#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Manna

Historische Boeken - deel 2 van 6

Richteren: een moeilijke en onzekere tijd in de Joodse geschiedenis!

Lezen: Richteren 2:6-23

Vers voor vandaag: "Telkens als zij uittrokken ........ kwamen zij in grote benauwdheid; dan verwekte de Here richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars." (Richteren 2:15,16)

Richteren
Het boek Richteren begint waar Jozua ophoudt. Het eerste vers luidt: "Het geschiedde na de dood van Jozua, dat de Israëlieten de Here vroegen: Wie van ons zal het eerst tegen de Kanaänieten optrekken om met hen te strijden?" (Richteren 1:1)

Na de dood van Jozua was er een machtsvacuüm ontstaan. Het volk had geen leider meer en voelde zich onzeker. De gedachte aan een koning was (nog) niet acceptabel omdat het volk God als enige koning wilde zien. In die tijd gaf God de richteren. Hun taak was om het volk te leiden in hun strijd tegen de vijanden en om recht te spreken in conflictsituaties. Vandaar de naam richteren.

Wie het boek Richteren heeft geschreven is niet bekend. Sommigen beweren dat Samuël de auteur is. In ieder geval kan door de herhaalde uitspraak: "In die dagen was er geen koning in Israël" (17:6, 18:1, 19:1, 21:25) geconcludeerd worden dat Israël bij het schrijven van het boek al een koning had.

Het boek Richteren beschrijft een heel moeilijke en onzekere tijd uit de Joodse geschiedenis. Tegen Gods opdracht in had het volk niet het hele beloofde land in bezit genomen. Belangrijke steden en gebieden in Kanaän waren onaangeroerd gebleven. Dat leidde steeds weer tot strijd, bloedvergieten en hongersnoden. Ook dwaalde het volk steeds weer van God af en begon de goden van de volken om hen heen te aanbidden.

Als de mensen dan op het hoogtepunt van hun lijden uit wanhoop tot God riepen, stelde God (soms tegen wil en dank) een richter aan.
Sommige richters waren goede mensen met goede motieven, zoals Gideon.
Anderen hadden alleen belang bij hun eigen situatie, zoals Abimelech die zich als koning liet kronen (hoofdstuk 9). Al met al was het een anarchistische, chaotische tijd die goed wordt samengevat in het laatste vers: "In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen." (Richteren 21:25)

Indeling van het boek
A. De politieke en geestelijke situatie (1:1-3:6)
B. De geschiedenis van de richteren (3:7-16:31)
1. Othniël, Ehud en Samgar (3:7-31)
2. Debora en Barak (4:1-5:31)
3. Gideon (6:1-8:35)
4. Abimelek (9:1-57)
5. Thola en Jaïr (10:1-5)
6. Jefta (10:6-12:7)
7. Ebzan, Elon en Abdon (12:8-15)
8. Simson (13:1-16:31)
C. Voorbeelden van goddeloze anarchie (17:1-21:25)

Toepassing: Het ontbreken van goede, gelovige leiders doet mensen afdwalen van God. Wat kunt u doen met deze bijbelse waarheid?

Gebed: Heer, ik bid dat U mensen geeft die ons willen leiden naar Uw wil. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

20-01-2019 11:42
Het Boek Richteren is uiterst actueel in 2019...Want van het huidige terugkeerde Israël in 1948 kan ook gezegd worden:

"In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen." (Richteren 21:25)

Wie de vergaderingen van de vele Politieke Partijen in Parlement in Jeruzalem van de Knesset op TV gadeslaat tussen de seculieren en orthodoxen die kan zijn oren en ogen niet geloven. Ruzie en een gekrakeel van tegengestelde meningen. Een Premier die samen met zijn vrouw tal van rechtszaken moet zien te overleven. Zucht!!!

Inderdaad: Het ontbreken van goede, gelovige leiders doet mensen afdwalen van God. Wat kunnen zij en wij doen met deze Bijbelse waarheid?"

Het vers voor vandaag geeft het juiste antwoord:
"Telkens als zij [het Joodse leger] uittrokken ........ kwamen zij in grote benauwdheid; dan verwekte de Here Richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars." (Richteren 2:15,16)

Laten we bidden voor de komst van Israëls laatste en beste Richter: JeshuaHaMasjiach de Zoon van God die Israël tot één volk van TorahGetrouwe gelovigen kan en zal smeden [Zachariah 12] en Israël zal verlossen van alle vreemde en vijandige volken, antisemieten en ander gespuis. Jesaja 63-66 en Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19, 20.

Vaststaat dat volgens Mozes en de Profeten Israël tot Hoofd der volken gaat worden net als ten tijde van David en zijn zoon Salomo. Zie Deut. 28:1-13, Lev. 26:1-14 en Jeremia 31:7 en Zachariah 14:9.

Trouwens, ook Jeshua vertelde eerder al aan de Samaritaanse vrouw bij de Bron van vader Jacob dat het Heil uit de Joden is. Johannes 4:22.

Last but not least: In het laatste en beste Boek uit de Bijbel: Openbaring van Jeshua aan zijn trouwe Apostel Johannes/Jochanan kunnen we alle details in 22 hoofdstukken over de glorieuze toekomst van Israël lezen.

Wist u dat het Boek Openbaring het enige Boek is in het Nw. Testament waarin 12x de opdracht van Jeshua aan Jochanan klinkt: SCHRIJF!!!

Neem uw markeerpen en streep telkens dit Gebod van Jeshua aan. Waarom negeert de Gemeente van Jeshua ook in 2019 de Geboden van Jeshua die niet zwaar zijn? Zie Johannes 14 en 1 Johannes 5 en natuurlijk Openbaring 2 en 3.

Laten we blijven bidden als Vrienden van de Joodse Jeshua en voor de totale Vrede en Bevrijding van heel Israël en ook voor Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Psalm 48, 72, 132 en 135 en Mattheus 5:35: Jeruzalem de stad van de grote Koning.

Mag die dag spoedig aanbreken: Openbaring 21 en 22. He Jeshua, Shall Reign For Ever And Ever. Hallelujah!!!
4x in Openbaringen 19 te lezen.