Steun Uitdaging banner
Enquête: 075-Is de islam per definitie gewelddadig? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Evenementen

Dertiende ‘Blij met de Bijbel’-tournee

Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) toert deze zomer weer met zijn rood-blauwe, circusachtige tent en het inmiddels vertrouwde thema ‘Blij met de Bijbel’ door het land. De tournee start zondag 28 mei traditiegetrouw in Wezep. Tot en met vrijdag 20 mei staat de tent bij Boomkwekerij Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg 410.  Zowel overdag als ‘s avonds om 20:00 uur zijn er programma’s voor verschillende doelgroepen, waarin volgens de organisatoren geloof in Jezus Christus en het belang van de Bijbel centraal staan in gesproken en gezongen woord.

Dinsdag (30 mei) om 10:00 uur leidt Christina Raymakers een vrouwenochtend en ’s avonds om 19:00 uur is er een avond voor verstandelijk beperkten, met Erwin Vos. Woensdag (31 mei) is er een kindermiddag, o.l.v. Wijnanda Rietberg en Renate Vos (14:00-16:00 uur).
Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf tweemaal spreekt (zondag en vrijdag). Andere sprekers zijn: R. Avakhti (maandag), Jacques Brunt (woensdag) en Dick Wolbers (donderdag). Muzikale medewerking: gospelkoor Crossfire (zondag), Daan Kroeze (maandag), kinderkoor Jong Oldebroek (dinsdag), koor Gideon (woensdag), gospelkoor His Reflection (donderdag) en gospelkoor El Shaddai (vrijdag).

De Waarheid die vrij maakt is alleen te vinden in de Bijbel, zegt Ab Klein Haneveld. “Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en we hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is dat zij, na tot erkentenis van de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien dat in de praktijk steeds minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”
Volgens Klein Haneveld is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen. “De boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien dat tijdens elke campagne mensen tot geloof of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Maar wij gaan niet primair voor de massa.”

Het is de dertiende zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er toen na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan.

Klik voor meer informatie op de wereldbol!Reageren


Bert

29-07-2017 03:52
Heilige Boeken

gelovigen in een Opperwezen / heeft men steeds geleerd /
de Heilige Boeken te lezen / omdat Hij Zijn Woord heeft gedicteerd / aan eerbiedwaardige profeten / ghostwriters, die hebben geschreven / dat wij dìt nooit mogen vergeten: / Zijn Wil is Wet, in het leven

maar de edities verschillen nogal / en elke titel heeft volgelingen / die al snel na de zondeval / het lied gingen zingen / van hun enig Ware Geloof / zij voelen zich uitverkoren / gescheiden door een diepe kloof / van de ketters, die zijn verloren

en nòg worden onder luide schreeuwen / door ayatollah of predikant / primitief als in de middeleeuwen / andermans boeken verbrand / Heer, wil één keer mijn gebed verhoren / hark al uw Schriften bij elkaar / en dump ze – al gaat er poëzie verloren – / met spijt in de versnipperaar

© 2012 aafjes bertus