#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Opinie

Veel valse kommer en kwel profetie

Hoewel door velen zelf profeet genoemd, kan R. Loren Sandford zich niet vinden in de vloedgolf van profetische uitspraken en boeken die volgens hem nu de christelijke markt kenmerkt. Al die uitingen zijn bedoeld om gelovigen te waarschuwen. Maar Sandford, predikant van de megakerk New Song Church and Ministries in Denver, Colorado (VS), heeft kennelijk moeite met de inhoud, meldt hij op Charisma News.

“Ik heb in de hedendaagse profetische bediening eigenlijk te weinig gezien dat voldoet aan de kern van wat Bijbelse profetie betekent”, schrijft hij. “Profetieën over de natie en de wereld, uitgesproken door erkende stemmen, bleken te vaak door de mand te vallen en de meeste profetieën die bekende mensen over mijn eigen leven en bediening uitspraken werden niet verwezenlijkt.”  

De meeste extreme kommer en kwel profetieën in de laatste twintig jaar kwamen volgens hem niet uit, ongeacht door wie ze werden uitgesproken. En hetzelfde geldt voor profetische woorden over ingrijpende, de hele cultuur veranderende opwekkingen, constateert hij. Echte profetie trekt weinig luisteraars, meent hij. “Elia stond alleen, Jesaja stond meestal alleen. Jeremia en een handvol anderen werden zelfs vervolgd.”

Gebrek aan nauwkeurige profetie is naar zijn mening vooral het gevolg van misinterpretatie en verkeerde toepassing van de Schriften. In sommige gevallen missen de zogenoemde profeten het Vaderhart en spreken zij vleselijk, voegt hij er aan toe. Het is als in de dagen van Jesaja, vindt Sandford. “Temidden van een vloedgolf van valse profetieën, maakte Jesaja zich los van de menigte en zij: ‘Tot de wet en tot de getuigenis. Voor wie niet spreekt naar dit woord is er geen dageraad.’ Waar de Schrift wordt mishandeld, omzeild of genegeerd, kan er geen licht zijn en geen duidelijke openbaring.”

Sandford: “Blijf weg van de angst zaaiende en kommer en kwel aanzeggende profetieën. Stop het voeden van de angst voor de overheid voor samenzweringen en onheilige verborgen allianties. In christelijke kringen is er sprake van bloed maan tetraden, die opwinding en angst genereren, maar moeten we onze focus niet richten op de eenvoudige vreze des Heeren?”

Sandford schreef talloze boeken en studeerde onder meer aan het Fuller Theologisch Seminarie.

Reageren


Rob.

20-08-2015 12:31
We moeten inderdaad voorzichtig zijn met ons te richten op mensen. Zelfs de bekende Zuid Afrikaanse ziener Nicolaas van Rensburg die veel profetieën mocht zien in zijn tijd, was daar heel bescheiden in.

A, ten Napel

19-08-2015 11:31
Deze mening onderschrijf ik