#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Doopsgezind Wereldcongres

Met als thema ‘Walking with God’ (Wandelen met God) start vanavond het zestiende doopsgezinde wereldcongres in Harrisburg, Pennsylvania (VS). Het duurt tot en met zondag. Er zijn ongeveer 7000 deelnemers uit de gehele wereld. Die zogenoemde Mennonite World Conference (MWC) wordt eenmaal in de zes jaar, telkens in een ander land, gehouden. Jaren geleden gebeurde dat in Amsterdam.

De internationale denominatie ontstond eigenlijk uit het gedachtengoed van de Fries Menno Simons (1496-1561). Hij werd, nadat de chiliastische geloofsgemeenschap der wederdopers van Jan van Leiden in Münster was ontspoord, de inspirator van de doperse beweging. Maar de militante opstelling van de commune in Münster had toen vervolging door de Lutherse Kerk tot gevolg.

Wereldwijd bestaan er nu ruim 100 nationale Doopsgezinde kerken. Die verschillen trouwens nogal in geloofsbeleving en kerkelijke cultuur. Van vrij orthodox tot de vrijzinnig. In Nederland het laatste. In Amerika behoren in feite de Amish er toe.

Oorspronkelijk waren ook in Nederland doopsgezinden orthodox, maar sinds de 18e eeuw schoven zij steeds meer op naar de vrijzinnigheid. Voorgangers - goeddeels vrouwen - uit hun midden en remonstrantse collega’s waren de eersten die homohuwelijken inzegenden.
Wat doopsgezinde kerken gemeen hebben is dat niet kinderen, maar uitsluitend volwassenen worden gedoopt, zij het niet – zoals bij de baptisten – door onderdompeling. Doopsgezinden weigerden altijd militaire dienst, in het verleden zelfs elk in dienst treden bij de overheid.

Voorafgaande en na de conferenties kan men nationale kerken bezoeken. Ook is er een jeugdconferentie die aan de MWC vooraf gaat. Behalve plenaire bijeenkomsten zijn er workshops en gesprekskringen tijdens het congres. Volgens de Nederlandse koepel van de gemeenten, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gaat het vooral om vieren en ontmoeten. En om verhalen met elkaar te delen. Enkele jaren geleden waren er in Nederland ruim honderd doopsgezinde gemeenten, met in totaal circa 8000 leden, maar de gemeenschap slonk sinds die tijd.


Reageren