#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Binnen/buitenland

Cursus coachen voor predikanten

Speciaal voor iedereen die leiding geeft in kerkelijke gemeenten start er weer een (basis) cursus ‘Coachen op Discipelschap’. Die is vooral bestemd voor onder meer predikanten, voorgangers, ouderlingen en teamleiders. De cursus, die wordt gehouden op vier dagen tussen april en juni, wordt gehouden in Congrescentrum 50|50 Belmont te Ede (Goorsteeg 66). Het is een leergang van CC Excellence, een enkele jaren geleden door een oudste van baptistengemeente Bethel in Drachten opgericht bedrijf.

De onderneming (‘In Hem en door Hem’) is aangesloten bij de brancheorganisatie voor dergelijke opleidingen NOBCO. De cursus is volgens CC Excellence, dat een scala van dergelijke zowel kerkelijke als seculiere opleidingen biedt, gericht op het begeleiden van geestelijke groeiprocessen. Men leert anderen coachen in ‘een diepgaand proces van discipelschapsvorming met behulp van vernieuwde inzichten en baanbrekende coachtechnieken uit het TransforMissioneel Coachen’. De kosten zijn volgens de onderneming zo laag mogelijk gehouden, maar bedragen nog altijd – inclusief BTW, catering en studiemateriaal – ruim 650 euro. ‘Een gelijkwaardige cursus van acht dagdelen kost als snel duizend euro of meer en is voor veel mensen een drempel’, laat het bedrijf weten. ‘Wij vinden het echter belangrijk dat deze basiscursus voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is en werken niet met buitengewone winstmarges’.

Op een website van het bedrijf staat, dat al 250 mensen de vierdaagse cursus, gegeven door professionals, volgden en dat het actief is binnen onder meer de PKN. Coachen is volgens CC Excellence een effectieve manier van leren. ‘Leiders van een gemeente sturen niet alleen aan op taak en inhoud, maar ook op geestelijke groei. Door coachen wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige gestimuleerd. Daardoor nemen zij meer verantwoording voor hun taak, hun geestelijke groei en het stimuleren van de groei bij anderen’.
Om de cursus goed te kunnen volgen is volgens het bedrijf een HBO denk- en werkniveau vereist. Afhankelijk van het studietempo mag men rekenen op ongeveer 8 -12 uur voorbereiding per cursusdag en ongeveer 12 uur voor het completeren van een persoonlijk verslag. De cursus is opgenomen in het open aanbod binnen de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk Nederland.
De basiscursus is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en kan bij voldoende resultaat een opstap zijn naar EQA erkende Post Hbo Leergang Excellent Coachen die opleidt tot NOBCO-registercoach op practitionerniveau, meldt CC Excellence.


Reageren