#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Agenda

20-10 Micha Zondag 2019 zet zorg voor dieren in de schijnwerpers

‘De regenboog: hoop voor mens én dier!’ Met deze kreet wil Micha Nederland onder christenen bezinning op gang brengen rond goede zorg voor dieren. Ze lanceert vandaag een themapakket waarmee kerken op 20 oktober mee kunnen doen aan de internationale Micha Zondag. Deze themazondag is vaste prik in duizenden kerken wereldwijd. Geïnspireerd door Micha 6:8 staan christenen samen stil bij sociale en ecologische gerechtigheid.

Dit jaar ligt de focus op zorg voor de dieren. ‘Die focus is best een spannend keus’, vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. ‘Bij sociale gerechtigheid heeft iedereen gelijk een gevoel. Bij ecologische gerechtigheid moet je daar even over nadenken. Maar de Bijbel heeft, ook als het om dieren gaat, een geweldige, hoopvolle en uitdagende boodschap voor ons. Namelijk dat Gods verbond ook met de dieren is, zij zijn onderdeel van de schepping. Dus als God ons vraagt om zorg te dragen voor Zijn schepping, dan gaat dat ook over de dieren. Je kunt God eren door goed voor hen te zorgen. We geloven dat we Hem ook verdriet doen als we dieren pijn doen. Met de keuze voor dit thema nodigen we christenen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op een verbindende, respectvolle en inspirerende manier.’

Kerkenpakket
Het Micha Zondag-pakket bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. In de preekschetsen staat Genesis 9:9-10 centraal, waar God na de zondvloed een verbond sluit met mens én dier. De schetsen zijn verzorgd door Peter van Dolderen, Jan Wolsheimer, Raymond R. Hausoul en Trees van Montfoort. Hausoul en Van Montfoort publiceerden beiden dit jaar een boek over goede zorg voor de schepping vanuit theologisch perspectief.
Het kerkenpakket is gratis te downloaden via www.michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op eigen wijze invulling te geven aan de Micha Zondag. Het materiaal zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

Gastsprekers
Kerken kunnen een spreker/voorganger boeken voor de Micha Zondag via www.michazondag.nl.  Inspirerende mannen en vrouwen die in hun dagelijks werk nauw betrokken zijn bij organisaties die sociale en ecologische gerechtigheid nastreven. Hun praktijkervaring helpt gemeentes handen en voeten te geven aan het Micha-thema.

Reageren


Thea

10-08-2019 08:28
@Otto, helemaal mee eens!

Otto

09-08-2019 06:44
Ik vind de kerken steeds meer een humanistische organisatie worden, overal is er wel een thema nu de dieren/klimaat/vluchteling/ homo's enz en men moet heel humaan wezen. Ik vraag mij af waar blijft het thema moord op het ongeboren kind in de moederschoot zins de wetgeving zijn er al een miljoen kinderen door abortus om het leven gekomen, dat is toch verschrikkelijk, maar daar zijn geen thema's voor, daarom bij sommige heeft een dier nog meer waarde dan een kind in de moederschoot, want over een dier maakt men zich druk, maar om deze moordpartijen niet, dit is dus de kerk van vandaag, vind men het dan gek, dat er steeds meer mensen niet meer naar de kerk gaan, nou ik niet. Jaren geleden stond God centraal, en nu tegenwoordig de mens, en moet God maar zich schikken naar de mens, want alles wat verkeerd is wordt op een humane manier goed gepraat, daarom als men tegenwoordig naar de kerk gaat, dan kan men net zo goed naar een toespraak van het humanistisch verbond gaan het is toch hetzelfde, en dat is zeer betreurwaardig.