#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Boeken & Media

Boek: ‘In ontwikkeling’

In maart 2016 is het pastorale boek ‘In ontwikkeling – pastorale bouwstenen voor je leven’ feestelijk gepresenteerd. De auteurs Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk ontvingen het eerste exemplaar uit handen van Jan Kranendonk, adjunct-directeur van het Evangelisch College. Het boek is uitgebracht door het Evangelisch College in samenwerking met Merweboek uitgeverij.

Bouwstenen voor je leven
Wanneer een huis op een stevig fundament is gebouwd, kan het veel verduren. Dit geldt ook voor je levenshuis: wordt in je baby- en kindertijd een stevig fundament gelegd, dan groei je waarschijnlijk op tot een stabiele volwassene. Gaan er dingen mis in de eerste levensfasen, dan kan je daar levenslang de gevolgen van ondervinden. Het boek helpt om inzicht te krijgen in het bouwproces van het leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout gaan? Wat zijn daarvan de gevolgen voor je leven met anderen en God? Maar ook: wat is er nodig voor herstel en genezing van wat er verkeerd is gegaan? Wat zegt de Bijbel hierover en welke rol kan en wil God hierin spelen?

Henriëtte en Hermineke zijn werkzaam bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS), onderdeel van het Evangelisch College in Zwijndrecht en aldaar verantwoordelijk voor de driejarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening. Daarnaast zijn ze beiden al vele jaren verbonden aan EX IT, een praktijk voor psycho-pastorale begeleiding.

Klik hier om het boek online te bestellen!


Reageren