#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Nijkerk herdenkt opnieuw Bonhoeffer

Op woensdag 9 september vindt in Nijkerk de tweede van een reeks unieke bijeenkomsten plaats die in het teken staan van de Duitse geloofs- en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer.

Op 9 april 2015 was het 70 jaar geleden dat de nazi’s Dietrich Bonhoeffer vermoordden omdat hij betrokken was bij de samenzwering tegen Hitler en zich verzette tegen de nationaalsocialistische ideologie. Bonhoeffer keerde zich tegen het heersende totalitaire regime; binnen kerk en theologie stelde hij zich kritisch op. Hij wilde slechts één voorbeeld navolgen: Jezus Christus. In De Fontein te Nijkerk werd op deze datum een gedenkwaardige herdenkingsdienst gehouden.

Navolging is een actueel thema. Het gaat bij navolging over de vraag hoe het christelijk leven gestalte krijgt in kerk en samenleving. Bonhoeffer was hier indringend mee bezig en zijn boek Nachfolge (Navolging) behoort tot de christelijke wereldliteratuur. Voor alles was Bonhoeffer een gelovige die de omgang met God in Christus beoefende. Na zijn dood zei de Engelse officier Payne Best over hem: “Hij was een van de weinige mensen die ik ooit gekend heb voor wie God werkelijkheid was en altijd nabij.”

Op de thema-avond op 9 september in Nijkerk gaat dr. Bram Kunz in op een aantal cruciale passages uit het boek “Gemeenschapsleven” van Bonhoeffer. Bram Kunz is onderzoeker en docent godsdienst aan Driestar Hogeschool te Gouda. Kunz legt rond dit thema deze avond ook een relatie met passages uit de over Bonhoeffer verschenen biografieën. “In zijn eigen leven heeft Bonhoeffer de betekenis van de omgang met God geleerd en geoefend. Het mooie daarbij is dat “verborgen omgang” voor hem geen terugtrekken uit de wereld betekende. God wil in het dagelijkse leven gediend worden. In hedendaagse taal heet dat discipelschap”, aldus dr. Bram Kunz.

Aansluitend aan de interactieve inleiding van Bram Kunz gaan de aanwezigen aan hand van een aantal door de inleider gestelde vragen met elkaar in gesprek.

Thema-avond woensdag 9 september met dr. Bram Kunz over ‘Discipelschap en verborgen omgang’ bij Dietrich Bonhoeffer, locatie Chr. Geref. Kerk De Kandelaar, Meinsstraat 4a, Nijkerk. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Einde 22.00 uur.


Reageren