Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

‘Bovennatuurlijk Weekend’

Op conferentiecentrum de Betteld in Zelhem wordt van 3 tot en met 5 november een zogenaamd ‘Bovennatuurlijk Weekend’ gehouden. Daar kan men leren beter de stem van God te verstaan, zeggen de organisatoren. Sprekers zijn Erica Duenk, Gerard de Groot en zijn vrouw Lydia. Het thema luidt: ‘Geef u over...en breek door’.

Er is niet alleen een leerzaam programma voor de kinderen, maar ook tieners krijgen hun eigen samenkomsten. ‘Vrije toegang tot de bovennatuurlijke’ is een van de onderwerpen. Net als: Ontvangen als een kind, Overgave en Belemmeringen. Beloofd wordt dat men met de sprekers gaat nadenken tot zegen te zijn met hulp van de bron, de Heilige Geest. “Deze Geest wil door u heen stromen en u tot Gods dienst gebruiken”, meldt De Betteld.

Kinderen en tieners lijken vaak ontvankelijk te zijn in het horen van Gods stem, zeggen de organisatoren. Daarin leren ze in eigen programma’s
hoe ze de stem van God kunnen onderscheiden. “Ze krijgen tips over het uitstappen in de liefde en kracht van de Heilige Geest en oefenen dit weekend in het uitdragen van Gods Koninkrijk zodat ze dit later in hun eigen omgeving kunnen toepassen”, meldt de organisatie.

Reageren


vader Jakob

27-09-2017 09:54
Al dat zoeken naar bovennatuurlijke tekenen en wonderen getuigt feitelijk van ongeloof. Geloof is uit het gehoor, niet uit het zien. Maar ja, daar krijg je geen conferentiecentrum vol mee...

Theo

26-09-2017 09:31
Buitengewoon onbijbels en merkwaardig een bovennatuurlijk weekend organiseren . De tegenstander is er blij mee en mixt zich hier heel makkelijk tussen .
Klinkt een beetje naar Benny Hin .

BASTIAAN

26-09-2017 07:52
Lees ik het goed? Een bovennatuurlijk weekend op conferentiecentrum de Betteld in Zelhem? Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Hoewel ik zelf gedoopt [ondergedompeld] werd op mijn getuigenis dat Jezus de Messias is en even later ook de doop met de Heilige Geest mocht ontvangen, vraag ik mij toch af:

Waar in de Bijbel kan ik een aansporing vinden voor zulk een conferentie van het Bovennatuurlijke? Zie 1 Corinthe 13.

De bekende Reformator Maarten Luther 1517 had in zijn tijd met een grote groep Dopersen = Geestdrijvers te maken die de Bijbel terzijde schoven en zich op de geest beriepen. We weten wat het gevolg was: Münster 1534-1536...Maarten Luther zei tot hun leiders, o.a. Jan van Leiden, ik zal uw geest op de snoet slaan. En dat gebeurde dan ook toen het stadsbestuur hen gevangen nam en in ijzeren kooien hees aan de St. Lambertuskerk

De Apostel 1-Petrus 5:8…roept gelovigen juist op met de woorden...Wordt NUCHTER en waakzaam!!! Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

De Here Jezus waarschuwt zijn discipelen in Johannes 14:15…Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn GEBODEN bewaren.

Vers 21…Wie mijn GEBODEN heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem ?liefhebben? en Mijzelf aan hem openbaren.

Vers 24…Wie Mij NIET liefheeft bewaart Mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

Ik geloof in de Heilige Geest belijden alle Kerken, dus ook ik. Zonder de H. Geest is het moeilijk zingen, preken, getuigen. Handelingen 1:8...Gij zult KRACHT ontvangen wanneer de H. Geest over u komt.

Daarom: als ik bid spreek ik tot God en de H. Geest geeft mij woorden. Romeinen 8. Als ik studeer in Gods Woord, de Bijbel, dan spreekt Hij tot mij en weet ik precies wat ik mag doen en laten. EXODUS 20.