#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Agenda

Wat drijft de islamisten?

Stichting Sense organiseert op zaterdag 16 februari 2019 een lezing door Jenö Sebök. Waarom hebben radicale moslims zo’n diepe haat tegen de Joden en het ‘christelijke’ Westen?

9/11 Staat nog vers op ons netvlies geprent. Namen als Al Qaida en ISIS prijken dagelijks op de voorpagina’s. Ze streven een ideologie na, maar hun daden worden toch vooral gekleurd door een diepe haat tegen de Joden en het Westen.

Sociologen zoeken de verklaring in de armoede en werkloosheid van de Arabische bevolking. Ook wordt schuld bij het kolonialisme gelegd. Anderen zoeken de oorzaak in de islam. De geschiedenis, de sociologie en de religie geven geen afdoende verklaring voor de Arabische mentaliteit. Daarvoor moeten we dieper graven. De metahistorie, die de geestelijke krachten achter de geschiedenis onderzoekt, geeft een betere verklaring. Deze diepe haat vindt zijn oorsprong meer dan drieduizend jaar geleden in de door Ismaël gevoelde vernedering door zijn broer Isaak. Dit heeft tot een etnisch minderwaardigheidscomplex geleid met desastreuze gevolgen tot in onze tijd.

Vijfentwintig jaar geleden schreef Jenö Sebök het boek Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Dat boek is uitverkocht, maar vanwege de actualiteit is het later opnieuw uitgegeven onder de titel Wat drijft de islamisten? Jenö Sebök heeft twee jaar in Saoedi-Arabië gewoond en was 23 jaar werkzaam bij stichting Open Doors, waar zijn belangstelling voor de Arabische wereld werd verdiept.

De lezing wordt gehouden op zaterdag 16 februari 2019 in de Immanuelkerk, Kraanvogelstraat 1 in Amersfoort. Aanvang 14.30u., inloop vanaf 14.00u.

Voor meer bijzonderheden en aanmelden.

Reageren


BASTIAAN

06-02-2019 01:16
Verbeterde versie met jaartallen:
Wat drijft de islamisten? De Wereldheerschappij!!!!

De Islam is het jongere zusje van het PausDom/RKK. Beiden streven al eeuwen naar Wereldheerschappij. Roomsen raakten die pas kwijt met de Franse Revolutie 1789 en Napoleon Bonaparte 1798 die de Paus uit Rome verdreef en het Vaticaan plunderde!!!

Scheiding tussen Kerk en Staat was het gevolg. Dat moet dan ook blijven, wat heeft de Paus en de Islam in VN en Brussel/Straatsburg te zoeken?

Moslims met hun Sharia ontkennen in de Koran dat God een Zoon heeft. Pausen zijn nog erger: Ze verklaren zichzelf al eeuwen tot de Plaatsvervanger van Gods Zoon Jeshua op aarde, ze hebben meer met Maria die ze vereren dan met de Joodse Jeshua [Mattheus 1:11] en dat lieten ze blijken door de Sjabbat te verbieden en voortaan de zondag [Sol Invictus, Constantijn de Grote 7 maart AD 321 de onoverwinnelijke zon te heiligen. Bah!!!]

Volgens de hervormers Luther, Calvijn en Knox [1517-1584] vertegenwoordigt de Paus het rijk van de antichrist omdat hij ontelbaar veel joden, protestanten en andersdenkenden veroordeelde tot de galeien of in donkere gevangenissen liet
creperen.

Roomsen mochten pas in 1967 de Bijbel in de landstalen gaan lezen nadat Paus Paulus VI dit Boek der boeken van de index van verboden boeken haalde. Het Latijn in RK-diensten werd afgeschaft. Priesters stonden voortaan niet langer met de rug naar de beminde gelovigen maar van aangezicht tot aangezicht!!!

Maar...Zijn Protestanten/Evangelischen in 2019 al de uitspraken/vervloekingen [126 in totaal, uitgesproken door Jezuïeten] tijdens het Concilie van Trente 1543-1563 vergeten? Ze zijn nooit herroepen en gelden nog steeds voor Joden, Protestanten, Moslims volgens Kardinaal Eijk in 2014.

Pauselijke omstreden uitspraken, er zijn bibliotheken over vol geschreven gaan helaas ook in 2019 nog steeds boven Gods uitspraken gedaan in de Bijbel!!!

Lees het boek van Aat van Gilst: Misdadige Pausen en hun handlangers."

De God van Israël is woedend op Pausen die zichzelf heilige vader laten noemen. Jeshua leert in Mattheus 23:9 En u mag Niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 10 En u mag NIET meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus. 11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. 12 En wie ZICHZELF zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Zie meer details in Exodus 20 en 31 en Lucas 6:5: Jeshua noemt zich Here van de Sjabbat. Zie ook Jesaja 56. Beide eeuwenlange misleiders Pausen en Islam zijn vergeten/ontkennen dat het Evangelie leert dat uitsluitend Jeshua de Zoon van God gegeven is Alle Macht in hemel en op aarde!!! Mattheus 28.

Rome en Mekka worden weggevaagd volgens Openbaring 16 t/m 20. Beide militante godsdiensten [de Paus beschikt ook over een leger: de Zwitserse Garde] hebben dan ook veel overeenkomsten:

1* Roomsen hanteerden vanaf de 12-de eeuw de duivelse Inquisitie compleet met martelingen en brandstapels voor Joden en Protestanten met hun Bijbels in de landstalen die niets met hun Pausen en satanische leer van onderdrukking van doen wilde hebben.

2* De Islam hanteert met de nietsontziende Sharia dezelfde ideologie als Pausen en het Vaticaan al eeuwen deden met de Inquisitie. Islam is bovendien een racistische ideologie die door haar Sharia, Joden en Christenen veracht en niet toelaat dat in Mekka en Medina en trouwens in al hun islamitische gedomineerde plaatsen verbieden om Synagogen en Kerken te bouwen. Islam wordt wel de godsdienst van het Zwaard genoemd!

De Koran roept Moslims op om nooit VRIENDSCHAP met Joden en Christenen te sluiten. Lees maar mee in Soera 5:51...O gij die gelooft, neemt u NIET de Joden en Christenen tot VRIENDEN, zij zijn met elkaar verbonden, en wie van u met hen vriendschap aangaat, die behoort tot hen.

Veel Koranverzen bevestigen die haat tegen ongelovigen en roept op om ze te doden: Soera 2:191 en 4:89 en 4:91 en 9:5. Tijdens de Ramadan wordt de hele Koran gelezen. Over Joden, Christenen en Andersdenkenden wordt met geen enkel respect gesproken, integendeel ze worden beschreven als varkens, apen, ezels, honden. Zie Soera 2:65, 5:60 7:166, 8:55, 74:50.

En wat te denken van de islamitische vlag? Zie een slagzwaard over de volle breedte van die groene vlag van Saudi-Arabië.

Wat Rome en Mekka nog meer gemeen hebben? Net als bij de Roomsen werd de Bijbel door de Islam een verboden ketters/haram boek. Verboden in Mekka en Medina!!! Nergens te lezen in de Bieb of te koop in islamitische winkels.

Geen wonder dat in december 2014 in Den Haag daarom eerst de StatenBijbel uit 1637 uit de Tweede Kamer moest verdwijnen! Waarom? Een jaar later in 2015 werd een moslima Marokkaanse Kamervoorzitter geïnstalleerd.

Fractievoorzitters en Kamerleden van CDA -CU die ook moslims in hun partij toelieten, ook de Orthodoxe Gereformeerde SGP liet dat zo maar gebeuren. Slaap maar lekker door. Jesaja 56. Naar mijn stem kunt u fluiten!!!

3* Wat ging er aan vooraf? Het Vaticaan/Curie met Paus Johannes XXIII sloten een verbond met de Islam tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965. Als bezegeling van hun Vriendschap mocht de Islam de grootste Moskee van Europa in hartje Rome bouwen niet ver van Vaticaanstad en de St. Peter.

In 1995 werd die Moskee geopend in bijzijn van de Poolse Paus en vele andere Roomse Bobo's. Pure godslastering want de Islam beweert in de Koran dat God geen Zoon heeft. Psalm 2 en Johannes 3:16 leert wel beter!!! Pausen prevelen liever hun Latijnse Rozenkrans.

4* Het wordt nog erger: Islamieten en Roomsen zijn dus als decennia lang twee handen op één buik. In 2017 bij de 500-jarige herdenking van Hervormingsdag van Luther 1517 schoven ook de Protestanten PKN en Evangelischen bij dit zeer omstreden gezelschap aan. Deze betoverden vergaten Paulus’ waarschuwing: Galaten 3:1...

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?

Onze dwaze leidslieden [Ezechiël 34 en Johannes 10] verloochenden de Reformatie die in Wittenberg 1517 begon in de Dom te Utrecht 31 oktober 2017 door openlijk adhesie te betonen aan de Paus in Rome. Ze willen voortaan één zijn en gemeenschap van gelovigen vormen met de Roomsen en daarmee ook met de Islam die elkaar eeuwenlang te vuur en te zwaard hebben bestreden.

Protestanten van nu beseffen kennelijk nog niet dat ze met deze heilloze keuze de eeuwenlange eenzame arbeid van vele moedige en vastberaden zendelingen verloochenen die met gevaar voor eigen leven het Evangelie van JeshuaHaMasjiach juist in Roomse en Islamlanden landen met volharding hebben verkondigd en uitgedragen. Wat riepen ze?

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen: Bekeert u en gelooft het Evangelie. Marcus 1:15.

5* Samenvattend kan gezegd worden: Dit Onheilige Drietal: Roomsen - Islam - Protestanten/vrijzinnige Evangelischen zullen spoedig een rampzalige valse Wereldkerk stichten: CHRISLAM!!!

JeshuaHaMasjiach waarschuwt BijbelGetrouwe gelovigen van 2019 met Zijn betrouwbare Woorden in Openbaring 2 en 3 en vooral ook in 14:5...Drie engelen kondigen het oordeel aan!!!

Openbaring 16:13...En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de Valse Profeet Drie Onreine Geesten komen, als kikvorsen. Meer details in Openbaring 19 en 20.

BASTIAAN

06-02-2019 10:14
Wat drijft de islamisten? Wereldheerschappij!!!!

De Islam is het jongere zusje van het PausDom/RKK. Beiden streven al eeuwen naar Wereldheerschappij. Roomsen raakten die pas kwijt met de Franse Revolutie en Napoleon Bonaparte die de Paus uit Rome verdreef en het Vaticaan plunderde!!! Scheiding tussen Kerk en Staat was het gevolg. Dat moet dan ook blijven, wat heeft de Paus en de Islam in VN en Brussel/Straatsburg te zoeken.

Moslims met hun Sharia ontkennen in de Koran dat God een Zoon heeft. Pausen zijn nog erger: Ze verklaren zichzelf tot de Plaatsvervanger van Gods Zoon Jeshua op aarde, ze hebben meer met Maria dan met de Joodse Jeshua [Mattheus 1:11] en dat lieten ze blijken door de Sjabbat te verbieden en voortaan de zondag [Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon te heiligen. Bah!!!]

Pauselijke uitspraken gaan dus boven Gods uitspraken???
De God van Israël is woedend op Pausen die zichzelf heilige vader laten noemen.

Mattheus 23:9 En u mag Niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 10 En u mag NIET meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus. 11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. 12 En wie ZICHZELF zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Zie meer details in Exodus 20 en 31 en Lucas 6:5. Jeshua noemt zich Here van de Sjabbat. Zie ook Jesaja 56.

Beide misleiders Pausen en Islam zijn vergeten/ontkennen dat het Evangelie leert dat uitsluiten Jeshua de Zoon van God gegeven is Alle Macht in hemel en op aarde!!! Mattheus 28. Rome en Mekka worden weggevaagd. Openbaring 16 t/m 20.

Beide militante godsdiensten [de Paus beschikt ook over een leger de Zwitserse Garde] hebben dan ook veel overeenkomsten:

1* Roomsen hanteerden vanaf de 12-de eeuw de duivelse Inquisitie compleet met martelingen en brandstapels voor Joden en Protestanten met hun Bijbels in de landstalen die niets met hun Pausen en satanische leer van onderdrukking van doen wilde hebben.

2* De Islam hanteert met de Sharia dezelfde ideologie als Pausen en het Vaticaan al eeuwen doen met de Inquisitie. Islam is bovendien een racistische ideologie die door haar Sharia, Joden en Christenen veracht en niet toelaat dat in Mekka en Medina en trouwens in al hun islamitische gedomineerde plaatsen verbieden om Synagogen en Kerken te bouwen.

Net als bij de Roomsen werd de Bijbel met de Islam een verboden ketters/haram boek. Verboden in Mekka en Median!!!

Geen wonder dat in Den Haag eerst de StatenBijbel 1637 in december 2014 uit de Tweede Kamer moest verdwijnen toen in 2015 Marokkaanse een Islamitische Kamervoorzitter geïnstalleerd werd.

En de Kamerleden ook van CDA -CU die ook Islamieten in hun partij toelieten en ook de Gereformeerde SGP lieten dat zo maar gebeuren. Slaap maar lekker door. Jesaja 56. Naar mijn stem kunt u fluiten!!!

3* De Roomsen hebben met hun Paus Johannes XXIII een verbond gesloten met de Islam tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965. Als bezegeling van hun vriendschap mocht de Islam de grootste Moskee van Europa in hartje Rome bouwen niet ver van Vaticaanstad en de St. Peter. In 1995 werd die Moskee geopend in bijzijn van de Poolse Paus en vele andere Roomse Bobo's. Een Pure godslastering want de Islam beweert in de Koran dat God geen Zoon heeft. Psalm 2 en Johannes 3:16 leert wel beter!!! Pausen prevelen liever hun Latijnse Rozenkrans.

4* Het wordt nog erger: Islamieten en Roomsen zijn dus als decennia twee handen op één buik. In 2017 bij de 500-jarige herdenking van Hervormingsdag van Luther 1517 schoven ook de Protestanten PKN en Evangelischen bij dit illustere gezelschap aan. Zij verloochenden de Reformatie in Wittenberg en in de Dom te Utrecht door openlijk adhesie te betonen aan de Paus in Rome. Ze willen voortaan één gemeenschap van gelovigen vormen met de Roomsen en de Islam die elkaar eeuwenlang te vuur en te zwaard hebben bestreden.

Protestanten verloochenen daarmee de eenzame arbeid van vele moedige en vastberaden zendelingen die met gevaar voor eigen leven het Evangelie van JeshuaHaMasjiach in Roomse en Islamlanden landen hebben verkondigd en uitgedragen:

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen: Bekeert u en gelooft het Evangelie. Marcus 1:15.

5* Samenvattend kan gezegd worden: Dit Onheilige Drietal: Roomsen - Islam - Protestanten/vrijzinnige Evangelischen zullen spoedig een nieuwe valse Wereldkerk stichten: CHRISLAM!!!

Openbaring 14:5...Drie engelen kondigen het oordeel aan!!!
Openbaring 16:13...En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de Valse Profeet Drie Onreine Geesten komen, als kikvorsen.

Meer details in Openbaring 19 en 20.