#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boeken & Media

'Geef Mij je angst'

Boek van Koert Koster: 'Geef Mij je angst. Je krijgt moed en hoop terug.'

Een interview met de 41-jarige theoloog en filosoof uit Hazerswoude-Rijndijk.

Foto: Koert Koster en zoon Jens

Koert, je bent schrijver. Kun je iets meer over jezelf vertellen?
Ik ben geboren in Hoogeveen en de oudste uit een gezin van totaal vijf kinderen. Mijn vader stierf op 34-jarige leeftijd aan leukemie. Ik was toen acht jaar oud. Mijn moeder hertrouwde relatief snel. Deze nieuwe situatie was voor iedereen erg wennen. Het is geen makkelijke tijd geweest. Na bijna dertig jaar getrouwd te zijn geweest, eindigde het tweede huwelijk van mijn moeder toen zij stierf aan kanker. Zij werd 62 jaar. Een mens ontwikkelt zich mede door ervaringen in het leven. Dat geldt ook voor mij. Het is net als cement. Een eenmalige afdruk laat een blijvende indruk achter. Mijn karakter en persoonlijkheid zijn erdoor gevormd. De ziekte en de dood van mijn vader en moeder, het verlies van een vriend aan suïcide, randervaringen in het verkeer én totale psychische breakdowns, hebben mij gemaakt tot iemand die niet lichtzinnig en oppervlakkig door het leven gaat. Daarnaast hebben mijn studies diepgang in mijn leven gebracht. Last but not least heeft mijn geloof in God diepe, maar positieve, sporen nagelaten in mijn bestaan. Mijn moeder maakte mij vertrouwd met de liefde van God wanneer ze christelijke liedjes zong toen ze mij badderde. Vrienden zouden mij vermoedelijk omschrijven als een serieuze, eigenwijze, ongeduldige, hartelijke en spontane vent met veel gevoel voor humor. Iemand met wie je kunt huilen en lachen. De mogelijkheid tot humor, zelfspot en relativering én het geloof in God helpen mij het leven door. Samen met de liefde en steun van mijn vrouw Marleen en mijn zoon Jens.

Deze zomer verscheen jouw 20e boek. Waarover schrijf je?
In de meest brede zin luidt het antwoord: 'Over God, mens en wereld'. Mijn boeken zijn altijd geloof gerelateerd. Ik schrijf als gelovige en ik schrijf over het geloof. Speciaal in mijn Bijbelstudieboeken behandel ik de bijbelgedeeltes vers voor vers. Het geloof van de Bijbelschrijvers én de geloofsthema's die zij doordenken, staan daarbij centraal. Paulus is bijvoorbeeld zo'n doordenker, al is het niet in de wetenschappelijke zin van het woord. In mijn laatste boek schrijf ik over het thema angst dat zoveel mensen parten speelt. Toen ik sprak met een goede kennis die al jarenlang bij de GGZ werkt, stelde hij mij de vraag of ik wist waardoor zoveel mensen zich laten leiden, of waardoor mensen juist niet in beweging komen en passief zijn. Hij hielp me op weg: 'Het begint met een 'a' en het eindigt met een 't'.' Toen was het niet moeilijk meer. Het antwoord luidt: angst. Dit gesprek heeft mij aan het denken - en later aan het schrijven - gezet. In mijn boek stel ik mij kwetsbaar op door mijn eigen angsten te thematiseren. Vervolgens probeer ik brede, maatschappelijke thema's te bespreken die bij veel mensen angst oproepen. Ook tracht ik diverse ervaringen van Bijbelschrijvers en Bijbelgedeelten uit te diepen waarin de beleving van angst wordt verwoord. We kunnen leren van de manier waarop mensen vroeger en vandaag met hun angsten omgaan. Al mijn boeken - op een enkele uitzondering na - zijn gericht op doordenking van zin, betekenis en geloof. Door toegevoegde vragen kunnen mensen met elkaar in gesprek gaan.

Waarom schrijf je?
Allereerst: schrijven is gewoon leuk! Ik beleef er veel pret en plezier aan. Schrijven is voor mij ook een wijze van verwerken. Ik schrijf dingen die ik heb meegemaakt deels van me af. Dat doe ik door soms expliciet ervaringen - en de duiding van die ervaringen - te delen. In mijn gedichten kan ik veel van mijn gevoelens kwijt. Een dichtbundel als 'Zij is mijn moeder' is tijdens een rouwproces geschreven. Het boek 'Tranen in de hemel' is daar de meer theoretische en duidende variant van. Zo kan ik mijn levenservaring met de wereld om mij heen delen. Mensen kunnen hun voordeel daarmee doen. Mijn theoretische bagage (studies) zorgt voor de fundering van ervaringen en geven mijn boeken 'body'. Het gaat er ten diepste om dat mijn lezers door mijn boeken meer houvast in het leven ervaren. Want ondanks een bord vol negatieve ervaringen, zijn mijn boeken positief van aard. Mijn doel is dat ze mensen bemoedigen en hoop geven. Bovengenoemde boeken zijn bijvoorbeeld pastoraal-theologisch. Mijn studieboeken zijn meer theoretisch van aard. Daar wil ik bijbelgedeeltes en Bijbelverzen uitleggen. Het gaat daar om de wereld van de bijbelschrijvers en niet om mijn wereld. Ik zou zeggen dat ik in deze studieboeken meer afstand houd en streef naar objectiviteit.

Waarom zouden de lezers van Uitdaging jouw boek moeten lezen?
Ik denk dat mijn boek(en) mensen op gang kunnen helpen c.q. houden om even na te denken over de diepere vragen in het leven. Als mensen aan het denken gezet willen worden, kunnen ze veel hebben aan mijn schrijverij. Als mensen oppervlakkigheid beu zijn en even op zoek zijn naar diepgang, zijn ze bij mij aan het goede adres. Mensen die even de weg kwijt zijn vanwege grote verliezen en rouw, kunnen troost, bemoediging en begrip ervaren in pastorale reflecties.

Hoe kunnen ze je boek bestellen?
Dit boek is - en al mijn andere boeken zijn - online te bestellen bij bijna iedere online boekhandel (webshop). Het laatste boek 'Geef Mij je angst - Je krijgt moed en hoop terug' is te bestellen met ISBN 9789462542044, prijs: E 17,95.

Klik hier om een recensie van het boek te lezen.

Klik hier om de boeken van Koert Koster te bestellen.

Eén van de gedichten van Koert Koster:

Ik herinner me

Ik herinner me doden
die nu nog spreken
lang nadat ze gestorven zijn
staan ze op voor één dag

Helden
houden
in mijn gedachten
twee minuten mijn vrijheid vast

Er komen verhalen
van hoe het ooit was
en leven weer zal zijn
zonder tegengas

Nu hijs ik de vlag
halfstok voor een dag
maar heel in het licht
waar de eeuwigheid lacht

(geschreven n.a.v. dodenherdenking 2015)


Reageren