#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Conferentie voor Poolse voorgangers in Oene

Stichting Hulp Oost-Europa organiseert voor de derde keer samen met Poolse predikanten en leidinggevenden van kerkelijke gemeenten een conferentie. Op 28 en 29 augustus heeft in Oene voor de derde maal zo'n conferentie plaats. Ruim vijftig deelnemers hebben zich aangemeld. Het onderwerp voor de derde conferentie in Oene is: 'How to serve the Lord in the church'.
 
De stichting onderhoudt al ruim dertien jaar intensieve contacten met de Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce (de Evangelisch Christelijke Kerk in Polen), een van de kleine Bijbelgetrouwe protestantse kerken in het voormalige 'oostblokland' Polen. Hulp Oost-Europa zet niet alleen in op diverse vormen van materiële ondersteuning van het kerkgenootschap en de gemeenten die ertoe behoren, maar ook op vorming en toerusting. Een van de manieren waarop aan de vorming en toerusting wordt vormgegeven, is het organiseren van conferenties voor leidinggevende figuren (predikanten, kerkenraadsleden, jeugdwerkleiders, evangelisten etc.) van de kerkelijke gemeenten van de KECh.
 
De conferentie
De aankomst van de deelnemers aan de conferentie is gepland op donderdagavond 27 augustus. Ze worden ondergebracht in gastgezinnen in Oene en Wapenveld. Op vrijdag en zaterdag worden in totaal vijf lezingen gehouden. Dit gebeurt in 'De Ark', het verenigingsgebouw van de hervormde kerk te Oene. De gasten brengen de zondag door in de hervormde gemeenten van Oene, Wapenveld en Barendrecht. De hervormde gemeenten in deze plaatsen hebben intensieve relaties met enkele gemeenten van de Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce. Ook het contacten die men op zaterdagavond en zondag heeft binnen het kader van Nederlandse kerkelijke gemeenten, werden in het verleden als heel verrijkend ervaren door wie aan de conferentie deelnemen.
 
De lezingen worden gehouden in het Engels en vertaald in het Pools. De sprekers zijn: ds. J.K.M. Gerling (Wapenveld), ds. A.J. van den Herik (Moerkapelle), ds. J.A.C. Olie (Genemuiden) en dr. P.J. Visser (Amsterdam).


Reageren