Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Positief leven

Liefde komt in vele soorten

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf!

==============================================================
Iedere maandag een korte praktische gedachte om mee te nemen in de nieuwe week.
==============================================

Negentig procent van alle liederen gaat over liefde. Liefde ontvangen is een van de meest belangrijke levensbehoeften van iedere mens. Zonder liefde kan niemand gelukkig leven. Het is zelfs de vraag of men überhaupt leven (overleven) kan zonder liefde.

We kunnen echter alleen liefde ontvangen als iemand anders liefde schenkt. Zo horen wij allemaal betrokken te zijn bij het uitdelen van liefde, want liefde schenken is de deur naar liefde ontvangen. Hoe meer liefde wij schenken, hoe eerder en hoe meer liefde wij terug ontvangen. Het grootste gebod is daarom liefde geven.

Maar liefde komt in vele soorten. Klik hier om acht verschillende soorten liefde te ontdekken. Stel uzelf deze week eens de vraag op welke manier (of met welke combinatie) u de mensen om u heen liefhebt. En probeer deze week eens bewust een uitdeler van liefde te zijn.

==================================================

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Jezus Christus


Reageren