#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Tiende Afrikaloop met geheel nieuwe route

Voor het tiende achtereenvolgende jaar, organiseert de Andreas Manna Stichting (AMS) uit Hoogeveen de Afrikaloop. Dit jaar met geheel nieuwe routes en nieuwe afstanden. Het wandelevenement duurt een week, en heeft etappes van 15, 25 en 35 km. De start is in Hoogeveen en loopt dit jaar de eerste dag naar Staphorst. De volgende dag naar Blokzijl en de volgende dagen naar achtereenvolgens Hasselt, Dalfsen, Den Ham, Balkbrug om ten slotte op de zevende dag weer in Hoogeveen aan te komen. U kunt 1 of 2 dagen of zelfs 7 dagen meelopen. In een week wordt de omtrek van het continent Afrika gelopen. Al lopend passeren wandelaars in zuid Drenthe en de kop van Overijssel prachtige natuurgebieden en worden oude paden bewandeld en steden en dorpen aangedaan die tot de verbeelding spreken en veel laten zien van de rijkdommen van het verleden. Vorm en inhoud maken de Afrikaloop uniek! De wandelactie vindt plaats in de herfstvakantie regio Noord van 17 tot met 23 oktober. De Koninklijke Nederlandse Wandelbond (KNBLO) is bekend met de Afrikaloop.

Deelname
De wandelaar kiest zelf hoeveel dagen hij of zij wil wandelen. Dat kan één dag zijn maar ook meerdere dagen en natuurlijk ook een hele week. Er kan per dag gekozen worden uit verschillende afstanden, namelijk 15, 25 of 35 kilometer. Wanneer de gehele week gewandeld wordt, legt de wandelaar een traject af tussen de 105 en 250 kilometer! Op elke route zijn onderweg 3 pauzeplaatsen met toilet en er wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee. Ondertussen geniet de wandelaar van de noordelijke gastvrijheid. Vrijwilligers in de plaatsen die aangedaan worden, zorgen voor de eerste dertig aanmelders voor bad, warme maaltijd, bed en ontbijt. Tegen een geringe vergoeding zijn er een slaapplaats en een maaltijd beschikbaar. Voor hen die meerdere dagen meelopen, is er dagelijks vervoer voor de bagage geregeld.

Actiedoelen
Met de wandelactie wil de AMS in de eerste plaats gezelligheid en ontspanning realiseren voor de wandelaars. Een enthousiaste groep vrijwilligers haalt alles uit de kast om het de wandelaars helemaal naar de zin te maken. Daarnaast worden met het evenement middelen geworven voor kinderen in Afrika die in nood zijn. De opbrengst van de actie gaat geheel naar deze kinderen. Al lopend kunnen de wandelaars zich laten sponsoren door familie, vrienden of collega's. Dat is vanzelfsprekend niet noodzakelijk, want ook het inschrijfgeld komt geheel ten goede van de ontwikkelingsprojecten van de kinderen in Afrika. Een wandelaar helpt ons al door gewoon mee te wandelen. Vorig jaar leverde de Afrikaloop bijna vijfentwintigduizend euro op! De AMS is een particuliere fondswerving organisatie die zich richt op zorg voor kansarme kinderen in Afrika. Een belangrijk aspect is, dat de stichting geen overheadkosten heeft en uitsluitend met vrijwilligers werkt in Nederland zowel als Afrika. Daardoor komt de opbrengst van de actie geheel ten goede van de kinderen in Afrika.

Hulp aan straat- en weeskinderen
De AMS ondersteunt een drietal projecten, in Kenia, Ghana en Oeganda. Uniek is, dat ook de coördinatoren op de projecten in Afrika, mensen uit de desbetreffende landen zijn die het werk eveneens op vrijwillige basis doen, naast hun dagelijks werk. Het zijn ontwikkelde mensen die zelf ook als wees zijn opgegroeid of op straat hebben geleefd. Ze kennen de cultuur en het klimaat van het land en hebben hun eigen vriendennetwerk waaruit ze kunnen putten. Vanwege de komst van de projecten die de stichting ondersteunt, wordt gewerkt aan het terugdringen van armoede, ziekte en honger. Door kinderen goede scholing te laten volgen en ze te helpen bij de start van een bedrijfje, wordt geholpen te bouwen aan de toekomst voor een kind maar ook aan de toekomst van het land.

Kenia
Een groep van 11 jong volwassenen in Kenia, opgegroeid in het weeshuis van de AMS, woont en werkt nu in Nairobi. Met elkaar doen ze in deze wereldstad iets aan de nood van sommige in de stad aanwezige nog zeer jonge straatkinderen en hebben ze een groep weeskinderen opgenomen in hun huis. Zelf eens geholpen, helpen zij nu anderen! Geen druppel op een gloeiende plaat, maar een olievlek die zich steeds verder uitbreidt.

Ghana
Door de bouw van een dag- en een nachtopvang, wordt aan verweesde straatkinderen in de havenstad Takoradi in West Ghana, een veilig heenkomen geboden in de vorm van onderdak, voeding, kleding en scholing. In de nachtopvang worden op dit moment vijftien meisjes opgevangen die nu een opleiding volgen. Meisjes die door de politie bevrijd werden uit de mensenhandel, worden naar het project gebracht waar ze een veilig onderkomen vinden! Daarnaast wordt voor een twintigtal kinderen uit de nabij gelegen arme dorpen het schoolgeld betaald. Er is sprake van nauwe samenwerking met de regionale politie en de lokaal aanwezige jeugdzorg. Binnen de muren van de opvang is ook een waterbron geslagen. Omdat het water van hoge kwaliteit is, wordt het in zakjes verpakt en verkocht. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om in de onkosten te voorzien van het project. Op deze manier is het project gedeeltelijk selfsupporting.

Oeganda
Het derde project is gelegen in het stadje Matany in Noord-Oost Oeganda. Het gaat om één van de allerarmste gebieden van Afrika. Er wordt een school gebouwd voor vakonderwijs. Bedoeld voor meisjes, omdat vooral zij achtergesteld worden. Het project, dat bestaat uit de bouw van een schoolgebouw, slaapgelegenheid voor de studenten, onderkomens voor de leerkrachten, kantoorvoorzieningen e.d., wordt in fasen gebouwd. De AMS helpt bij de financiering van het project. Daarnaast is begonnen met het opzetten van een bouwmarkt in het dorpje Matany. Hier worden bouwmaterialen verkocht. De winst hieruit wordt aangewend voor de bouw van de school. Daarmee wordt het op te zetten project gedeeltelijk gefinancierd.

Informatie
Op de website van de Andreas Manna Stichting is alle informatie te vinden over de Afrikaloop (www.andreasmanna.org) en wordt steeds het laatste nieuws vermeld. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website. Klik op Afrikaloop voor informatie en lees de verslagen en bekijk de foto's van wandelaars die meeliepen. Ook op facebook kunt u alles volgen. Voor aanmeldingen of meer informatie, kan contact opgenomen worden met Krista Schutte 0528-279206 of door een mailtje via de website.


Reageren