#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Agenda

Bonifatius komt terug

1300 jaar geleden kwam de later wereldberoemd geworden monnik Bonifatius terug in regio Dorestad-Utrecht, nu om te blijven. Dit historische feit wordt herdacht met lezingen, vieringen en muzikale workshops.

- 7 september 2019: lezing “Wat zong Bonifatius? Muziek in de vroege middeleeuwen”. Dat is het onderwerp van de vrij toegankelijke Bonifatiuslezing die prof. dr. Anton Vernooij geeft. Van 16.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk, Markt 22 te Wijk bij Duurstede, tijdens het festival Kleurrijk Uit in Wijk.

- 14 september 2019: workshop “Gregoriaans zingen als Bonifatius”, onder leiding van de inspirerende koordirigent Ronald de Haan. Plaats: Katholieke kerk, Klooster Leuterstraat 35, Wijk bij Duurstede. Tijd: 10:00 – 15:30 uur. Deze workshop valt samen met Open Monumentendag.

Lezing
Anton Vernooij is emeritus hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit van Tilburg. Hij is zijn hele actieve leven docent, musicus en schrijver over muziek geweest en zal 7 september een wat lichtvoetige lezing geven van een half uur. Daarna reageert hij op vragen. De Grote Kerk, waarin de lezing plaatsvindt, is gebouwd in de late Middeleeuwen en een bezienswaardigheid op zich.

Workshop
Gregoriaanse zingen is een deels improviserende zangwijze, die een voortzetting was van het zingen in de Joodse synagogen. In de workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius zal dirigent Ronald de Haan kort iets vertellen over het gregoriaans en daarna met de deelnemers Gregoriaanse gezangen inleiden en instuderen, met medewerking van de Schola Cantorum Gregoriana van de Zalige Titus Brandsmaparochie uit Rhenen. De gezangen die worden ingestudeerd zijn de wisselende gezangen van de Gedenkdag voor Bonifatius. Om 15.00 uur geven de Schola en de deelnemers een openbare afsluiting, vrij toegankelijk voor publiek.

Wilt u meedoen aan deze workshop, meldt u zich dan aan via rjadehaan@hetnet.nl. Deelname kost € 10 pp, incl. koffie, thee en Gregoriaanse gezangen op schrift, te betalen bij aankomst. Na aanmelding krijgt u de te zingen gezangen ook al per mail toegestuurd. Voor de lunch dient u zelf zorg te dragen.
Inlichtingen: Kees Slijkerman, tel. 0343-576946.

Waarom dit jaar speciaal is
De naam Bonifatius kreeg hij in 719 in Rome van paus Gregorius II, die hem ook een zending gaf. Daarmee reisde hij via Duitsland naar Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) en Utrecht. Hij zal daar in het najaar van 719 zijn aangekomen.

Drie jaar eerder - in 716 - had Bonifatius vanuit Engeland zijn eerste reis naar het vasteland van Europa gemaakt en kwam hij aan in Dorestad. Een historisch feit dat precies 1300 jaar later met allerlei activiteiten in Wijk bij Duurstede is gevierd en blijvend zichtbaar is gemaakt met een reliëfsteen op de Markt, vlakbij de toren. Hier begon Bonifatius een carrière die hem de titel 'grondlegger van Europa' zou opleveren.

Meer info: www.stucom.nl/bonifatius (> agenda).

Reageren


BASTIAAN

04-09-2019 04:19
Bonifatius komt terug? Dat denk ik niet: Jeshua komt terug op de Olijfberg te Jeruzalem. Handelingen 1.

Aartsbisschop Bonifatius 680-754] was een ijverige en zeer moedige zendeling voor de Paus Gregorius II en III. Hij bezocht hen drie keer in Rome.

Hij leefde temidden van Druzen, Saksen die Donar vereerden! Tijdens het Midwinterfeest in Geismar heeft hij de 12 jarige zoon van de Vorst van Saksen gered die door het lot van de druïde priesters was aangewezen om aan Donar geofferd te worden.

Bonifatius greep rigoureus in toen de hogepriester zijn grote hamer ophief om zijn zoon te doden. Een wonder gebeurde.

De Druïde priesters en de Vorst van Saksen en allen die daar bijeen waren kwamen tot geloof -de heilige Eik werd omgehakt en daar werd volgens de legende een kerk van gebouwd. Het Walhalla en Wodan-Donar-Frya hadden daar voortaan het nakijken.

Jammer dat Bonifatius met roomse Tonsuur, helemaal idolaat was van het pausdom, meer dan van de enige echte Heer van de Kerk: Jeshua, de Zoon van God.

Bonifatius zwoer trouw aan de paus aan het "graf van Petrus" en een eed van trouw aan de Roomse Kerk die toen al in zeer in opspraak was. Bonifatius bracht heel W-Europa en ook Nederland Utrecht onder het gezag van de "heilige stoel."

Bonifatius was wel wijzer dan de huidige pausen, hij predikte nog een boodschap tegen losbandigheid, waarzeggers, lijkverbranding. enz. Nu wordt er volop gecremeerd in roomse, protestantse kerken.

De paus schonk hem voor zijn reizen relikwieën van heiligen. Bah! Niets onderneemt hij zonder toestemming of advies van de paus.

Bonifatius leefde temidden van een wereld vol analfabeten. De Kerk hield burgers dom!!!! Kerk en Staat waren immers één! Er werd nog wel gelezen uit de Bijbel, maar dan wel de Latijnse Vulgata, zelfs veel priesters van die tijd begrepen dat koeterwaals van het Latijn niet.

Bonifatius was een uitzondering, hij preekte en las in de Landstaal! Hij was helaas een vereerder van Maria en andere heiligen en leerde het vagevuur.

Er wordt beweert dat Bonifatius met zijn helpers 100.000 heidenen gedoopt heeft. Hoe is niet bekend.

We moeten wel bedenken dat tussen al die analfabeten van zijn tijd de bekering tot het christendom voor de Germanen meer een goden-verandering betekende dan een geloofsverandering!!!

Godsdienst was voor de Germaan in zijn heidense tijd geen Privé aangelegenheid maar een Nationale zaak!

Dat blijkt wel wanneer Karel de Grote 800 met het Zwaard grote delen van Europa tot het "christendom" bekeert.

5 Juni 754 word Bonifatius in Dokkum vermoord.

De Gregoriaanse muziek is eenstemmige muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk, alleen voor insiders interessant. Wie beluistert het saaie Gregoriaanse Vijf-Tonige stelsel nog?

Concertzalen zijn al eeuwen Mudvol wanneer The Messiah van Händel wordt uitgevoerd of de Mattheus Passion van Johan Sebastian Bach. Niet te evenaren!

Geschiedenis is interessant, maar ik ben God dankbaar dat die duistere Middeleeuwen ver achter ons liggen en dat we nu mogen focussen op het Koninkrijk van Jeshua die wederkomt met met grote macht en heerlijkheid op de Olijfberg te Jeruzalem. Zachariah 14 en Handelingen 1.