Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

Verzet tegen ‘christelijke’ evolutieleer

Er komt steeds meer verzet tegen het aanhangen door veel christenen van de evolutieleer. Op De Betteld in Zelhem is er rond Hemelvaartsdag, van 25 tot 28 mei, een congres over Bijbel en Wetenschap. Daarvoor zijn mensen van Weet Magazine uitgenodigd, een populair christelijk wetenschappelijk blad. Eerder al was er een congres in Opheusden over het onderwerp.

Uw mening: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is.

Terwijl zowel EO als EH ooit onder meer werden opgericht om vast te houden aan de in de Bijbel genoemde schepping door God in zes dagen, acht men bij beide instellingen tegenwoordig mogelijk dat het zogenoemde creationisme wordt losgelaten. Boegbeelden, onder wie Andries Knevel, namen er openlijk afscheid van, op naar hun zeggen wetenschappelijke gronden.

Intussen zijn er ook wetenschappers die vasthouden aan wat de Bijbel letterlijk zegt over het instaan van de aarde en de sterrenhemel. “Tegenwoordig wordt aangenomen dat de evolutietheorie de waarheid is en dat de mens afstamt van de aap. En dat terwijl deze theorie op steeds meer punten kraakt in zijn voegen“, laat De Betteld weten. De oproep aan vooral jongeren is dan ook: “Laat je niet meer van de wijs brengen en leer dat wetenschap en schepping elkaar helemaal niet hoeven te bijten.” Tijdens de conferentie zijn er lezingen van Jan van Meerten (die eerder het congres in Opheusden organiseerde), Ruben Jorritsma, Douwe Tiemersma, Gert-Jan van Heugten, Stef Herema. Elise van Hoek en Kees van Helden. En men kan hen – ook kritische – vragen stellen.

Volgens Van Meerten is het tijd voor een tegengeluid, waar het gaat om de in christelijke kring steeds meer aanhang genietende evolutietheorie en daarmee samenhangende gemeenschappelijke afstamming van mens en dier. “Veel gelovigen en ongelovigen die dit accepteren stellen mensen die een andere opvatting hebben over onze oergeschiedenis gelijk met mensen die geloven in een platte aarde en andere primitieve dogma’s. Die zouden bezig zijn met een achterhoedegevecht en daarom beter kunnen ophouden met het verkondigen van hun opvattingen,” zei hij eerder.

Reageren


Jan

21-05-2017 01:27
Vraag aan hen die letterlijk aan de Scheppingsgeschiedenis zoals boven beschreven vasthouden: als de 6 dagen de schepping beschrijven, hoe moet de beschrijving in Gen1:1/2 worden begrepen?
Voor vs 3 was er toch ook al e.e.a. gebeurd? Dat is voor dag 1. De situatie in vs 1 en 2 is ook door God geschapen. Wanneer, hoelang, met welke uitkomst, wat er in de tijd voor de eerste dag is gebeurd, we weten het niet.
Graag uitsluitend reaktie op grond van Bijbelse inhoud.

Jan

20-05-2017 05:33
@Herman Degenhart. Kan ik me wel voorstellen, maar kun je dit met het Bijbelse verwijzingen staven?
Ik heb hier wel vragen bij.
Toen Kain de laan uit werd gestuurd wist hij zich belaagd door andere mensen (het waren geen dieren). Waar kwamen die weg? Was dat zijn familie? Waren dat afstammelingen van Adam? zoja... zone....

Waarom kan Christus niet gestorven zijn voor de zonden van voor de zondeval? Daarvoor was de aarde ook woest en ledig. Had God dat in den beginner woest en ledig geschapen. Of had er zich een catastorfale ramp voltrokken?......... toen satan uit zijn positie werd verwijderd... .had dat geen dood tot gevolg?
Omvatte het paradijs mogelijk (niet) de gehele aarde? Kan er buiten het paradijs veel aarde zijn geweest waarvoor Adam een opdracht kreeg? Als de gehele aarde volmaakt paradijs was, waarvoor was die opdracht dan?
Graag een Bijbelse onderbouwing van datgene wat wij volgens jou zouden moeten onthouden.
Bij voorbaat dank voor je overdenking en reaktie.

Theo

10-05-2017 11:53
Klopt helemaal. Er zijn heel veel top wetenschappers zoals Prof . Dr Werner Gitt! ( gewoon intypen Werner Gitt in Google ) en prof Dr.D . Svilenov , die de vloer aanvegen met de evolutietheorie . Dr . Svilenov schrijft in zijn boek :"Evolution und Schöpfung im Licht der Wissenschaft " ISBN: 978-3-939833-42-0 .... blz 136 : "Damit entpuppt sich die Evolutionstheorie immer mehrmals das, was sie schon immer war,als ein atheistisches Gedankengebäudes,eine antigöttliche Ideologie,erdacht aus dem einen Grund,Gott überflüssig zu machen. Sie wurde nie wissenschaftlich bewiesen und ist überhaupt nicht beweisbar! Ende Zitat!

Herman Degenhart

09-05-2017 10:45
Goed onthouden: als de dood al bestond voor de zondeval, dan is Christus voor niets gestorven en is het Evangelie van nul en generlei waarde. Dan is de Bijbel werkelijk het sprookjesboek waar veel atheïsten het voor houden.