#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boeken & Media

Vernieuwd GroeiMagazine laat Bijbel spreken

Het kwartaalmagazine van de Internationale Bijbelbond (IBB) kreeg een meer modern uiterlijk. Daarnaast is het bijbelleesrooster of de Bijbelse Focus ingrijpend veranderd. Het staat in de nieuwe lay-out in het midden van het blad, als een apart katern. Bovendien behandelt het nu bewust een complete brief of delen van een boek. Doel is de samenhang van de Bijbel beter zichtbaar te maken. Ook bevat elke focus in de nieuwe opzet een verdiepende bijbelstudie. In december verschijnt het eerste vernieuwde nummer, met als thema 'verbinden'.

IBB-directeur Bert de Jong hoopt dat het vernieuwde GroeiMagazine lezers meer nog dan voorheen zal uitdagen. "De IBB heeft als missie: 'Laat de Bijbel spreken'. We hopen met een lekker frisse lay-out en deels ook nieuwe inhoud van het magazine mensen extra te inspireren het blad op te pakken en te lezen. We willen lezers helpen te groeien in hun geloof, om zich nog meer te verbinden met God. Ook bieden we een stukje bemoediging."

Oswin en Marleen Ramaker gaven GroeiMagazine 18 jaar lang uit. In januari 2015 nam de IBB het magazine over. Elk GroeiMagazine heeft een bepaald thema, dat niet alleen wordt uitgewerkt in de Bijbelse Focus, maar ook in 13 pastorale artikelen, bijbelstudies en een interview. Vaak worden die geschreven door bekende auteurs. Waar mogelijk probeert de IBB aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen in de wereld en in de kerken.

Voor meer informatie of het aanmelden als abonnee: www.groeimagazine.nl

Reageren