#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Gebed voor studenten bij start academisch jaar

MissieNederland vraagt kerken om voorbede voor studenten

In samenwerking met IFES, Navigators, Agape en VPE-studentenwerk roept MissieNederland kerken in Nederland op om op zondag 30 augustus te bidden voor studenten. Dit om de onderlinge betrokkenheid tussen kerken en hun studenten te vergroten en om kerken bewust te maken van de bijzondere positie die studenten innemen. Christen-zijn in de dynamische studentenwereld is niet altijd makkelijk maar biedt ook unieke kansen om niet-christen-jongeren met het christelijk geloof in aanraking te brengen.

Dorina de Groot, beleidsmedewerker jeugd bij MissieNederland, vindt dat er voor de kerk in deze turbulente fase een pastorale taak ligt. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat de student de thuisgemeente misschien maar weinig bezoekt en de betrokkenheid vaak nog niet zo groot is in n de stad waar de student studeert. Toch ziet De Groot mogelijkheden: “Inventariseer welke studenten in de gemeente vertrokken zijn naar een andere stad om te studeren en verzamel informatie over hen. Probeer bijvoorbeeld via sociale media contact te houden. Nodig eens een student uit om te komen eten of wees een mentor voor een student die u kent door regelmatig met hem of haar op te trekken en te horen wat er speelt.”

Op de website www.missienederland.nl/biddenvoorstudenten staan profielschetsen van twee studenten, Maartje en Aron, die kerken helpen om de leefwereld van een student te kennen en daar concreet voor te bidden. Kerken kunnen via deze website concrete gebedspunten, een filmpje, een preekschets, een opzet voor een dienst en een achtergrondartikel downloaden.


Reageren