#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Kerk

Doorbrekers: snel € 1,25 miljoen nodig voor gebouw

De groeiende gemeente Doorbrekers in Barneveld moet de komende negen maanden €1,25 miljoen bij elkaar krijgen voor haar nieuwe kerkgebouw aan de A30. Dat wordt een onderdeel van de gloednieuwe Midden Nederland Hallen, waarin zij participeert. Dezer dagen kocht Doorbrekers de 8400 vierkante meter grond voor bijna € 1,5miljoen.

Voor het project, waarvan de totale kosten op 6 miljoen zijn begroot, is een BV opgericht. De kantoren van de kerk krijgen een aparte ingang, zodat volgens voorganger Peter Paauwe daar, ook als het complete pand is verhuurd, ongestoord kan worden gewerkt.

Want commerciële verhuur doordeweeks is wel de bedoeling. Volgens de kerkleiding dalen de komende jaren de eigen huisvestingskosten. De gemeente huurt voor de wekelijkse megadiensten nu de Veluwehal.

Haar BV bouwt samen met Timo Kruft Beheer B.V. DoorBrekers bouwt op eigen grond en het gedeelte van DoorBrekers kan volgens haar website volledig zelfstandig functioneren. Timo Kruft Beheer B.V. realiseert in de eerste fase de Markthal en een bijbehorend restaurant.

Voor zestig procent van de bouwkosten wordt een lening gesloten met een looptijd van twintig jaar. DoorBrekers denkt voor de resterende 40% eigen vermogen te kunnen aanwenden. Daarvoor is de komende maanden dus nog €1,25 miljoen nodig.

In het project kreeg Doorbrekers een grotere rol dan enkele jaren geleden was voorzien. Voor het haar in eigendom toebehorende deel kan zij zelf bepalen voor welk evenement het wel of niet kan worden gehuurd. Dat laatste leidde overigens tot kritische vragen van VVD en een lokale fractie in de gemeenteraad, die menen dat de Midden Holland Hallen nu niet voor iedereen toegankelijk zullen zijn.

Reageren


waldens

21-07-2015 07:14
Wat willen vrijmetselaars ?
Geen doctrrine, iedereen is welkom, iedereen moet zich thuis voelen.
Wat wil de elite ?
De gelovige groepen veilig onder controle hebben, het liefst in kerken en/of nieuwe vormen van christenkerken waar niets meer van hen te vrezen valt omdat ze zichzelf verder in die groepen controleren.

Redelijk eenvoudig om via geldkraan 1 geld te storten op bankrekening 2, dat weer door te storen naar bankrekening 3 om uiteindelijk bij een donateur te recht te komen die door niemand gewantrouwd wordt die dan een grote gift overmaakt.

En het volk bij doorbrekers have the time of their lives, singing, dancing, laughing, nice shows with beautiful lights, great games, nice entertainment, nice pictures and magazines,..........

en tegelijkertijd zorgen de doorbrekers er ook voor dat hetgeen wat nog wellicht zout was door hun invloed ook zouteloos wordt.

Plan geslaagd, niemand verdenkt niemand, resultaat is wat de elite en de vrijmetselaars in NL willen.

Uiteraard begrijp ik dat alles ontkend wordt.

Shaul

21-07-2015 08:36
Als de Here het huis niet bouwt doen we het toch lekker zelf.

Jan

20-07-2015 09:08
wat is de gedachtengang achter uw stelligheid Waldens?

waldens

20-07-2015 07:23
met wat hulp van de vrijmetselaars en de elite achter de schermen van de kerken in NL gaat dat helemaal goed komen.