#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Symposium over 5 eeuwen pastorie

In het Groningse dorp Leegkerk wordt op 9 en 10 oktober een tweedaags symposium gehouden over vijf eeuwen protestantse pastorie in Noord-Nederland. Het is georganiseerd door Stichting Oude Groninger Kerken in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het gebeurt in het kader van Refo500 en het Van Tuikwerd-fellowship, dat tot doel heeft het onderzoek naar Groninger kerken te stimuleren. De vaak monumentale ambtswoning van de predikant heeft een bijzondere rol gespeeld in de cultuurgeschiedenis, onder meer als een culturele broedplaats: niet alleen werd er in de pastorie gelezen en gestudeerd, ook werd er wetenschap bedreven, evenals occultisme, en literatuur en poëzie geproduceerd.

In het verleden waren veel pastorieën tegelijk kleine boerderijen, later werd op veel plaatsen een grote landschapstuin aangelegd. Door de eeuwen heen is de pastorie steeds in een waas van mysterie gehuld geweest. Tijdens dit symposium wordt duidelijk wat zich al die eeuwen achter de muren heeft afgespeeld. Ook is er aandacht voor de toekomst van de pastorie, die door de voortschrijdende ontkerkelijking in veel gevallen onzeker is geworden.

Op het programma staat een tiental lezingen door prominente onderzoekers. De eerste dag wordt afgesloten met een exclusieve lezing door theologe en ‘pastoriekind’ Jacobine Geel over het bijzondere karakter van het leven in de pastorie. Op de tweede dag vindt een middagexcursie plaats langs enkele pastorieën in de regio. De kosten voor deelname aan dit tweedaagse symposium bedragen €75. Hiermee krijgt men toegang tot alle lezingen, koffie/thee en lunch op beide dagen en de excursie onder deskundige leiding.

Men kan zich opgeven via de Stichting Oude Groninger Kerken, info@groningerkerken.nl of tel. 050-3123569.


Reageren