Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

Weer congres in Opheusden over evolutie

‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ is het thema van een weer door Oorsprong.info, de organisatie rond de fel de evolutieleer bestrijdende Jan van Meerten, georganiseerd congres. Het wordt 7 oktober 2017 (10.00 uur) in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden gehouden. De toegangsprijs is € 10,00 (normaal tarief) of € 7,50 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info.

Het congres zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid? Van Meerten constateert dat veel christenen tegenwoordig de evolutietheorie aanvaarden als waarheid. “Christenen die de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen en diersoorten verdedigen, worden vaak ‘theïstische evolutionisten’ genoemd. Zij die geloven in een recente door God geschapen werkelijkheid heten vaak ‘creationisten’. In het debat over schepping en evolutie doen ook de atheïsten nog mee. Zij gaan een stapje verder dan de theïstische evolutionisten en beweren niet alleen dat de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) een feit is, maar ook dat het irrationeel is om te geloven in een persoonlijke God.”

‘Primitief’
Atheïsten vinden het christelijke geloof ‘middeleeuws’ en ‘primitief, verzucht Van Meerten. “Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige.”

Scheppingsdenken
Volgens hem zien veel christenen wat de Bijbel in Genesis zegt niet meer als historisch betrouwbaar en zijn zij ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, wat hem betreft een contradictio in terminis. Hij wijst er op dat scholen en universiteiten het evolutiedogma presenteren als ‘de waarheid’ en verplichte kost is voor kinderen en jongeren. “Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn.”

Het congres is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek.


Reageren