#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Organisaties

Stichting Epafras wordt Vaderhart.nl

Stichting Epafras maakt een nieuwe start en wordt daarbij omgedoopt tot Vaderhart.nl.
Volgens oprichter Jan Kramer past de nieuwe naam beter bij de missie van de stichting, ‘Deze naam laat meteen zien waar we voor staan’, aldus Kramer. Sinds de oprichting van Stichting Epafras in 2007 organiseert de stichting WeetWieJeBent Avonden en jaarlijks worden er mannen- en vrouwenconferenties gehouden, met als rode draad ‘Het Vaderhart van God’. De vernieuwing betreft niet alleen de naamsverandering, ook is er een nieuwe website, www.vaderhart.nl, een nieuw logo (zie hierboven) en nieuw materiaal beschikbaar.

Herstel door intimiteit
Vaderhart.nl wil mensen in aanraking brengen met het Vaderhart van God. In de intimiteit van de omgang met de Vader is herstel en heling te vinden voor elk mensenkind. Deze ervaring was voor Jan Kramer de reden om een stichting te beginnen waarin mensen God leren kennen als hun Vader.

Ontstaan
In zijn studietijd in Canada kreeg Kramer te maken met zinloos geweld waardoor hij een Niet Aangeboren Hersenletsel opliep. Dit zette zijn leven op de kop. Bovendien kwam hij uit een gebroken gezin waar hij niet de geborgenheid ontving die een mens nodig heeft. Een lange zoektocht naar echte liefde volgde. Stap voor stap leerde Kramer God kennen als de Vader die hij nodig heeft en waar hij herstel vindt. Zijn levensverhaal bracht hem ertoe om ook anderen te helpen in de zoektocht naar herstel bij de Vader. Stichting Epafras was hierbij een instrument om het Vaderhart bij mensen te brengen. Nu vindt er een doorstart plaats onder de naam Vaderhart.nl.

Conferenties
In november worden de jaarlijkse mannen- en vrouwen conferenties gehouden in het Friese Bantega.
Het thema van beide conferenties is: ‘Ervaar Vaders omhelzing’. Beter kan de missie van Vaderhart.nl niet omschreven worden. Voor meer informatie over de activiteiten kunt u terecht op www.vaderhart.nl


Reageren