#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

Vertrouwen went nooit!

Zonder vertrouwen is leven onmogelijk. Dat lijkt een stoere uitspraak, maar het is zo. Iedere dag handel je vele malen - zonder dat jij je dat realiseert - in vertrouwen. Als je geld op de bank brengt, vertrouw je erop dat de bank eerlijk met jouw geld zal omgaan en dat de euro niet (teveel) aan waarde verliest. Wanneer je in de trein of in een vliegtuig stapt controleer je niet eerst of de machinist of de piloot de juiste diploma's en ervaring heeft om jou goed van A naar B te brengen. Als je op de operatietafel ligt vertrouw je dat de chirurg zijn werk naar behoren zal doen en dat je baat hebt bij de ingreep. En als je een winkel binnenloopt met automatische schuifdeuren wacht je niet eerst af of de deuren daadwerkelijk opengaan, maar je stapt met forse treden naar binnen in het vertrouwen dat de deuren zich openen. Zou dat niet gebeuren mis je naderhand waarschijnlijk een paar tanden. Vertrouwen is zo essentieel dat we zonder vertrouwen niet kunnen leven.

Vertrouwen is de kern van het geloof
Ik ben geboren en opgegroeid, als tweede van zeven kinderen, op een kleine boerderij in Zuid-Limburg. Op een dag - ik moet toen een jaar of vijf geweest zijn - vroeg onze vader, de drie oudste jongens, of we zin hadden mee te gaan het hooi binnen te halen. Nou dat was een feest. Op de grote wagen getrokken door een dik en traag Belgisch paard trokken wij de Limburgse heuvels in. Het hooi werd op de grote wagen geladen, die van voren en van achteren een hoog hekwerk had om te voorkomen dat het hooi van de wagen kon afglijden. Toen mijn vader en zijn knecht klaar waren hielp hij ons via de voerbak boven op het hooi. Dat was een fantastische belevenis. Vanuit die, voor ons grote hoogte, hadden wij een prachtig uitzicht op het landschap, ons dorp en de boerderij waar onze moeder ons enthousiast zwaaiend opwachtte. De wagen werd in de schuur gereden, waarna mijn vader naast de wagen ging staan, omhoog keek naar zijn zonen en riep: spring, ik vang jullie op.
Nou, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij stonden op, wat op zich al heel moeilijk was omdat het hooi onder onze voeten nagaf, en keken in peilloze diepte onder ons.
Spring, riep mijn vader nog een keer. Je hoeft geen angst te hebben, ik vang jullie op.
Ik was in het gezin altijd al haantje de voorste. Alhoewel ik bang was stond ik op, sloot mijn ogen en sprong. Mijn vader ving mij met een grote zwaai op, gooide mij nog een keer in de lucht en zette mij op de bodem.
Tjonge, wat was ik trots. Ik keek omhoog, waar ik de twee angstige kopjes van mijn broers over de rand zag kijken zag.
Spring, riep mijn vader.
Het doet geen pijn, riep ik.
Maar, hoe we ook probeerden, mijn broers konden zich niet ertoe brengen te springen.
Mijn vader gaf het op, plaatste een ladder tegen de zijkant van de wagen en haalde mijn broers een voor een naar beneden. Bedruimeld dropen zij af.
Ik niet. Trots stond ik naast mijn vader. Ik was de man van de dag.

Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik bewust een stap - beter gezegd een sprong - in vertrouwen moest nemen. Achteraf gezien kon ik van deze kleine gebeurtenis een aantal belangrijke principes leren.
In de eerste plaats - en het allerbelangrijkste - er moet iemand zijn die je vertrouwen kunt, die je opvangt.
In de tweede plaats moet je op die vertrouwenspersoon ingaan en durven te springen of je durven te laten vallen. Pas wanneer je deze stap neemt wordt het vertrouwen bevestigd.
Tenslotte - als je niet springt of je niet laat vallen mis je een kans.

Laten wij dat alles eens omzetten in onze relatie met God. De Bijbel leert ons dat Hij te vertrouwen is. In Psalm 37:5 lezen wij: “Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.” Wij moeten het echter aandurven ons in vertrouwen aan Hem over te geven. Wij moeten durven springen. Wij moeten onze angst overwinnen en ons durven te laten vallen in Zijn handen. Doen wij dat niet, dan wordt ons vertrouwen niet bevestigd en missen wij de kans om God op een bijzondere manier aan het werk te zien.

Als het al onmogelijk is om zonder vertrouwen te leven, dan is het zeker onmogelijk zonder vertrouwen geestelijk te leven. Vertrouwen is de kern van het geloof. Nee VERTROUWEN IS HET GELOOF.

God wil dat wij Hem vertrouwen
God, de schepper van hemel en aarde, stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld om met ons te leven en voor ons te sterven. Wij worden verlost door geloof in Jezus. Dat is het begin van ons geestelijk leven. Daarna mogen wij iedere dag opnieuw blijven vertrouwen dat Hij ons verlost heeft en vanuit die zekerheid leven. Maar daar houdt het niet op. Wij mogen vertrouwen dat God ons oneindig liefheeft; dat Hij het beste met ons voorheeft en dat Hij ons leven iedere dag opnieuw wil leiden.

Waar mogen wij God voor vertrouwen?
Mag ik God vertrouwen dat Hij mij veel geld geeft, zodat ik Hem beter kan dienen? Waarschijnlijk niet.
Mag ik Hem vertrouwen dat Hij mij een partner voor het leven zal geven?
Waarschijnlijk wel. Hij zei immers Zelf: het is niet goed dat de mens alleen is.
Mag ik Hem vertrouwen dat Hij mijn zaak zal zegenen, zodat ik goed voor mijn gezin en mijn medewerkers kan zorgen. Waarschijnlijk wel.
Mag ik Hem vertrouwen voor genezing bij ernstige ziekten? Waarschijnlijk wel.
Misschien irriteren mijn antwoorden jou. Waarom ‘waarschijnlijk wel’ en ‘waarschijnlijk niet’? Omdat ik het niet weet. God is soeverein. In Jesaja 55:8 staat dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn en dat onze wegen niet Zijn wegen zijn. Sommige mensen vinden een goede levenspartner, anderen worstelen daarmee. Sommige bedrijven worden gezegend, andere bedrijven - ook van christenen - gaan failliet. Sommige mensen worden genezen; anderen niet.

Dat alles heeft te maken met het feit dat God een eigen weg gaat met ieder mens, maar ook dat ieder mens een andere weg gaat met God. Daarmee zijn we aangeland bij een belangrijk punt. Ik hoop dat het mij lukt uit te leggen wat ik bedoel.

Hij wil de richting aangeven
In Romeinen 8:26 staat dat wij niet weten waar we God om moeten (mogen) vragen, maar dat de Heilige Geest onze onvolkomenheid tegemoet komt en ons zogezegd influistert waar we God om mogen vragen en waar wij Hem voor mogen vertrouwen. Dat is een sleutelvers in de Bijbel. Hier staat eigenlijk: open jouw hart voor de Heilige Geest, zodat Hij jou kan vertellen wat Gods wil is. Als je vervolgens deze dingen in gebed en in vertrouwen bij God brengt, bid je zeker naar de wil van God. En Jezus zelf belooft ons dat wanneer wij bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort (zie o.a. Johannes 14:13,14 15:7). Alles wordt nog eens samengevat in 1 Johannes 5:14 waar staat: En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Dit is een heel mooi en belangrijk geestelijk principe. God Zelf wil ons vertellen waarvoor wij Hem mogen vertrouwen. Precies zoals mijn vader mij vertelde: spring, ik vang jou op. En net zoals Jezus Petrus uitdaagde over het water naar Hem toe te komen (Mattheus 14:29). God wil dat wij Hem vertrouwen en Hij wil ons influisteren (misschien zelfs wel toeschreeuwen) waarvoor wij Hem mogen vertrouwen.
Hoe kan Hij ons bekend maken waarvoor wij Hem mogen vertrouwen?
Er is maar één manier.
Door dicht bij Hem te zijn.
Door ons te laten leiden door Zijn hand.
Door ons niet van Hem te verwijderen, door zonde in ons leven toe te laten.
God wil ons helpen Hem te vertrouwen voor het onmogelijke in ons leven, maar dat gaat alleen als Hij tot ons kan doordringen; als de relatie met Hem open is; als hij tot ons kan en mag spreken.

Het tegenovergestelde van vertrouwen
Wij denken misschien dat het tegenovergestelde van vertrouwen, geen vertrouwen is. Dat klopt echter niet. Het tegenovergestelde van het vertrouwen dat God het gaat maken is angst. Angst is een zeer sterk gevoel dat opkomt als wij bedreigd worden, als wij geen uitweg meer zien, als onze zekerheden onder ons wegbrokkelen. In Psalm 34:5 (Groot Nieuws Bijbel) staat: Ik heb me tot de Heer gewend en hij heeft geantwoord; van alle angsten heeft hij me bevrijd. En in Psalm 56:5 “Als ik op u vertrouw, ken ik geen angst meer. Wat zouden ze mij kunnen doen, die nietige mensen? Jezus spreekt in Johannes 14:1 (NBV) de eenvoudige maar krachtige woorden: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij”.

God weet dat angst deel van dit leven is. Als wij in nood zijn, als we geen uitweg meer zien dan kan de angst als een storm door ons heen gieren. Het tegenovergestelde van die angst is vertrouwen op God; tegen Hem zeggen: "Heer ik kan het niet. Ik ben bang. Mag ik schuilen bij U? Mag ik wegkruipen in Uw armen? Ik hoef niet alles te begrijpen. Laat mij gewoon dicht bij U zijn. Want liefde drijft angst uit (1 Johannes 4:18).

Grote problemen zijn beter dan kleine problemen
Dat klinkt overdreven, maar het is waar. Als we een klein probleem hebben dan lossen wij dat gewoon even op. Waarschijnlijk denken wij er niet eens aan ervoor te bidden. Als het probleem echter groter is dan zoeken wij graag hulp bij God. En als het probleem voor ons onmogelijk is hebben wij geen andere keus dan te vertrouwen op onze Heer. Bij kleine problemen vertrouwen wij op ons eigen kunnen; bij onmogelijke problemen kunnen wij alleen op God vertrouwen. Ik geloof dat Paulus dit in gedachten had toen hij schreef: "Als ik zwak ben, dan ben ik machtig" (2 Corinthiërs 12:10). Als je weet dat je zwak bent en het alleen niet kunt, ben je sterk als je naar de Heer gaat die zegt: "Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?" Genesis 18:14.

Wat als het niet lukt God te vertrouwen?
In de eerste plaats: dat is heel menselijk. Vertrouwen is een geweldige uiting van overgave. Dat gaat niet altijd. Vertrouwen moet iedere dag nieuw zijn. Maar dat gaat niet iedere dag even goed.
De vader van een bezeten jongen kwam tot Jezus (Marcus 9:14-24) en zei tegen Jezus "Als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons!" Jezus antwoordde met een prachtige zin, zeker in de context van deze overdenking. Hij zei: "Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft".
Mooi hè! ALLES, letterlijk ALLES, is mogelijk als jij je vertrouwen in God stelt.
En wat stamelde de goede verbouwereerde vader!
“Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”. Het was de man eenvoudigweg niet mogelijk om te geloven in het wonder van genezing en hij bad Jezus om hem het geloof te schenken. Jezus deed dit en de jongen werd genezen.
Soms willen wij God vertrouwen voor het onmogelijke in ons leven, maar het gaat gewoon niet. Dat begrijpt God. We mogen dan tot Hem gaan en Hem vragen ons vertrouwen in Hem te versterken.

God bevestigt vertrouwen
Er is niet één voorbeeld in de bijbel te vinden van iemand die God vertrouwt, die door God in de steek wordt gelaten. God reageert ALTIJD op vertrouwen in Hem. Hij kan en Hij wil niet anders, omdat vertrouwen in Hem de basis en de kern van ons geloof is. Door de hele bijbel klinkt Gods aanmoediging: vertrouw Mij toch. Vertrouw Mij, zoals Gideon Mij vertrouwde toen hij met een handjevol mannen de grote legers van de Midianieten tegemoet ging. Waag het toch met Mij, zoals David deed toen een reus tegenover hem stond. Geloof Mij toch, zoals Paulus Mij vertrouwde toen hij het evangelie in Rome, het centrum van de toenmalige wereld, wilde verkondigen. Tekens op nieuw is er dezelfde boodschap: vertrouw Mij!

Vertrouwen went nooit
Als je tot hier bent gekomen denk je misschien; nou ja, de schrijver van dit artikel heeft het onder de knie. Hij weet hoe het gaat. Hij kan God vertrouwen voor het onmogelijke in zijn leven.
Niets is minder waar! Ik zal het eerlijk zeggen: God vertrouwen voor het onmogelijke went nooit. Je zou eens moeten weten hoeveel slapeloze nachten ik heb doorgebracht. Je zou eens moeten weten hoe vaak ik met God in het verborgene gestreden hebt. Hoe vaak ik vertwijfeld ben geweest. Hoe vaak ik niet meer heb geweten hoe het verder gaat.
Nu ik dit schrijf ben ik 66 jaar. Ik leef meer dan 45 jaar met God. Toch moet mijn vertrouwen in God iedere dag nieuw zijn. Ook al heb ik God in het verleden vaak zien handelen en ook al ken ik Hem veel beter dan twintig of dertig jaar geleden, vertrouwen gaat niet vanzelf. Het went nooit! Het is iedere keer weer een keuze die ik moet maken. Het is iedere dag opnieuw een keuze die jij mag maken.

Leo Habets


Reageren