Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Conferenties & Cursussen

MissieNederland houdt dag over LHBTI

Er komt een landelijke themadag van MissieNederland (voorheen EA-EZA) over alles wat met genderneutraliteit heeft te maken. Dat congres over LHBTI’ers wordt in De Observant te Amersfoort (www.observant.nl) gehouden op zaterdag 2 december (10.00 uur) onder de titel: ‘Een veilige geloofsgemeenschap voor iedereen’.

De dag sluit volgens MissieNederland aan bij eerder dit jaar gehouden expertmeetings met individuele betrokkenen en deskundigen rond het thema ‘Homoseksualiteit & Geloof’. Het definitieve programma is nog niet helemaal bekend, maar er komen in elk geval diverse workshops. Inclusief lunch kost deelname € 12,50. Het wordt overigens wel een besloten bijeenkomst, kennelijk alleen bestemd voor aangeslotenen bij de evangelische koepel.

De bedoeling is dat er sleutelfiguren uit kerken en organisaties komen om na te denken en te spreken over seksuele geaardheid daar binnen. Nadruk ligt vooral op de vraag die een veilige omgeving kunnen creëren voor LHBTI’ers. Na een plenair deel met drie sprekers, een panel en groepsgesprekken volgen ’s middags workshops over onder meer Bijbelse gegevens, verhalen uit de praktijk, wat een gemeenschap eigen veilig maakt, ervaringen van LHBTI’ers en verhalen uit de gemeenten.

Reageren


Herman Degenhart

06-01-2018 03:00
Correctie, hierboven moet hieronder zijn. Als je je stukje schrijft, gebeurt dat onderaan het artikel waar je op reageert. Maar is het geplaatst, dan staat je stukje boven dat artikel. Je zou kunnen stellen dat dit bewijst hoe ongelofelijk kortzichtig ik ben. Maar omdat u dat niet heeft gedaan, ook Femke niet, doe ik het maar zelf.

Herman Degenhart

03-01-2018 05:23
Beste lezer, ik moet u iets bekennen. Het artikel hierboven is niet geschreven door Femke van Hettema, maar door mij, Herman Degenhart. Met excuses aan Femke. Dus mocht u zich om wat voor reden dan ook over dit artikel hebben verbaasd, dan was die verbazing terecht.

Stephan Ledder

16-11-2017 02:57
https://www.christianheadlines.com/slideshows/why-do-lgbt-issues-divide-christians-here-are-3-reasons.html

Femke van Hettema

16-11-2017 12:56
De Schepper schiep twee soorten mens. Eerst een man, toen een vrouw. Of liever, eerst een mens en toen een vrouw. Want die mens werd pas man na de schepping van de vrouw. Eenieder is dus vrouw of man. Tussensoorten zijn er niet. En mochten er toch onduidelijkheden zijn, dan is er sprake van een of meerdere geboortedefecten. Wat je bent kan worden vastgesteld aan de hand van je chromosomen. Maar ook een blik in je kruis zal in de meeste gevallen voldoende zijn. Door de seksuele gerichtheid van zowel man als vrouw, is de vrouw gericht op de man en de man op de vrouw. Zo is het door de Schepper bedoeld en ook gemaakt. Maar omdat de meeste mensen hun Schepper afwijzen, zijn ze tegen Hem in opstand gekomen. Daardoor doen ze net alsof ze verkeerd zijn geschapen. Dit is allemaal inbeelding uit verzet tegen hun Schepper. Dat gaat nooit goed en duurt daarom ook nooit lang. Mensen die voor homoseksualiteit hebben gekozen, leven dan ook gemiddeld 20% korter dan als ze daar niet voor hadden gekozen. Daarnaast zijn ze vaker en ook ernstiger ziek dan ze anders zouden zijn geweest, hebben een vijfmaal hogere kans op (een gelukte) zelfmoord en zijn ook vaker ernstiger verslaafd aan alcohol, tabak en drugs dan ze anders geweest zouden zijn. Heteroseksuelen die tot op hoge leeftijd een regelmatig en bevredigend (dus met klaarkomen van zowel man als vrouw) seksleven leiden, worden doorgaans veel ouder dan het gemiddelde, genieten al die tijd een goede gezondheid en blijven tot op hoge leeftijd helder van geest. Terzijde; wist u dat regelmatig klaarkomen, dus enkele malen per week, de beste bescherming tegen kanker geeft? De meeste mensen gaan dan ook met hun gezondheid kwakkelen zodra seks niet meer een dagelijks gebeuren in hun relatie is. Want seks is essentieel voor een goede lichamelijke gezondheid en mentale stabiliteit. De keuze tussen hetero- of homoseksualiteit is dus niet zoiets als de keuze tussen koffie of thee of tussen rode- en witte wijn. Het is eerder een keus tussen veel ziek zijn of gezond zijn, tussen ongelukkig zijn of gelukkig zijn. Kort gezegd: tussen leven en dood. Het zou de PKN sieren als ze eens oog zouden krijgen voor dit soort aspecten aan het hier opgeworpen vraagstuk en overeenkomstig zouden handelen. Ook zouden ze zich kunnen afvragen hoe de Heer zal reageren als ze zich daarentegen zouden aansluiten bij genoemde opstand tegen Hem en het bijhorende commentaar op Zijn werk. Want kennelijk heeft Hij het volgens deze criticasters niet goed gedaan.