#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boeken & Media

De route naar Armageddon

Dit boek gaat over de eindtijd zoals die beschreven staat in het boek Openbaring. De schrijver heeft niet gekozen voor een tekst voor tekst verklaring, maar voor een beschrijving van de verschillende thema’s en onderwerpen. De reden is, dat het boek Openbaring de gebeurtenissen niet in chronologische volgorde weergeeft.

De volgende thema’s en onderwerpen komen aan de orde:
• De eindtijdgemeenten
• De grote verdrukking
• Het vierde rijk
• De zeven zegels
• De zeven bazuinen
• De zeven schalen (Gods oordelen)
• De draak
• De vrouw bekleed met de zon
• Het beest uit de afgrond
• De vrouw Babylon die op het beest van de afgrond zit
• De zeven bergen waarop de vrouw Babylon zit
• Het beest uit de zee
• Het beest uit de aarde
• Het duizendjarige rijk
• De poel des vuurs
• Het hemelse Jeruzalem komt naar de aarde
• God zal voor altijd bij de mensen zijn

De betekenis van de koppen en hoorns van de draak, van het beest uit de afgrond en het beest uit de zee wordt uitgelegd. Daarnaast worden de verbanden tussen de verschillende dieren aangegeven. In de eindtijd en tijdens de grote verdrukking zal God heel dicht bij zijn kinderen zijn. Zijn gemeente zal door de grote verdrukking veranderen van koolstof tot een prachtige diamant.

De auteur is een oudste en leraar in een Evangeliegemeente in Noord-Holland. Hij heeft verscheidene boeken geschreven over pastoraat, geloofsopbouw, geestelijke oorlogsvoering, de eindtijd, de mariale dogma’s, gereformeerde dogma’s, satanisme, humanisme, atheïsme, Israël, de gemeente en de Islam.

Reageren