijke situatie. Gelukkig zijn er ondanks de vervolgingen nog heel veel christenen die niet afhaken. Hun keuze om christen te worden was meestal heel radicaal. Daarom gaan ze door met Christus, ondanks de druk van buitenaf.

(Bronnen: Hulp aan de Verdrukte Kerk (HVK), Human Rights Without Frontiers, Evangelical Fellowship of India (EFI). Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen.


Reageren