#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Agenda

Vluchtelingengebedsweek 2019: Bid mee en heb lief

Zondag 23 juni vraagt Gave kerken en christenen om op deze Vluchtelingengebedsdag al biddend om vluchtelingen heen te staan. Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat God ons leert en het is precies wat vluchtelingen nodig hebben.

Eén zondag per jaar bidden we samen voor mensen die gevlucht zijn. Niet alleen voor de vluchteling in onze straat, maar ook voor de vluchteling die moet overleven in kamp Moria, in landen als Pakistan, of in kampen langs de Syrische grens. We bidden om hoop en moed voor al deze mensen. Maar ook om liefde en kracht voor ons zelf, om er te zijn voor de vluchteling en Jezus’ liefde te delen.

Het thema is ‘bid mee en heb lief’. Gave roept kerken en christenen op om zich aan te sluiten bij dat gebed. Nieuw is dit jaar om een week lang met elkaar al toe te leven naar deze dag. Gave heeft een gebedsboekje ontwikkeld dat in de Vluchtelingengebedsweek voorafgaand aan 23 juni gebruikt kan worden.

Gave-directeur Jan Pieter Mostert benadrukt het belang van gebed voor vluchtelingen: “Wilt u één week dagelijks voor deze vluchtelingen bidden? God belooft kracht aan gemeenschappelijk gebed. Er is zoveel verdriet, teleurstelling en frustratie in het leven van vluchtelingen. Als we die samen voor de troon van de Allerhoogste God brengen dan weten we dat er dingen kunnen veranderen die nu onmogelijk
lijken.”

Gave biedt gratis kinderwerkmateriaal, preekschets, PowerPoint en andere materialen om de dag in gezin of kerk vorm te geven. Op www.gave.nl/gebedsweek2019 kan dit besteld worden.

Wereldwijd wordt op de eerste zondag na Wereldvluchtelingendag (UNHCR) gebeden voor vluchtelingen. De Vluchtelingengebedsdag is een initiatief van het platform Refugee Highway Partnership en wordt door organisaties uit diverse landen gedragen.

Over Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met vluchtelingen en hen Gods liefde te laten zien. Meer informatie vindt u op www.gave.nl.

Reageren


Otto

11-06-2019 06:54
Wanneer komt er een VERDRUKTENCHRISTENENGEBEDSWEEK!!!! voor al die christenen die vermoord/bedreigd/verkracht enz worden, en het neemt steeds meer toe. Ik denk aan die jongen in Nigeria, waarvan zijn moeder/vader/3 broers omgekomen zijn, en hij is nu alleen, maar houd vast aan zijn geloof in Jezus. Denk aan de christenen in SRI LANKA waar vele kinderen vermoord zijn, wat is hier lauw op gereageerd in het westen. Ik denk aan al die christenen die om het geloof gevangen zijn, of op de vlucht zijn, waar blijven hun broeders en zuster met hun reactie in het westen!!! En men moet ook toegeven, dat er met de instroom van de vluchteling, ook een enorme Jodenhaat is binnengekomen, en dat wordt alleen maar erger, en wij zien ook door de instroom, dat de ISLAM steeds meer voet aan de grond krijgt, en ook zie je dat een grote groep vluchtelingen, zich totaal niet willen aanpassen aan het land waar zij barmhartig binnen gehaald zijn, en dit moet ook gezegd worden, maar daar houden wij liever de mond over dicht, daarom heb ik vele vraagtekens, die ik hier gewoon verwoordt, en laat mij dit voorop stellen ik heb niets met politiek, maar ik heb vele twijfels over het vluchtelingen vraagstuk, men weet niet wie men binnenhaalt er is geen enkelzicht hierop, daarom wie zich geroepen voelt om zich aan te sluiten bij de gebedsweek van de vluchtelingen week wens ik al het beste, maar nogmaals een verdruktenchristengebedsweek, daar is nog niemand mee gekomen, vreemd toch?