#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

De grootste opdracht

Bijna tweeduizend jaar geleden riep Jezus Christus een handjevol discipelen bij elkaar en gaf hen de grootste opdracht die ooit aan mensen werd gegeven.
Hij zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld." (Matthéüs 28:18b-20)

Vandaag beginnen wij met een serie studies over de grote opdracht. Klik hier om de studie van vandaag te lezen.


Reageren