#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Agenda

Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.”

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Bron: MissieNederland

Reageren


jaap

17-07-2019 05:45
Welke eenheid wordt nagestreefd? Volgens de Paus, in een videoclip van het Vaticaan, is het de eenheid tussen alle gelovigen die liefde hebben. God is goed. (welke God?) In de boodschap gaat om samengaan van christenen (katholiek) met moslims, Joden, Hindoes en boeddhisten.
Dat hoor en lees je eigenlijk nergens, waarom niet?

BASTIAAN

02-07-2019 11:48
Bidden is Goed. Maar...Geloof zonder werken is dood!!!

Jacobus 1:19 leert...Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.

[De islam leert ook dat hun god één is, vergelijk dat eens met het getuigenis/woorden van Jeshua in Marcus 12:28-34]

20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? 21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak [niet Ismaël] op het altaar legde? 22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; 23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt:

Abraham geloofde God/JHWH en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 24 Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.

25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de [Joodse] boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan?

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Paulus toont in Handelingen 28 de bewoners op Malta wie de Echte Levende God was, hij bracht met hulp van de Heilige Geest een enorme Opwekking teweeg op het eiland Malta...gepaard gaande met Grote Wonderen!!!

Handelingen 28:3 En toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand.

4 En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar: Deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is.

5 Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden; 6 zij echter verwachtten, dat hij zou opzwellen of plotseling DOOD neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen, dat zich niets ongewoons bij hem voordeed, sloeg hun mening om en zeiden
zij, dat hij een GOD was.

7 En in de omgeving van die plaats lag een landgoed van de bestuurder van het eiland, Publius genaamd, die ons opnam en ons drie dagen Vriendelijk Gastvrijheid verleende.

8 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een GEBED, en hij legde hem de Handen op en Genas hem.

9 En toen dit geschied was, kwamen ook de Anderen op het eiland, die Ziekten hadden, en werden Genezen;

10 en zij Vereerden Ons [Geen wonder!!!] ook met vele Eerbewijzen en toen wij weer uitzeilden, voorzagen zij nog in hetgeen wij nodig hadden.

De les van deze geschiedenis? Laat de [wereld] raad van kerken doen wat Paulus deed: Predik het Evangelie van bekering welke Jeshua ook ons leert in de Bergrede Mattheus 5-7. Zijn Koninklijke Grondwet!!!

Laat de Raad van kerken vooral verkondigen dat Zijn Koninkrijk van Vrede nabij is gekomen. Alleen wie gelooft dat Jeshua de komende Masjiach is [Johannes 3:36] en zal regeren als Koning der koningen in Jeruzalem, de stad van de grote Koning, die zal behouden worden. Psalm 72 en 129.

Laten we vooral bidden voor de ontelbare martelaren van Joden en Christenen die in Arabische landen, India, Ceylon, China, N-Korea zwaar vervolgd en vermoord en gedemoniseerd worden.

Palestijnen willen alle Joden uit Israël verjagen. Lees de satanische PLO Handvesten van Abbas en Hamas.

Waarom zwijgt 2019 de [Wereld] Raad van Kerken daar nog steeds over? Lees het boek van de Roemeense Predikant die 14 jaar lang gemarteld werd omdat hij lid was van de Wereldraad van kerken die hem negeerde en liet creperen. Noorse Christenen kochten hem vrij met een groot losgeld. Ik hoorde Wurmbrand getuigen!!!

Lees: Wurmbrand Brieven. 1968. Uitg. De Banier - Vianen.

Lees alle details hierover in de aanstaande Gebedsdiensten. Mattheus 7, 13, 24, 25 en Openbaring 14 en 19.

Shalom. Bastiaan.