#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Agenda

23-11 Inspiratieconferentie voor bidders en leiders gebedswerk en -groepen

Kun je wel wat steun gebruiken of verlang je ernaar om verder te groeien als bidder, kartrekker van het gebedswerk of leider van de gebedsgroep? Dan is er training op maat in een kleinschalige conferentie (max. 20 deelnemers), onder leiding van deskundigen op gebied van gebed uit het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de korpsen van het Leger des Heils en de Unie van Baptistengemeenten.

Datum: 22 en 23 november 2019, van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag 16.00 uur.
Plaats: Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen).
Kosten: € 79,00 per persoon all in, inclusief leesmap (voor studenten of minder draagkrachtigen
€ 45,-). Lakenset en handdoekenpakket huren kost resp.€ 7,- / € 2,-.
Info: janminderhoud@planet.nl, 0341-561948. Zie verder www.biddeniseenweg.nl onder Agenda.
 
Mocht de prijs een bezwaar zijn: is er misschien een budget voor vorming en toerusting in uw kerk, gemeente of korps?
Wat we bieden is coaching die op de persoon is toegespitst: maatwerk.
Daarom is ook voor wie al eerder deze conferentie bezocht heeft, of voor wie al langere tijd als bidder of kartrekker op pad is, deze conferentie interessant.

Bij de training komt ook het persoonlijk gebedsleven van de deelnemers aan de orde.
Mocht je namens je gebedsgroep komen, dan denken we aan twee deelnemers en/of leidinggevenden.
Aanmelden voor woensdag 30 oktober (liefst eerder) en bij voorkeur via e-mail zowel bij Jan Minderhoud, janminderhoud@planet.nl als bij Elly van der Ven, elly.vander.ven@planet.nl.
Graag onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
 
Meer informatie.


Reageren