Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Evenementen

Koning aanwezig bij viering 500 jaar reformatie

Op dinsdag 31 oktober vindt in de Utrechtse Domkerk in de Nationale Viering '500 jaar reformatie' plaats. Koning Willem-Alexander is hierbij aanwezig.

Het mythische beeld van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen spijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg wordt vaak gezien als het begin van de reformatie: een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd en leidde tot de geboorte van het protestantisme. De Nationale Viering in de Domkerk sluit aan bij het wereldwijde jubileum.

In de viering staat de Protestantse Kerk in Nederland, samen met gasten van andere kerkgenootschappen en religies, stil bij de betekenis van de reformatie en het protestantisme voor Nederland.

Ds. René de Reuver, algemeen secretaris van de Protestantse Kerk, gaat samen met ds. Mirjam Kollenstaart voor in deze viering. De Reuver: "De gang van het evangelie door Nederland is de rode draad in de liturgie. Willibrord bracht het evangelie naar Nederland. Luther actualiseerde dit evangelie. Al eeuwenlang klinkt dit evangelie in ons land. Wij vertrouwen erop dat het evangelie voor eeuwig zijn weg in Nederland blijft vinden."

Om deze gang van het evangelie door Nederland te symboliseren is aan de officiële genodigden van deze viering gevraagd of zij iemand mee willen nemen die voor hen gestalte geeft aan het doorgeven van het geloof van generatie op generatie.

Aan de viering werken mee:
Voorganger: Ds. Mirjam Kollenstaart-Muis
Preek: Ds. René de Reuver
Gebed: Ds. Mirjam Kollenstaart-Muis, ds. René de Reuver, mgr. Van den Hende
Declamatie: Ds. Elsbeth Gruteke
Orgel: Sietze de Vries
Trompet: Diederik Hijlkema
Mondharmonica: Hermine Deurloo
Koor: Sonante Vocale
Orkest: Orchestra 'Van Wassenaer'
Koor: Voices of Worship

De viering is live te volgen via www.eo.nl/geloven. Een compilatie wordt uitgezonden op zondag 5 november om 9.16 uur op NPO2.

Reageren


Trompet

30-09-2017 10:06
René de Reuver zal de preek verzorgen. Dat is schrikken, een tijdje geleden was er ophef over zijn stellingname t.a.v. de islam. "De islam is ook een godsdienst die vrede wil.' Islam is geen religie, maar een ideologie met een religieus randje. Hun vrede is er pas als iedereen onderworpen is aan de islam, aan allah=satan. Laat reformatorisch Nederland wakker worden, heul noie met de islam

Theo

29-09-2017 11:10
Ik ben het met het Bastiaan helemaal eens . Niets aan toe te voegen . De huidige " christelijke " partijen gedragen zich uitzonderingen daargelaten als zonen van Eli ipv Gideons . Dat zegt genoeg !

BASTIAAN

28-09-2017 05:53
Koning, Willem Alexander moet toch wel met dubbel gevoel en met kromme tenen plaatsnemen op dinsdag 31 oktober [Hervormingdag] in de Utrechtse Domkerk met de Nationale Viering '500 jaar reformatie'. Hoezo? De Koning is met een R.k. vrouw gehuwd. Beiden waren al drie maal op bezoek bij Jezuïet, paus Franciscus in Rome.

Volgens de hervormers Luther, Calvijn en Knox [1517-1584] vertegenwoordigd de paus het rijk van de antichrist omdat hij ontelbaar veel joden, protestanten en andersdenkenden veroordeelde tot de galeien of in donkere gevangenissen liet creperen.

Denk ook aan de brandstapels waar Joden en Protestanten moesten boeten vaak alleen omdat ze een Bijbel in bezit hadden en niet wilden buigen voor pauselijke decreten en hun wrede inquisitie. Openbaring 16-19.

Dit ging eeuwen door. Zie de twee uitspraken van pausen twee eeuwen later:

1...Paus Pius VII 1800-1823 spreekt in 1816 de VLOEK UIT over alle Bijbelgenootschappen die hij als een PEST voor de christelijke eenheid beschouwt.

2...Paus Pius X geeft op 6 mei 1910 de beruchte Borromeus Encycliek uit waarin hij zeer smalend spreekt over de Reformatoren: Luther, Zwingli, Calvijn. enz. Zij waren de vijanden van het kruis van Christus, aardsgezinden wier God de buik was. De ondergang van geloof en zeden was aan hen te danken, alsmede de twisten en oorlogen die de krachten van Europa uitgeput hadden.

Overal in Europa rezen protesten tegen deze uitspraak van de paus. Maar zoals bekend; de paus herroept niet. Hij treedt met kracht op tegen het modernisme. Van alle "geestelijken" eiste hij een antimodernistische eed. Enz. In 1870 werden pausen ook nog eens onfeilbaar. Een dag na die uitspraak brak de Frans-Duitse oorlog uit.

En Toch...Een paar duizend Domme Protestanten en Evangelischen sloten in stromende regen op 6 oktober 2012 een verbond met deze roomse antichistelijke kerk op het Malieveld in Den Haag. En ja hoor: De EO deed hiervan verslag. Bijbelgetrouwe gelovigen konden hun ogen niet geloven. Een zwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis.

Als resultaat hiervan verdween al snel de Bijbel, de Statenvertaling 1639 uit de Tweede Kamer en kregen we voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis een islamitische Kamervoorzitter.

Dus al vijf jaar zijn we GEEN protestants land meer, maar een rooms/islamitisch land. En PKN/Evangelischen en de Koning vinden dat allemaal best.

Zijn ze al de uitspraken/vervloekingen [126 in totaal, uitgesproken door Jezuïeten] van het Concilie van Trente 1543-1563 vergeten? Ze zijn nooit herroepen en gelden nog steeds voor Joden, Protestanten en Moslims.

Wat zou de Prins Willem van Oranje die samen met zijn broers hun leven geofferd hebben 1584 en zijn heldhaftige zoon Maurits 1600 zeggen van de boven genoemde heilloze ontwikkelingen?

Wie de God van Israël, de God van de Bijbel aan de kant schuift die heeft smart op smart te vrezen! Kan uit Rome en Mekka iets goeds komen? Lees de kerkgeschiedenis voor alle antwoorden!