#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Agenda

Zingen maakt blij

In de Breepleinkerk in Rotterdam worden het gehele jaar door (uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus) op zondagmiddag om 17.00 uur Koor-en samenzangdiensten gehouden.

In deze diensten werkt steeds een koor mee, evenals solisten, zoals een fluitiste, trompettiste, sopraan of alt, en de vaste organisten van de kerk, de bekende Martin Mans en Wim de Penning. In deze diensten wordt er - naast koorzang - veel samenzang van bekende liederen gezongen die ieder mee kan zingen. Wilt u of kunt u niet zingen, luisteren is ook fijn.

Een voorganger/ predikant houdt een korte meditatie over een Bijbelgedeelte. De toegang van de diensten is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.  U wordt van harte uitgenodigd eens binnen te lopen.

Dinsdag 10 december - 20:00 - 22:30 Kerstconcert Martin Mans
Zaterdag 21 december - 15:00 - 00:00 zie: http://www.martinmans.nl
Dinsdag 24 december - 22:30 - 00:00 Kerstnachtdienst met het The Credo Singers.


Reageren