#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Agenda

'OpenSkies' Worship Festival 2019

Een festival waar aanbidding centraal staat en waar aanbiddingsleiders uit binnen- en buitenland met de deelnemers op zoek gaan naar geestelijke vernieuwing en verdieping: dat is de formule die van de eerste twee edities van het Openskies Worship festival een succes maakte. De derde editie, van 16 t/m 18 augustus 22.00 uur in Zelhem, laat met de eerste geboekte namen gelijk merken dat dit een jaargang wordt om niet te missen. Ben Hastings (Hillsong United), Reuben Morgan, Leeland, Lucy Grimble, Nathan Jess en Wilder Shores zijn in ieder geval van de partij.

Aanbidding heeft een belangrijke plek in veel kerken, maar ook daarbuiten. Het verwijdert barrières die iemand kan ervaren door angst en teleurstelling, meestal in een systeem van beperkende religie. Aanbidding werkt zo bevrijdend; het helpt om de blik op God te richten. Waar veel mensen samen aanbidden, ontstaat een open en uitnodigende omgeving die als het ware symbool staat voor een open hemel. Dat werd de visie waarmee de organisatoren de afgelopen twee jaar de eerste edities van het Openskies Worship festival opzetten. Het festival bleek een schot in de roos. En voor dit derde jaar zijn direct al een aantal aansprekende namen geboekt:

Ben Hastings (Hillsong United)
Reuben Morgan (Hillsong Worship)
Leeland (US)
Lucy Grimble (UK)
Nathan Jess (UK)
Wilder Shores (IE)

Meer info en bestellen van kaarten: Events for Christ

Reageren


BASTIAAN

18-08-2019 08:29
Ontstellend: De Naam boven alle naam de naam van JESHUA schittert door afwezigheid in dit artikel en de aanbidding van 'OpenSkies' Worship Festival 2019!!!!

Een vreemd verhaal: "Aanbidding heeft een belangrijke plek in veel kerken, maar ook daarbuiten. Het verwijdert barrières die iemand kan ervaren door angst en teleurstelling, meestal in een systeem van Beperkende Religie."

Hebben de Tien Geboden [Exodus 19 en 20] dan afgedaan bij 'OpenSkies' Worship Festival 2019?

Horen Festivalgangers nog de waarschuwende Woorden van Jeshua in de Bergrede? Mattheus 5 t/m 7.

Een religie die Jeshua's waarschuwingen niet meer wil verkondigen, horen of kan verdragen is een Valse Religie!

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de TOORN Gods blijft op hem!!!

Welke God wordt er eigenlijk geprezen op dit Festival? In de Bijbel lezen we 800x over de God van Israël, of Israëls God. Vijf keer lezen we in het Oude Testament over de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Vijf keer lezen we in het Nw. Testament over de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Zie wat de toekomst is van eigenwijze mensen die al Gods Waarschuwingen in de Bijbel GESCHREVEN aan hun laars lappen:

Spreuken 1:24 Omdat gij Weigerdet, toen IK riep,
niemand acht gaf, toen IK mijn hand uitstrekte, 25 gij al Mijn raadgevingen in de wind sloegt, en Mijn vermaning niet wildet, 26 daarom zal IK ook Lachen om uw Verderf!

IK zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. 27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm
en uw Verderf zal aansnellen als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 28 dan zullen zij tot Mij roepen, maar IK zal NIET antwoorden, zij zullen Mij zoeken, maar Mij niet vinden.

29 Omdat zij de Kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 Mijn raad niet hebben gewild, al Mijn Vermaningen hebben versmaad, 31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.

32 Want de afkerigheid der Onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.

33 Maar wie naar Mij luistert, zal gerust wonen,
beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

De profeet Amos zou misschien wel de stekker uit dit Festival trekken met de woorden:

Amos 5:21...IK haat, IK veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. 22 Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb IK daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien.

23 Doe van Mij weg het Getier van uw Liederen, het getokkel van uw harpen wil IK niet horen.

24 Maar laat het Recht als water golven, en Gerechtigheid als een immer vloeiende beek.