#Tb 15 euro gift
Enquête: 118-Moeten christenen Joodse feesten vieren? Ja Nee

Agenda

20-3 Bijbelstudiereeks dr. R. van Kooten over leven van Jakob compleet

Onlangs verscheen De heilzon daagt, van de hand van dr. R. van Kooten bij uitgeverij Groen. Met de verschijning van dit derde en laatste deel in de bijbelstudieserie over het leven van Jakob is de 'trilogie' compleet.

Op 20 maart a.s. wordt de complete serie gepresenteerd in een bijeenkomst in De Hoeksteen te Goes (Herst. Herv. Kerk).

De heilzon daagt
Het derde deel van de reeks werd eerder al voorafgegaan door De zon gaat onder, waarin Van Kooten het eerste deel van Jakobs leven behandelt in 40 bijbelstudies: het wordt duidelijk dat Jakob een puinhoop van zijn leven maakt en vlucht voor Ezau. Kort daarop verscheen al deel twee, De zon komt op, met 30 bijbelstudies over het vervolg van de heilsgeschiedenis die God voortzet met Jakob. Hij reist terug naar zijn vaderland en nadat God ingrijpt bij Pniël durft Jakob Ezau met open vizier tegemoet te treden. Er komt een omkeer in zijn leven (de zon komt weer op). In het laatste deel bespreekt Van Kooten in wederom 40 bijbelstudies de laatste 17 jaar van Jakobs leven: hij ziet zijn verloren gewaande zoon Jozef terug en beleeft in Egypte nog een aantal gezegende jaren.

Dr. Van Kooten maakt in de serie nauwkeurig gebruik van bepaalde trekjes die de schrijver van Genesis gebruikt. Hierdoor komen er verrassende aspecten boven tafel die bekende delen van het verhaal weer als nieuw op ons af laten komen. Op de presentatieavond op 20 maart a.s. zal dr. Van Kooten hiervan een voorbeeld laten zien vanuit de verzoening van Jakob met Ezau: Jakob brengt uiteindelijk de van Izak gestolen zegen bij Ezau terug.

Presentatie
De complete serie van het leven van Jakob zal worden gepresenteerd op DV 20 maart a.s. in kerkgebouw De Hoeksteen, Noordhoeklaan 90 te Goes. Aanvang: 19.30 uur. Toegang: gratis.

Programma
- Opening ds. J.R. van Vugt
- Presentatie boek door uitgever Groen: Jan Jaap Karsten
- Korte inleiding van drs. D.H.J. Folkers wat de serie van Jakob voor hem beteken
- Inleiding door dr. R. van Kooten : 'Hoe de HEERE de handige Jakob leert een eerlijke verzoening met Ezau aan te gaan. Wat de tekst zelf ons verrassend laat zien.'
- Gelegenheid vragen stellen
- Afsluiting ds. J.R. van Vugt
- Koffie + boekverkoop

Website: www.royaljongbloed.nl/jakob

De heilzon daagt Genesis 45-50 | Leven van Jakob #3 | dr. R. van Kooten | paperback, 276 blz. | ISBN 9789088972072 | Groen | € 14,95

De zon gaat onder / Jakob: deel 1 / ISBN 9789088971778
De zon komt op / Jakob: deel 2 / ISBN 9789088971891


Reageren