#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Kerk

‘Evangelie gemeenten passen in huidige cultuur’

Evangelische gemeenten zijn zo populair omdat zij precies inspelen op de hedendaagse cultuur. Dat zegt prof. dr. Hijme Stoffels, hoogleraar Sociologie van Kerk en Godsdienst aan de VU, in De Stentor. Die krant constateerde dat kerken leeg lopen, maar er toch toenemende behoefte aan ‘spiritualiteit’ bestaat, waarop bladen als Happinez en ondernemers gretig inhaken.

Alles is gericht op gelukkig zijn, zich goed voelen en volgens Stoffels passen daar uitstekend evangelische gemeenten bij. “In de diensten hoort men ‘God houdt van je’ en ‘wat goed dat je christen bent’. Een 'feel good moment,’ zegt hij.

Volgens de krant vormen de door marketeer Peter Paauwe gestichte gemeenten (er zijn er inmiddels vier) De Doorbrekers een voorbeeld van de groei van evangelische geloofsgemeenschappen. Paauwe brengt volgens tegenstanders, temidden van een lichtshow en harde muziek, een welvaartsevangelie waarin wonderen wel, maar ziekten niet passen. “Denk positief. Denk niet ouderdom komt met gebreken, dan krijgt u ze ook. Je kunt fit blijven. Je hoeft geen ziekte te krijgen,” is een van zijn uitspraken.

Volgens Stoffels gelden in traditionele kerken allerlei regels, waaraan mensen in deze individualistische tijd niet willen voldoen. “Zij willen namelijk zelf bepalen wat ze wel of niet doen, maar daarnaast ook bewust bezig zijn met hun lijf, gedachten en gevoelens.”

Ondernemers hebben de spiritualiteit als behoefte van consumenten ook ontdekt en bieden volop spiritualiteit en bezinning aan, onder meer in cursussen meditatie, spirituele therapieën en mindfullness trainingen. Stoffels verwacht dat het aanbod alleen maar groter wordt. Hij denkt dat allerlei kleine stromingen in de toekomst van Nederland een multireligieus land gaan maken. En de krant voegt er een uitspraak van de Amerikaanse meditatieleraar Davidji aan toe: ‘Bidden is spreken tot God en mediteren is luisteren naar God.’Reageren