#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Als God ons informeert

Profetie is een precair onderwerp. Niet voor niets waarschuwt de apostel Johannes in zijn eerste brief de gelovigen op indringende wijze voor valse profeten (1Johannes 4:1). Ook is het zo, dat uitlegging van profetie vaak meer wordt gewaardeerd dan het eigenlijke profetische Woord van God. Maar moeten wij dan vanwege de misstanden het profetische Woord links laten liggen?

Klik hier om het artikel te lezen.


Reageren