#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Homoseksualiteit

Ierland, dialoog met homogemeenschap

Telkens als er een land is dat het homohuwelijk legaliseert, is er ruime aandacht voor in de media. Zo was er in de afgelopen maanden de uitspraak van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten, maar dichterbij huis was er Ierland dat het huwelijk openstelde voor mensen van het gelijke geslacht. Ook de Ierse Evangelische Alliantie reageerde daar op. Nick Park (foto) van de IEA stelde: ‘We hebben niet het gevoel dat het herdefiniëren van het huwelijk de beste manier is om het discriminatieprobleem aan te pakken’.

Lang was het homohuwelijk in Ierland onbespreekbaar; de homoseksuele praktijk werd pas in 1993 uit het strafwetboek gehaald.

Protestantse denominaties als de methodisten en presbyterianen hebben geijverd voor een ‘nee’ in het referendum. Het argument daarbij was dat het huwelijk, zowel vanuit historisch als christelijk standpunt exclusief een relatie tussen een man en een vrouw is. ‘Wij bevestigen dat dit zo moet blijven in het belang van de maatschappij’.

De evangelische beweging in Ierland heeft in aanloop naar het referendum over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht een constructieve campagne gevoerd waarin enerzijds de bijbelse standpunten verdedigd werden maar tegelijk getracht werd tot een eerlijk gesprek met de ‘LGBT’-gemeenschap te komen (LGBT is de in het Engelse taalgebied gebruikelijke aanduiding van lesbisch, homo, biseksueel of transgender). Daarmee wil ze vooral een nieuwe en frisse aanpak stimuleren. Park: ‘Mensen moeten verder kijken dan de huidige controverse’. Hij pleit voor een regeling waarin alle koppels gelijk behandeld worden, zonder het huwelijk als instituut aan te tasten. Volgens hem is het huwelijk een zaak van de hele gemeenschap, niet alleen van de kerk, maar ook niet alleen van de staat. Uiteindelijk bestaat er pas zo’n 160 jaar een wettelijke regeling voor het huwelijk in Ierland.

Park maakt duidelijk dat de meerderheid van de Ierse evangelischen ervan overtuigd zijn dat de seksuele intimiteit niet zou moeten plaatsvinden buiten het heteroseksuele huwelijk. De bijbel beschouwt seks voor of buiten het huwelijk, evenals homoseksueel gedrag als een verstoring van de oorspronkelijke bedoeling van God. Maar voor hem is het niet noodzakelijk dat die zienswijze ook deel uit moet maken van de wetgeving in Ierland. ‘Het bijbelse perspectief laat ons in de eerste plaats zien welke morele regels we als christen hebben volgens welke we trachten zo goed mogelijk te leven zoals God dat wil’.

Volgens Park zouden de maatschappelijke en de kerkelijke aanpak gescheiden moeten worden. Kerken zowel als andere gemeenschappen zouden de vrijheid moeten hebben om het huwelijk op hun eigen manier te benaderen. Hij voegde daar aan toe dat de christenen en de LGTB-gemeenschappen hun relatie opnieuw zouden moeten oppakken. ‘We moeten samen gaan zitten, met elkaar spreken en vooral luisteren. Nu spreekt immers iedereen langs elkaar heen. We moeten tot een degelijk gesprek komen. Zelfs als we het niet met elkaar eens zijn, zouden we in staat moeten zijn elkaar beter te begrijpen. Ik heb samen met hen koffie gedronken, verteld hoe ik het vanuit mijn geloof zie – en waarom ik het zo zie – maar ook naar hun standpunten geluisterd’. Park beschrijft de homoseksuele praktijk als een zonde, maar geeft ook toe dat de Ierse samenleving in het verleden een ongezonde houding heeft aangenomen ten opzichte van seksuele zonden.

Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen


Reageren