#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Agenda

17-9 Zeven organisaties werken samen aan Nederlandse variant van ‘Festival of preaching’

Dinsdag 17 september is de binnenstad van Amersfoort het decor van het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’, een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma in de binnenstadskerken strekt zich uit over drie dagdelen en biedt een brede waaier aan lezingen en workshops over allerlei aspecten van het predikantschap: over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer.

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.

Het festival richt zich primair op predikanten/voorgangers, theologen en theologiestudenten uit alle protestantse denominaties in ons land. Ook theologisch-geïnteresseerde leken zijn welkom.

Het Preekfestival begint met een plenaire bijeenkomst van 10.30-11.30 uur, in de St. Joriskerk in Amersfoort. Daarna vindt de eerste ronde workshops plaats, in de kerken en kapellen in de Amersfoortse binnenstad, op loopafstand van elkaar. Na de lunch zijn er ’s middags drie rondes met workshops. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten met een plenair avondprogramma in de St. Joriskerk. O.a. het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken verleent muzikale medewerking.

De workshops omvatten een breed scala aan onderwerpen. Een greep uit het aanbod: Mission shaped preaching, prediking en de spiritualiteit van de predikant, prediking en cultuur, preken die jongeren raken, het fenomeen ‘stadsdominees’, theologie en verbeelding in preek, preek en retorica; prediking in een dorpsgemeente, de performance van de preek, omgaan met feedback, etc. etc.

Een brede kring medewerkers verzorgt workshops en lezingen, onder anderen: Arjan Plaisier, Gert-Jan Roest, Jos Douma, Wessel ten Boom, Ciska Stark, Wim van Vlastuin, Kees Bregman, Piet de Jong, Maarten Kater, Theo Pleizier, Eleonora Hof, Werner Pieterse, Hanna Rijken, Corine Nagel, Ron van der Spoel, Paul Visser, Kees van Ekris, Rieke Mes, Sietse Visser, Elsbeth Gruteke, Samuel Ekpo, Anne Gidion, Eleonora Hof en Peter den Admirant.

Kosten
Een all-in ticket voor de gehele dag bedraagt € 35. Dat is inclusief twee tegoedbonnen voor koffie/thee. Studenten theologie (WO)/HBO) hebben gratis toegang, maar dienen zich wel aan te melden.

Organisatie
Dr. William den Boer, Theologische Universiteit Kampen
Dr. Kees van Ekris, Koos van Noppen Areopagus/IZB
Prof. dr. Maarten Kater, Theologische Universiteit Apeldoorn
Dr. Ciska Stark, Prot. Theologische Universiteit, Amsterdam
Dr. Theo Pleizier, Prot. Theologische Universiteit, Groningen
Nelleke Plomp, Protestantse Kerk in Nederland
Esther van de Panne, Preekwijzer.nl/ KokBoekencentrum
Ds. Sjaak Verwijs, Bond voor Nederlandse Predikanten

Bron: IZB / Meer info: www.preekfestival.nl

Reageren


vader Jakob

05-08-2019 06:28
Zo houdt religie de religieuze mens bezig, hier op het hogere gebrevetteerde niveau. Met onder andere gebruikmaking van
elementen van marketing en human resource methoden uit het bedrijfsleven. Wat waren de eerste christenen dan eenvoudige mensen, die van het hier voorgaande weinig kaas hebben gegeten. Zij waren geen predikanten. Ze kregen bepaald geen workshops of andere ondersteuning van de religieuze instituten van hun dagen. Maar ze hadden wél een levend getuigenis.

Zou daar ook nog aan gedacht worden, in Amersfoort?

BASTIAAN

04-08-2019 08:01
Goed dat er aandacht komt in 2019 over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback.

Verhouding tussen preek en cultuur staat in 2019 op gespannen voet! Diversiteit is het toverwoord!

Ik schrok toen ik in navolging van de EO las in het ND afgelopen week, dat het Leger Des Heils al een tijd Roze Diensten viert en gisteren present was op de Gay Parade in Amsterdam.

Valse profeten spreken altijd over hun eigen boeken en meningen. Gods profeten spreken altijd vanuit een open Bijbel met de Woorden:

ZO ZEGT DE HERE...DE GOD VAN ISRAËL!!! Jesaja 58:1.

Ik hoop dat de Zeven organisaties die samenwerken aan een Nederlandse variant van ‘Festival of Preaching’ straks paf zullen staan van Personen, die goed voorbereid, juist zullen spreken over onderwerpen die de EO en het Leger Des Heils allang vergeten zijn of bewust genegeerd hebben?

Een paar Onderwerpen die Onze Here en Heiland samen met zijn Apostelen vurig preekten zullen velen dan tot nadenken en zelfs tot bekering brengen.

1* Jeshua leert in Johannes 14: Ik Ben de weg en de Waarheid en het Leven.

2* Deuteronomium 6:4 leert: Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Zie de toepassing van Jeshua in Marcus 12:28-34.

3* Moeten we voortaan de Bijbel maar tot zwijgen brengen als we spreken over wie mag de Kansel beklimmen en Gods Woord verklaren aan de Gemeente? Details in 1 Corinthe 11 en 1 Timotheus 2 en 3.

4* Wanneer spreken we volgens de Bijbel over een huwelijk? Zie Jeshua in Mattheus 19 waar Hij Genesis 3 bevestigd als Woord van God. Paulus spreekt immers ook duidelijke woorden in Hebreeën 13:4...

Hebreeën 13:4 Het Huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Zou Jeshua de standpunten van de EO, PKN en Leger des Heils wat betreft het houden van Roze Diensten en Gay Parade, zegening van Homo/Lesbo predikanten in kerken goedkeuren? Zie Romeinen 1 en 1 Corinthe 6 en Openbaring 22:12-20.

5* Het is opvallend dat EO, PKN en Leger Des Heils zelden de Woorden van Jeshua citeren uit het laatste en beste Bijbelboek , de 22 hoofdstukken van OPENBARING. Hij zal [weder] komen om te Oordelen, de Levenden en de Doden. Zie Openbaring 19 en 20 en de toepassing daarvan in Mattheus 25:31-46.

Ik ben benieuwd naar de deelnemers en hun boodschap in Amersfoort: Politiek Correct Geneuzel of Predikers die zich vol gelezen hebben met Gods Woord, zich helder gedacht hebben, zich warm gebeden hebben, en dan pas hun vurige boodschap uitspreken en zien dat de Heilige Geest hun woorden zegent, en mensen zich zullen bekeren en voortaan weer een betrouwbare Bijbel gaan lezen: Statenvertaling 1977 of de NBG-51.