#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Zending & Hulp

Lachen is gezond

Nederlandse kinderen hebben genoeg redenen om te lachen. Ze hebben een overvloed aan leuke dingen te doen. Ze gaan naar verjaardagspartijtje, zitten op een sportclub, gaan naar de scouting of spelen na schooltijd met een vriendje of vriendinnetje. Nederlandse kinderen hebben hun agenda volstaan met leuke dingen om te doen. Kinderen uit de allerarmste gezinnen in Albanië hebben weinig redenen om te lachen.

Anders dan de schaterende Nederlandse kinderen staan hun koppies vaak strak. Hoewel ze nog jong zijn, is hun leven moeilijk en zwaar. Deze kinderen hebben te maken met de zorgen van alledag. Vaders grijpen naar de drank om aan de realiteit van het dagelijkse leven te ontkomen. Moeders moeten noodgedwongen de deur uit om, vaak tevergeefs, op zoek te gaan naar werk. Het gevolg is dat kinderen doelloos over straat rondzwerven en er bijna geen eten is. Op vakantie gaan! Als ze al weten wat het is, kunnen ze er alleen maar van dromen.

Mensenkinderen helpt met het organiseren van zomerkampen om de vakantiedromen van deze kinderen uit te laten komen. Eenmaal per jaar een vakantie aan zee doet hen zoveel goeds. Een programma met spelen, sporten, zingen, muziek maken, dansen en gezonde maaltijden doet wonderen. Twee weken bezig zijn met alleen maar leuke dingen. De strakke bleke koppies veranderen zienderogen in blije, zorgeloze kindergezichtjes die plezier hebben en breeduit lachen van oor tot oor.

Naast Albanië biedt Mensenkinderen ook hulp aan de allerarmsten in Armenië, Bulgarije en Moldavië. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. De benodigde spullen worden niet gebracht vanuit Nederland maar ingekocht bij de plaatselijke bevolking. Daarnaast organiseert Mensenkinderen zomerkampen voor kinderen zodat zij afstand kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen.

Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Klik op de wereldbol om te helpen!

Reageren