#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Samen bidden voor de overheid

Gebed voor het werk van de overheid staat dinsdag 8 september centraal tijdens de jaarlijkse Kroonbede in de Kloosterkerk in Den Haag. Zendtijd voor Kerken maakt er opnamen van en zendt deze uit aan de vooravond van Prinsjesdag, de start van het nieuwe parlementaire jaar, op zondag 13 september, vanaf 19.30 uur via Radio 5.

Het thema van de Kroonbede 2015 is: ‘Investeer in Gebed voor vrede en recht’.
Vrede en recht zijn woorden die wij in de Westerse wereld ophangen aan onze democratie, onze rechtstaat en wereldwijd aan de VN en andere instanties. Ten diepste hopen we dat mensen elkaar liefhebben, maar wat komt er bitter weinig van terecht als wij kijken naar alle brandhaarden in de wereld. Wij mogen deze verlangens, biddend in Jezus naam, terugbrengen bij God. Hij bewerkt vrede, Hij zal recht doen.

Wie de krant openslaat kan de moed in de schoenen zakken. Boten vol vluchtelingen die verdrinken, kinderen die niets te eten hebben, vrouwen die als handelswaar worden verkocht, gijzelaars die worden onthoofd, mensen die al jaren geen werk kunnen vinden.
De kroonbede staat dit jaar in het teken van gebed om gerechtigheid. We dragen het onrecht in de wereld op aan de Rechtvaardige God. We vragen Hem om recht voor mensen in situaties van onrecht. En om wijsheid voor hen die verantwoordelijkheid hebben gekregen om recht te doen.

De Kroonbede wordt georganiseerd door het Comité Kroonbede. Hierin zitten vertegenwoordigers van Stichting Residentie Pauzediensten, de Evangelische Alliantie en ZvK/ EO.
Alle ministers en staatssecretarissen, de leden van Eerste en Tweede Kamer, het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en de Haagse Gemeenteraad hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.

Ds. Maarten Groen, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag, leidt deze samenkomst en Wim Hoddenbagh, directeur van de organisatie De 4e Musketier, houdt de overdenking.
Muzikale medewerking wordt verzorgd door de Nederlands band ‘Sela’ die ook de samenzang begeleidt.

Aansluitend aan de dienst volgt een spot met een project van ‘Metterdaad’ voor kwetsbare mensen in armoede en noodsituaties.


Reageren